www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Berichten met de tag:
Rijnstrangen

Rivierengebied

Beheer Dijkviltbraam Geuzenwaard

In de Geuzenwaard starten we eind februari met het weghalen van de invasieve exoot dijkviltbraam. Drie hectare dijkviltbraam wordt verwijderd om inheemse soorten een nieuwe kans te geven.

lees meer
Rivierengebied

Droogval in de Rijnstrangen

De Rijnstrangen in de Gelderse Poort zijn dit jaar gepland drooggevallen. Staatsbosbeheer gebruikt de droogval voor het uitvoeren van werkzaamheden in het moerasgebied.

lees meer
Rivierengebied

Meerjarenoverzicht brengt bijzondere natuur Gelderse Poort in beeld

Op vrijdag 15 mei werd het Meerjarenoverzicht 2017-2019 door Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort overhandigd aan Staatsbosbeheer en ARK natuurontwikkeling. Deze uitgave geeft heeft een overzicht van de stand van zaken van bijzondere planten en dieren in het gebied. Opvallend in de afgelopen jaren was de terugkeer en komst van soorten die profiteren van klimaatverandering zoals grauwe klauwier, kiezelsprinkhaan en teunisbloempijlstaart.

lees meer
Rivierengebied

Nieuw riet in de Rijnstrangen

In de Rijnstrangen is de afgelopen tijd hard gewerkt aan ontwikkeling van nieuw rietmoeras voor bijzondere rietvogels. Het nieuwe moeras ligt in het Erfkamerlingschap. Het ontwikkelen van nieuw riet is een modderige klus. Maar het werkt want de eerste roerdomp en grote karekiet zijn er al teruggekeerd in het nieuwe riet.

lees meer
Rivierengebied

Inloopbijeenkomst Geitenwaard

Op donderdag 25 april 2019 zijn omwonenden en belangstellenden van harte welkom bij de inloopbijeenkomst over het project Geitenwaard.

lees meer
Rivierengebied

2018 was goed jaar voor roerdomp en grote karekiet in Gelderse Poort

De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer samen met provincie Gelderland, waterschap en anderen gewerkt aan het verbeteren van de Rijnstrangen voor moerasvogels. Dit blijkt goed te werken. Roerdomp en grote karekiet hadden in 2018 een goed jaar.

lees meer
Achterhoek

Ontdek de onbekende streken van Gelderland

Deze zomervakantie (her)ontdekken we de natuur in eigen land. In dit blog vind je tips van mij en mijn collega-boswachters in de provincie Gelderland. Stuk voor stuk minder bekende plekken die zeker een bezoekje waard zijn!

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog