www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Engelsmanplaat weer bemand

31 mei 2013 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland

Sinds half mei zijn de vogelwachters van de telgroep Engelsmanplaat weer actief. Zij verblijven op Engelsmanplaat tot half september en houden voor Staatsbosbeheer een oogje in het zeil. Ze tellen niet alleen het aantal vogels, maar letten ook op verstoringen van de vogels en zeehonden.

Engelsmanplaat is de naam voor een groep zandplaten, die te vinden zijn tussen Ameland en Schiermonnikoog in de Waddenzee. Deze platen zijn heel belangrijk voor vogels en zeehonden. Tijdens laagwater zwermen de wadvogels uit over het drooggevallen wad. Ze eten hun buik vol met pieren, schelpendieren, garnalen. En zodra het water weer stijgt verzamelen ze zich massaal op de zandplaten, die met hoogwater droog blijven, de zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen. Dat de hoogwatervluchtplaatsen belangrijk zijn blijkt wel uit de aantallen die er jaarlijks geteld worden, meer dan 50.000 vogels.

Het is van belang dat deze vogels ongestoord laagwater kunnen afwachten. Want elke verstoring betekent immers energieverlies en dat moeten ze weer goed maken door extra te eten. Rust is dus erg belangrijk. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de zeehonden! In het broedseizoen strijken er vaak op de ruggen van de zandbanken vaak vogels neer, waaronder Noordse sterns en dwergsterns, om te broeden. Als dat het geval is dan worden er borden uitgezet om het broedgebied te beschermen. Dit jaar was dat al begin mei, dat de vogelwachters en de bemanning van de Krukel samen met vertegenwoordigers van de verenigingen van Wadvaarders, Watersportverbond en de kayakkers de borden hebben uitgezet.

Het uitzetten van borden geeft niet altijd de garantie dat het broedseizoen succesvol wordt afgesloten. Het kan dus zijn dat er door menselijke factoren, zoals verstoring van wadlopers, surfers, wadvaarders etc., de vogels hun biezen pakken en elders gaan broeden. Maar het kan ook zo zijn dat de nesten, eieren en jongen wegspoelen met springtij en harde noordwesten wind. De vogels hebben nu eenmaal een grote voorkeur om te broeden op plekken, waar de kans dat dit gebeurd, erg groot is. Afgelopen springtij hebben de dieren dat ook al ervaren.

Engelsmanplaat is een bijzonder stukje natuur, die we moeten koesteren maar ook een geliefd stukje natuur bij veel watersportrecreanten. Natuurlijk mag hiervan genoten worden, maar houdt rekening met de gebieden die zijn afgesloten voor het broedseizoen. En weet, dat 3 uur vóór en 3 uur na hoogwater, de hoogwatervluchtplaatsen ook niet betreden mogen worden om verstoring van rustende vogels te voorkomen.[slideshow]

reageren

geef een reactie

 • Danielle
  1 augustus 2018 om 12:15

  We varen nu langs de plaat en zien af en toe een zwerm vogels aan de horizon. Kunnen jullie ons vertellen wat we zien? Groeten van een gast van Waddentrips van Friesland Beweegt.

 • Louis Engelschman
  25 augustus 2013 om 18:35

  Engelsman plaat wordt ook wel als EngelSCHman plaat geschreven. Wat is het verschil??

  • Marjan Staatsbosbeheer
   10 september 2013 om 10:43

   Dag Louis,
   als jij het verschil kunt aangeven dan hoor ik het graag. Wij hebben geen idee!

 • Vogels kiezen weer voor Engelsmanplaat | Staatsbosbeheer Ameland
  4 juni 2013 om 16:30

  […] Het beschermen van de broedkolonies is zeker belangrijk. Zeker de dwergstern die als kwetsbare vogel te boek staat, omdat het broedbiotoop van dit dier bedreigd wordt. En wat betreft de Noordse stern, dat is een zeldzame broedvogel in Nederland. Het is mooi als we deze prachtige vogels een handje kunnen helpen. Mag Engelsmanplaat dan helemaal niet meer bezocht worden omdat er overal borden staan? Niets is minder waar! We willen de vogels en de dieren beschermen en de mensen  begeleiden en ze laten verwonderen over dit mooi stukje Werelderfgoed. Het is en blijft prachtige natuur, die alleen erg kwetsbaar is en waar je zeker van kunt genieten. Maar houdt rekening met de bebording en met de hoogwatervluchtplaatsen, want 3 uur vóór en 3 ná hoogwater mogen deze gebieden niet betreden worden. […]

 • Red-backed shrike on Dutch desert island | Dear Kitty. Some blog
  31 mei 2013 om 17:25

  […] Engelsmanplaat desert island: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog