www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Doneer voor Wandelen over water in de Zaanstreek

22 april 2024 Boswachter Jamie Jenner in Noord-Holland

Staatsbosbeheer stelt voor iedereen slechts twee dagen per jaar het Guisveld open tijden het evenement 'Wandelen over water'.

Zaanstad is omgeven door de unieke natuur van het veenweidelandschap. Sinds 1997 organiseert Staatsbosbeheer elk jaar tijdens Pinksteren het evenement ‘Wandelen over water’ in het Guisveld, aan de achterkant van station Wormerveer. Bezoekers krijgen dan de unieke kans om de veenweidenatuur in de mooiste periode van het jaar te beleven. Staatsbosbeheer heeft een beperkt budget om recreatieve evenementen te realiseren. Om het evenement mogelijk te maken vragen we nu eenieders hulp om dit unieke stukje veenweidelandschap tijdens het Pinksterweekend te kunnen beleven.

Een unieke ervaring

Het hele jaar fietst, vaart of rijdt men langs de polder Westzaan en zien ze slechts een glimp van de speciale veenweidenatuur die hier voorkomt. Weidevogels, rietvogels, kleine zoogdieren en bijzondere vegetatie is het decor van een steeds verder verstedelijkt gebied. Uniek voor de wereld waar veenweidegebieden met een brakke oorsprong bijna niet bestaan en we het hier ‘gewoon’ hebben liggen.

Het gehele jaar schermen wij het gebied dan ook zo goed mogelijk af om de natuur en de dieren die er leven te beschermen. Slechts twee dagen per jaar tijdens het Pinksterweekend, dus altijd in het broedseizoen, krijgt men de kans om het gebied van dichtbij te beleven. Door middel van drijvende loopbruggen wandel je over de watergangen en het speciaal gemaaide wandelpad door het inmiddels Europees beschermde Natura 2000-gebied. Kortom, een unieke natuurbelevenis voor jong en oud! Wil jij je steentje bijdragen? Doneer dan nu via: www.buitenfonds.nl/crowdfunding/projecten/project/wandel_over_water_zaanstreek.

Een gratis evenement is natuurlijk niet gratis

Het evenement is in de ruim 25 jaar dat het bestaat een bekend fenomeen geworden en is altijd gratis geweest. Ook al is de ‘formule’ van het evenement al die jaren hetzelfde gebleven, de laatste 10 jaar zijn er steeds meer (veiligheids)regels bijgekomen. Zo moet er (logischerwijs) jaarlijks een evenementenvergunning bij gemeente Zaanstad worden aangevraagd met de daarbij behorende regelementen en onkosten. Tevens is een aantal jaar geleden een natuurtoets en vergunningstraject doorlopen. Daar zijn ook verplichte maatregelen uit voortgevloeid. Zo moet het speciaal gemaaide wandelpad het gehele jaar in stand gehouden worden. Ook zorgen de steeds vaker voorkomende natte (voor)jaren ervoor dat het pad op sommige plekken echt slecht is. Hier moeten we extra voorzieningen voor treffen om het veilig en enigszins begaanbaar te houden voor de zo’n 3.000 bezoekers die in twee dagen langskomen.

De steeds nattere jaren zorgen voor meer onderhoud om het evenement enigszins veilig en begaanbaar te houden.

Bij elkaar kost behalve aanschaf van materiaal het evenement dus ook veel (voorbereiding)tijd van de boswachters en vrijwilligers. Staatsbosbeheer krijgt sinds 2014 vanuit de Provincie Noord-Holland subsidie voor het beheren van haar gebieden door middel van het Subsidiestelsel Natuur & Landschap (SNL). In deze normkosten zit slechts een zeer beperkt budget om recreatieve evenementen van te organiseren.

Vrijwillige bijdrage gevraagd

Elk jaar staat er tijdens het evenement een collectebus waar men een eigen vrijwillige bijdrage in mag doen. Dit levert jaarlijks een paar honderd euro op. Een mooi gebaar van de bezoekers, maar (veel) te weinig om richting kostendekkend te gaan. Daarom is dit jaar een Buitenfonds-project opgestart om door middel van crowdfunding het streefbedrag van €10.000 binnen te halen. Dit jaar is ook eenmalig een subsidie door de gemeente Zaanstad uitgekeerd in het kader van ‘50 jaar Zaanstad’, waardoor een deel van de kosten al kunnen worden gedekt. In ieder geval zal ook dit jaar nog geen verplichte entreeprijs worden gehanteerd, maar vragen we bij de start iedereen wel een vrijwillige donatie te maken. Wanneer elke bezoeker gemiddeld €3,50 over zou maken dan wordt het streefbedrag gehaald!

Lopen over veen

Wist je dat het evenement helemaal niet is vernoemd naar de wandelbrug die vlak onder het wateroppervlak ligt, waardoor het lijkt dat je wandelt over water? Het is vernoemd naar het wandelen over veen. Want wanneer je over (bewegend) veen loopt dan wandel je eigenlijk over water met een slechts een dunne, drijvende bodemlaag ertussen!

De Vogelbeschermingswacht Zaanstreek is vanaf het hele begin betrokken en staan elk jaar met hun telescoopkijkers paraat om de bezoekers de (weide)vogels te laten zien. Van oudsher kan men op eerste Pinksterdag al om 06.00 uur het veld in en is er een aanzienlijke kans om de mysterieuze roerdomp te horen en te zien. En op de Pinkstermaandag zijn er extra activiteiten voor kinderen, zoals een knutselopdracht en waterbeestjes vangen.

De wandelbrug die je tijdens het evenement tegen komt, maar waar het evenement dus eigenlijk niet naar vernoemd is!
Bij de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek kan je tijdens het evenement door telescoopkijkers kijken!

Beschermen blijft belangrijk

Eind jaren ‘60 was het plan om het Guisveld te bebouwen en een centrumfunctie van de gemeente Zaanstad te geven. Vooruitlopend op deze ontwikkeling, enigszins voorbarig dus, werd direct na de vorming van de gemeente Zaanstad het stadhuis (De Bannehof) aan de rand van het toen nog onbebouwde gebied neergezet. Samenwerkende milieu- en natuurorganisaties, waaronder de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Werkgroep Behoud Guisveld, voerden succesvol actie tegen deze gemeentelijke voornemens. Zij verzamelden bijvoorbeeld 27.000 handtekeningen voor het behoud als natuurgebied en bereikten dat een meerderheid van Provinciale Staten hun argumenten overnam. Er werd uiteindelijk een compromis gesloten. Er zouden ten hoogste 1.300 woningen aan de westzijde van de spoorlijn tussen Zaandijk en Wormerveer worden gebouwd, waardoor het kerngebied onaangetast bleef.

Wandelen over water 2024

Dit jaar vindt ‘Wandelen over water’ plaats op 19 & 20 mei. De start van het evenement is aan de achterkant van station Wormerveer en leidt je naar de R.K.V.V. Saenden. Na een wandeling van ongeveer 4 kilometer kom je via de Paintball Jungle weer terug bij het station. Tip: boek alvast een plekje op één van de betaalde vaarexcursies, zodat je het natuurgebied op een hele andere manier ervaart via www.staatsbosbeheer.nl/pinksterenguisveld.

Kom ook naar ‘Wandelen over water’ of doneer nu al via het Buitenfonds!
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog