www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Erecode voor het Wad

12 maart 2015 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

De vernieuwde Erecode geeft gedragsregels voor recreanten die op bezoek zijn in het Werelderfgoed Waddenzee. De Erecode stamt uit 2003 en was al eens eerder vernieuwd, maar was nu weer een update toe, zegt Janny du Bois van het Watersportverbond: ,,De toon is nu vriendelijker en legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. Inhoudelijk hebben we bijvoorbeeld meer aandacht voor het belang van hoogwatervluchtplaatsen voor vogels. Zo adviseren we pas van boord te gaan als vogels die op de waterlijn foerageren zijn verdwenen. En het snelvaren hebben we voor het eerst benoemd. Dit mag alleen in de betonde geulen tussen zee, havens en in de veerbootroutes.”

Samen op het Wad
De kernboodschap van de Erecode is dat (vaar)recreanten van harte welkom zijn op het Wad om er van te genieten, maar respecteer wel de natuur. Uiteindelijk doel van de Erecode is dat mensen zich beter gedragen op het Wad. Als iedereen zich aan de regels houdt van de Erecode kunnen dieren, natuurbeschermers, recreanten en beheerders in goede harmonie samen op het Wad zijn.

De Erecode wordt onderschreven door alle bij het Wad betrokken partijen, zoals de Waddenprovincies, Rijksoverheid, Waddengemeenten, natuurverenigingen, vaarrecreatie-organisaties en de Waddenzeehavens. De Erecode, die uit 29 gedragsregels bestaat, wordt niet alleen verspreid via de folder, maar ook via ondermeer trainingen, havens en de website www.ikpasophetwad.nl.

Ook voor de telgroep Engelsmanplaat, vrijwilligers van Staatsbosbeheer, die in de maanden mei t/m september altijd in de obeservatiehut vertoeven is de erecode bruikbaar. De vrijwilligers houden voor ons een oogje in het zeil en hebben naast de monitoringstaak ook een taak als gastheer voor de vele recreanten die dit gebied in de zomer aan doen. Daarbij kan de erecode zeker gebruikt worden als leidraad. Echter het zou nog mooier zijn als er een combinatie gemaakt kan worden met deze folder en een kaart waar de hoogwatervluchtplaatsen en de artikel 20 gebieden op vemeld staan.

Meer weten over de hoogwatervluchtplaatsen Engelsmanplaat klik dan op de tekst.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog