www.boswachtersblog.nl/ Ameland

Boswerkzaamheden in volle gang

1 februari 2023 Boswachter Marjan Veenendaal in Ameland
boswerkzaamheden in volle gang

boswerkzaamheden in volle gang

De boswerkzaamheden op Ameland zijn in volle gang. Op verschillende plekken in de bossen is het geronk van de motorzaag te horen. Deel van de werkzaamheden voeren we zelf uit, maar zodra er groter en zwaarder materieel nodig is roepen we de hulp in van aannemers. Vanaf 6 februari gaat de aannemer aan de slag in het Kwekerijbos. Dan is het bos ook beperkt toegankelijk en zullen we dat met hekken en borden aangeven. Alle boswerkzaamheden worden uitgevoerd om het bos ook in de toekomst gezond te houden.

Dunnen voor een gezond bos.

Nabij elk dorp zijn in het verleden bossen aangeplant. Dat houdt in dat in elk bos veel bomen staan van dezelfde leeftijd en van dezelfde soort. Het waren voornamelijk naaldbomen die aangeplant werden. Door oude bomen weg te halen (dunnen) komt er weer ruimte voor jongere bomen. Op de open plekken valt licht op de bodem en zullen zaden die al in de bodem zitten ontkiemen. Hierdoor ontstaat een bos met bomen van alle leeftijden. Dit is van belang om het bos ook in de toekomst gezond te houden.

Meer soorten

Door te dunnen of open plekken te creëren kan meer zonlicht de bosbodem bereiken. Struiken en loofbomen zoals eiken en berken krijgen een kans. Zo ontstaat een gemengd bos met zowel loof- als naaldbomen. Ook dode bomen krijgen een plaats in het bos, want deze zijn van groot belang voor insecten. Die trekken op hun beurt weer spechten, boomklevers en kleine zangvogels aan. Takkenbulten die blijven liggen, vormen weer geschikte broedplekken voor bijvoorbeeld winterkoninkjes.

Aantrekkelijk bos

Een gezond bos en een aantrekkelijk bos is wat we nastreven, daarom zijn er ook elk jaar in de winterperiode wel boswerkzaamheden waar te nemen, zie bijvoorbeeld ons blog van vorig jaar. De variatie die ontstaat door te dunnen van het bos is niet alleen goed voor veel dier- en plantensoorten. Een afwisselend bos is ook aantrekkelijk voor de recreant. Gemengde stukken bos worden afgewisseld met loofbos en natuurlijk het Waddenkarakteristieke dennenbos.

Blessen

Veel werkzaamheden zijn al aan de gang of bijna afgerond. In het Ballumerbos wordt er gezaagd door onze boswachters, in de Vleijen en het Nesserbos door firma Nagtegaal. De grootste klus is echter in het Kwekerijbos. Daar zijn de bomen zo groot en dik dat een motorzaag alleen niet het gewenste resultaat gaat geven. Voor deze klus is firma ten Berge ingehuurd. Voordat zij aan de slag kunnen is er in het bos geblest. Dat houdt in dat de bomen gemerkt zijn die gekapt worden en in dit geval voorzien zijn van een gekleurde stip. Bij het blessen wordt er rekening gehouden met bijzondere planten of dieren die in het bos aanwezig zijn. Zo nodig worden beschermende maatregelen genomen volgens de gedragscode “Soortenbescherming Bosbeheer”.

Wat merk je als bezoeker?

Tijdens het zagen in het Kwekerijbos kun je de Harvester, de oogstmachines in het bos aan het werk zien. Als wandelaar kun je enige overlast ervaren van de machines. Ook zullen een aantal paden voor je veiligheid worden afgesloten en is bos beperkt toegankelijk, dit geven we ook aan met borden en hekken. Er bestaat ook een kans dat de paden kapot gereden worden. Uiteraard zullen wij deze na de zaagwerkzaamheden zo spoedig mogelijk herstellen. We verwachten dat de zaagwerkzaamheden voor de voorjaarsvakantie gereed zijn, zodat alle zware machines weer verdwenen zijn voor het broedseizoen.

Hout

Het gezaagde hout uit het Kwekerijbos wordt verzameld langs het Westerpad. Dit hout wordt per schip verder vervoerd om als plaatmateriaal verwerkt te worden voor bouw en transportpallets. Het hout uit de andere bossen blijft op het eiland.

Bij vragen, bel of mail gerust met Staatsbosbeheer Ameland  via 0519 542600 of ameland@staatsbosbeheer.nl.

reageren

geef een reactie

  • Sandra
    14 februari 2023 om 22:43

    Leuk om te lezen al deze verhalen. Prachtig vak, boswachter.