www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Samen werken aan klimaatwinst: Westerzijderveld heeft primeur met verkoop CO2-certificaten

12 juli 2023 Boswachter Jamie Jenner in Noord-Holland

De uitreiking van de CO2-certificaten op de Zaanse Natuurmarkt. V.l.n.r. Sijas Akkermans (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland), Peter Renkes (Takaroa Travel & Consultancy), Riena Tienkamp (Staatsbosbeheer Noord-Holland), Romain Bischoff (Silbersee) en Wessel Breunesse (gemeente Zaanstad).

Gemeente Zaanstad, productiehuis voor opera en muziektheater Silbersee en Takaroa Travel & Consultancy kopen CO2-certificaten uit het project Valuta voor Veen Westzijderveld. Het Westzijderveld van Staatsbosbeheer heeft de primeur: het is het eerste natuurgebied waarvoor CO2 -certificaten zijn verkocht. Het gaat om certificaten gerealiseerd met de CO2-reductiemethode Valuta voor Veen. Op 8 juli kwamen de eerste drie kopers, wethouder Breunesse van de gemeente Zaanstad, Romain Bischoff van Silbersee en Peter Henkes van Takaroa, samen op de Zaanse Natuurmarkt om de certificaten feestelijk in ontvangst te nemen. Silbersee gaf daarna samen met alle aanwezigen een mooie muzikale ode aan de natuur.

Het Valuta voor Veen project voor het Westzijderveld is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en grondeigenaar Staatsbosbeheer. In een gebied van ongeveer 20 hectare in het Westzijderveld wordt het waterpeil voor een periode van 10 jaar omhoog gezet. Dit scheelt over 10 jaar ruim 600 ton CO₂-uitstoot. Elke ton CO2-winst wordt beloond met een verhandelbaar CO2-certificaat door de landelijke autoriteit Stichting Nationale Koolstofmarkt. De verkoop van de certificaten is verzorgd door het PlatformCO2neutraal. Een certificaat staat voor 1 ton (1.000 kg) CO₂. De ruim 600 certificaten komen gedurende de looptijd van het project beschikbaar. De eerste 160 certificaten zijn verkocht voor een prijs 100 euro/ton incl. btw.

Met de inkomsten van de verkochte CO2 certificaten zijn drie pompen aangeschaft en geïnstalleerd. Die zorgen ervoor dat het waterpeil op het Westzijderveld hoog blijft. Door een hoger waterpeil vermindert de CO2-uitstoot in het veenweidegebied.

Het Westzijderveld ligt in de gemeente Zaanstad. De gemeente is zelf één van de kopers van de CO2 certificaten: ‘Met valuta voor veen leveren we als gemeente een directe bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. Het verhogen van het waterpeil in het Westzijderveld is ook nog eens goed voor de natuur, midden in onze gemeente,” aldus wethouder Breunesse.

Ook Silbersee is koper van de certificaten. Silbersee, een huis van muziektheater en opera, is zeer actief op weg een klimaatpositieve kunstinstelling te worden. Sinds 2022 draagt het huis ook zorg voor natuurherstel en investeert in het in Valuta voor Veen certificaten. Daarnaast gaat het ook in samenwerking met de vereniging De Zaansche Molen in de Prinsenhof-molen, een samenwerking aan met Staatsbosbeheer om muziektheater op organische wijze te creëren middenin de natuur. Dit resulteerde al in een eerste muzikale mindfulness-ervaring ATEM afgelopen 25 juni.

Voordelen voor natuur

Voor Staatsbosbeheer is het Westzijderveld nu nog het enige gebied dat Staatsbosbeheer aanbiedt op de vrijwillige koolstofmarkt. Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland: “Het is een pilot voor ons, maar we zien de voordelen. Het Valuta voor Veen-initiatief dient meerdere doelen. Een verhoogd waterpeil voorkomt CO2 uitstoot in het gebied én zorgt tevens voor minder bodemdaling. Een hoog waterpeil heeft bovendien voordelen voor natuurontwikkeling. De komende jaren gaan we onderzoeken of we meer gebieden op deze manier gaan aanbieden.”

De derde koper is Peter Henkes van Takaroa: “Als coach en auditor op het gebied van duurzaamheid in toerisme, maar vooral als geboren en getogen Zaankanter vind ik de bescherming van het Westzijderveld heel belangrijk.” 

Valuta voor Veen

Valuta voor Veen is een initiatief van de gezamenlijke Natuur- en Milieufederaties. De methodiek is vastgesteld door de landelijke autoriteit Stichting Nationale Koolstofmarkt. De peilverhogingsprojecten hebben een duur van 10 jaar. Op de afgesproken resultaten vindt monitoring plaats.

PlatformCO2neutraal

PlatformCO2neutraal (www. platformco2neutraal.nl) is in 2021 opgericht op initiatief van de Natuur- en Milieufederaties. Op het non-profit platform wordt vraag- en aanbod van CO2-certificaten bij elkaar gebracht voor de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Deze certificaten zijn te koop voor bedrijven, overheden en burgers die vrijwillig hun resterende CO₂-uitstoot (principe ‘eerst reduceren, dan compenseren’) willen compenseren. Het certificaataanbod is afkomstig uit projecten gerealiseerd met de methoden van de nationale autoriteit Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Met de certificaten kunnen kopers aantonen dat men vrijwillig investeert in emissiereductie via Nederlandse projecten.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog