www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

2018 was goed jaar voor roerdomp en grote karekiet in Gelderse Poort

8 januari 2019 Boswachter Twan Teunissen in Rivierengebied
Grote karekiet in de Rijnstrangen

Grote karekiet in de Rijnstrangen

Jaarlijks tellen tientallen vrijwilligers broedvogels in de Gelderse Poort. De resultaten van de broedvogeltellingen in 2018 zijn bekend. Uit deze resultaten blijkt dat het in de Rijnstrangen en in Park Lingezegen een goed jaar was voor zeldzame moerasvogels zoals roerdomp en grote karekiet. Ontwikkeling en verbetering van rietmoeras blijkt dus te werken.

De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer samen met provincie Gelderland, waterschap en anderen gewerkt aan het verbeteren van de Rijnstrangen voor moerasvogels. Het waterpeil is er hoger, en mag meer natuurlijk meebewegen en één keer in de vier jaar mag het gebied zelfs droogvallen. Bovendien is er op verschillende plekken gewerkt aan ontwikkeling van meer moeras. Zo werken we door middel van kleiwinning samen met K3Delta aan moerasontwikkeling in het Erfkamerlingschap. En in het Waterrijk in Park Lingezegen is op grote schaal rietmoeras aangelegd. En in de Kleine Gelderse Waard werken onze buren van Stichting Twickel aan moerasontwikkeling.
Volgens een rapport van de districtscoördinator van SOVON lijken de maatregelen te werken!

Rijnstrangen
Rijnstrangen in het voorjaar

Roerdomp en grote karekiet

Tot enkele jaren geleden werden jaarlijks 4 tot 5 roerdompen gehoord tijdens het broedseizoen. In 2018 waren het er beduidend meer. Maar liefst 9 territoria werden vastgesteld door de vrijwilligers. Bovendien werd in het gloednieuwe Waterrijk-Oost in Park Lingezegen een geslaagd broedgeval vastgesteld.

In de Rijnstrangen werden ook 10 territoria van grote karekiet vastgesteld. Met dit aantal lijkt de stand de afgelopen tien jaar stabiel te zijn of iets toe te nemen. Dat is bijzonder, want landelijk doet de grote karekiet het nog steeds slecht.

Roerdomp
Roerdomp, foto: Alex Westerhof

Andere soorten

De buidelmees was in de jaren tachtig een nieuwkomer in Nederland. De Gelderse Poort was enige tijd een topplek voor deze vogel, tussen 1991 en 2003 waren er tussen de 14 en 68 territoria. Sinds een tijd heeft de vogel zich jammer genoeg weer grotendeels teruggetrokken uit Nederland. In de Rijnstrangen waren er in 2018 twee territoria.

Buidelmees
Buidelmees, foto: F.J.K. Killewald

Baardman is een echte rietbewoner en is in de Gelderse Poort altijd zeldzaam geweest. In 2018 waren er 2 territoria in de Rijnstrangen en was er minimaal 1 territorium in Lingezegen.

Bruine kiekendieven bouwen hun nest in rietvelden. Dit jaar werden er 2 territoria vastgesteld in de Rijnstrangen.

De cetti’s zanger is een nieuwkomer in de Gelderse Poort. Het aantal territoria stijgt snel en kwam uit op 8 territoria. Ze kunnen niet goed tegen hele strenge vorst, dus als dat uitblijft kan deze vogel wel eens zeer algemeen worden. Iets vergelijkbaars gebeurde kort geleden in de Biesbosch waar het aantal cetti’s zangers toenam tot vele honderden zingende vogels.

Trots op de resultaten

We zijn als beheerder van een groot deel van de Rijnstrangen trots op deze resultaten. Het lijkt dat we op de weg omhoog zitten. De resultaten in park Lingezegen vind ik heel bijzonder, zo snel al een broedende roerdomp, dat belooft wat voor de toekomst.

We willen de vogeltellers en de Vogelwerkgroepen van Arnhem en Nijmegen graag bedanken voor hun inzet en nu het broedseizoen van 2019 weer begint wensen we hun veel succes met de tellingen van dit jaar!

Zelf zien

Wil je zelf deze moerasvogels zien, dan moet je veel geluk hebben. Horen lukt al wat beter. Cetti’s zangers zingen ook in de winter, dus die zijn zelfs nu te horen. Maar de mooiste tijd is het voorjaar als alle vogels actief een territorium afbakenen met hun geroep en gezang. Vanaf het uitkijkpunt de Roerdomp in de Rijnstrangen bij Pannerden kunnen dan met een klein beetje geluk roerdomp, grote karekiet, baardman en cetti’s zanger worden gehoord. En wie weet zwemt er dan ook nog een bever langs…
Waterrijk-Oost in Park Lingezegen is uitstekend te overzien vanaf wegen en paden in het gebied en bovendien ligt er een fraai vogelkijkscherm.

Meer informatie over zeldzame en schaarse broedvogels in het zuidelijk rivierengebied.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog