www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Berichten met de tag:
luchtfoto

Flevoland

Wat is het Kotterbos toch mooi

Op de luchtfoto hieronder is goed te zien hoe afwisselend de natuur in het oostelijke deel van het Kotterbos is geworden. Hier werken provincie Flevoland en Staatsbosbeheer samen aan een kwaliteitsverbetering voor natuur en recreant. Een deel van het productiebos met populieren  is omgevormd naar een meer halfopen boslandschap. Er lopen wandel- en fietspaden door en […]

lees meer
Rottum

Analyse Deltares: Rottums zijn in beweging en verdwijnen niet

We hebben mooi nieuws te melden. Rijkswaterstaat heeft samen met Onderzoeksinstituut Deltares de ontwikkelingen sinds de jaren ‘80 van de onbewoonde eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog, Zuiderduin, en de tussenliggende zeegaten, op een rij gezet. De belangrijkste conclusie is dat de eilanden sterk van uiterlijk veranderen, maar zeker nog decennia zullen blijven bestaan. Bij het huidige kustbeheer door […]

lees meer
Rottum

Ontmanteling vogelwachtershuis op Rottumeroog van start

Met de grote storm en het springtij van 5-6 december 2013 is het duinmassief aan de Noordwestkant van Rottumeroog bijna volledig verdwenen. Hierdoor is het vogelwachtershuis van Staatsbosbeheer aan de rand van de Noordzee komen te staan. Een ontwikkeling die we op termijn wel hadden voorzien, maar die nu snel is gegaan. Het gevaar voor […]

lees meer
Rottum

Oog en Plaat na de storm; de kracht van de zee in beeld

Wat was het stormachtig op donderdag 5 en vrijdag 6 december! Windkracht 11/12 joeg over de Noordzee, gecombineerd met springtij. Niet vaak gebeurt het dat het zeewater zo hoog wordt opgestuwd. Er is zeker een verhoging van zo’n 4.20 meter boven NAP geweest op Rottum. Dat komt niet vaak voor. Ter vergelijking: in november 2006, […]

lees meer
Rottum

Rottumeroog 12 jaar geleden

Ook zo’n twaalf jaar geleden kwamen wash-overs op Rottumeroog voor; zelfs veel grotere dan dit jaar. In verschillende interviews heb ik dat aangekaart, maar ik kon geen beeld laten zien.  Onlangs vond ik een luchtfoto uit die tijd. Het was mij ontschoten dat we die nog ergens hadden liggen.

lees meer
Rottum

Rottumerplaat vanuit de lucht

Er zijn geen grote veranderingen op Rottumerplaat na de winter. De grote verandering van de afgelopen jaren was op 1 november 2009 met 4 meter + NAP en noordwest 10. De Lauwers schoof zo’n 200 meter op naar het oosten, met als gevolg dat het zand van de Westerduinen verplaatst werd naar het zuidwesten. Op de voorgrond […]

lees meer
Rottum

Rottumeroog en Zuiderduin nu vanuit de lucht

Half maart kopten diverse media: “Waddenzee dreigt Rottumeroog te verzwelgen”, “Rottumeroog net als Simonszand in stukken geslagen” maar ook “Rottumeroog breekt niet in tweeën” en “Rottumeroog vaker in tweeën”. Wat is nu eigenlijk waar? Het eiland is niet in tweeën gebroken en niet aan stukken geslagen. Wel is het zo dat het eiland onderhevig is aan de dynamiek […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog