www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Natuurherstel omgeving Canadameer.

9 april 2014 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold

Ooit landbouwgrond nu weer natuur. Meer dan 80 hectare is nu bij de natuur van het Drents-Friese Wold aangesloten. Dit maakt het Nationaal Park robuuster. En dat is net wat we willen. Niet alleen planten en dieren krijgen de ruimte maar ook mensen. Met nieuwe en aantrekkelijke paden is het gebied opengesteld voor de bezoeker. Het werk is in opdracht van de Provincie Fryslan (DLG) uitgevoerd.

Ten noorden van het Canadameer is een bos geplant. Met maar liefst 80.000 bomen van verschillende soorten. Veel kinderen uit Appelscha en omgeving hebben hierbij een handje geholpen tijdens de boomfeestdag van 2014.

Hier is ook een spartelvijver gegraven voor honden en paarden. Het Canadameer kan dan alleen gebruikt worden voor zwemmers en strandliefhebbers. Zodat het meer schoon blijft en het veilig vertoeven is. Een relatief klein meer is snel vervuilt door uitwerpselen. Zeker bij warm weer.

De ruiterroute die langs het fietspad aan de noordkant van het Canadameer loopt is opgeheven. Dit om de veiligheid van de bezoekers te vergroten. De spartelvijver is via de noord- en westzijde te bereiken. (zie kaartje)

Ten zuiden van het canadameer is het gebied juist open gehouden om de wind zijn werk te laten doen voor de Kale Duinen. De overheersende windrichting uit het zuidwesten willen we niet belemmeren at de stuifduinen af en toe nog eens te laten stuiven. Zodoende blijven de Kale Duinen kaal.
Midden in het gebied is een ven gegraven waar nu al veel vogels op af komen. Ook zijn de meeste sloten gedempt en zo is er een veel natuurlijk landschap ontstaan.

Om het landschap open te houden worden in de toekomst runderen ingezet. Uiteindelijk zal er een grassige en kruidenrijke vegetatie ontstaan. En misschien in een verre toekomst wellicht weer heide.

De naam Canada is natuurlijk niet toevallig. De boeren die eind 1800 wel heil zagen deze woeste heidegronden om te toveren in landbouwgrond waren overtuigd van een beproefde methode uit Canada. De grond niet egaliseren maar juist het natuurlijk hoogteverschil benutten. Want, zo was de gedachte: bij droogte groeit het gewas goed op de lage gedeelten en u raadt het al. Tijdens natte tijden groeit het gewas op de hogere stukken. En het scheelt een heleboel werk. Vandaar de naam Canada dus.

De boerderij met de naam Canadahoeve is in de jaren ’60 gesloopt. En heeft gestaan waar nu het parkeer terrein van het Canadameer is. Dit meer is gegraven om zand te winnen voor wegenaanleg. Daarnaast is er in die tijd ook veel bos geplant in de omgeving.

Boswachter Corne Joziasse.

Afbeelding Herinrichting gronden Canadameer

paarden door spartelvijver

Spartelvijver voor honden en paarden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog