www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Update over vogels en edelherten

5 februari 2019 Boswachters in Oostvaardersplassen
brandganzen en edelhert

Begin van de maand, dus hoogste tijd voor een update over de monitoring van de vogels, de cijfers over de grote grazers en de werkzaamheden in het veld in de afgelopen maand.

Vogels

Eind januari hebben we weer een vogeltelling gedaan in het grazige deel van de Oostvaardersplassen. We hebben 35 soorten (zo’n 2.700 vogels) geteld. Dat zijn er minder dan in andere jaren, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de lage temperaturen in de week voor de telling en de ijsvorming op de plassen. Vogels kiezen er dan voor om meer naar het zuiden te trekken. Kijk voor de exacte aantallen in de maandupdate van februari. We hebben ook gezien dat er geen duidelijk verband is tussen het afschot van de edelherten en verstoring van vogels.

Edelherten

In januari 2019 zijn er in totaal 825 edelherten geschoten. Drie daarvan waren dieren die geen kans hadden om het einde van de winter te halen. Dat er in januari meer dieren zijn geschoten, heeft te maken met de weersomstandigheden. Door de lagere temperaturen waren de dieren beter te benaderen voor afschot.

Beschutting

In januari hebben we 325 bomen in de Driehoek geplant. Er liggen 11.000 struiken te wachten om geplant te worden in het kerngebied van de Oostvaardersplassen. Dit gaat gebeuren zodra de vergunningen zijn verleend voor het plaatsen van de rasters. Die moeten de jonge aanplant beschermen tegen het gegraas van grote grazers.

Verhuizen

En natuurlijk hebben we de afgelopen maand 61 konikpaarden naar hun nieuwe thuis op Texel en in het Lauwersmeersgebied gebracht. Meer daarover lees je in onze blogs van:
– 24-01-2019 – Op de boot naar Texel
– 18-01-2019 – Deel konikpaarden is verhuisd naar Lauwersmeergebied

Maandupdate

Kijk voor meer informatie en cijfers in de maandupdate februari. De maandupdates van afgelopen maanden vind je in het dossier Oostvaardersplassen op Staatsbosbeheer.nl

Heb je vragen of opmerkingen over dit blog, stuur dan een e-mail naar de boswachters. 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog