www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Start bosbeheerwerkzaamheden in de Overasseltse en Hatertse Vennen

22 januari 2020 Boswachter Tim Hogenbosch in Rivierengebied
Een orde stip markeert bomen die weg gaan

Een orde stip markeert bomen die weg gaan

Tot in maart worden in een aantal bosdelen binnen de Overasseltse en Hatertse Vennen bosbeheerwerkzaamheden uitgevoerd. Het bos blijft bos! In deze blog leg ik uit wat we precies gaan doen, waar en waarom. Kort gezegd werken we in deze bossen aan meer variatie en biodiversiteit. Hout oogsten is geen doel in deze bossen. Op 28 januari is er een excursie over de werkzaamheden.

Waarom zijn de bosbeheerwerkzaamheden noodzakelijk?

De bossen in het vennengebied zijn grotendeels in de jaren ’30 aangeplant met grove dennen. Nog steeds is dit goed terug te zien in de bossen. Inmiddels staat onder de grove dennen een laag bomen met voornamelijk jonge eiken en enkele andere soorten. Er is langere tijd geen onderhoud gedaan aan het bos.

Het bos is nog niet zo gevarieerd als gewenst. We werken hier aan door vooral loofbomen de ruimte te geven en ondergroei te stimuleren. In de toekomst ziet u dus een bos met een grotere variatie aan boomsoorten zoals zomereik, berk, lijsterbes, zoete kers, krentenboompje, linde, esdoorn en natuurlijk de (naald)houtsoorten die al aanwezig zijn. Een gevarieerd bos is namelijk bestendiger tegen bijvoorbeeld klimaatverandering, ziekten en plagen. Een divers bos met verschillende hoogtelagen draagt bij aan de biodiversiteit. Daarnaast is het van belang om ook loofboomsoorten in het bos te hebben staan die de bodem verbeteren.

Enkele delen bos in het gebied zijn pas later in de jaren ‘80 aangeplant met eiken. Hier staan de bomen inmiddels zo dicht op elkaar dat ze weinig ruimte hebben om door te groeien. Doel is hier om toekomstbomen te markeren en ruimte vrij te maken rondom deze toekomstbomen zodat deze kunnen doorgroeien.

Wat is er nodig om een gevarieerd bos te krijgen?

Heel belangrijk voor de soorten die gewenst zijn in het bos is licht en ruimte. Dit kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. De eerste manier is door te ‘dunnen’. Hierbij wordt bepaald welke bomen langer blijven staan en oud mogen worden, dit noemen we toekomstbomen! Om deze boom worden dan meestal één á twee bomen weggehaald om extra ruimte te creëren.

Ook om ondergroei te stimuleren is licht nodig, als het kronendek geheel gesloten is van de hoogste bomen komt er niet voldoende licht doorheen. Ook dit is een reden om bomen er tussenuit te halen, oftewel te dunnen.

Naast het maken van licht zal er waar nodig ook geplant worden om soorten die nu niet veel in het gebied voorkomen te bevorderen. Hierbij kiezen we soorten die helpen de bodem te verbeteren en extra variatie brengen in het bos zoals linde en esdoorn.

Veiligheid langs openbare wegen

Om de veiligheid te kunnen waarborgen langs de openbare wegen is er kritisch gekeken welke bomen gevaar opleveren. Gevaarlijke bomen worden verwijderd. Dode bomen horen natuurlijk wel thuis in het bos en hebben veel waarde, wanneer het dus kan laten we deze staan!

Waar gaan we aan de slag?

Op de kaarten hieronder kunt u zien waar de komende tijd gewerkt wordt:

Diervoort

Parksesteeg

deelkaart omgeving Wichnerhorst

Munnekenveld

Loksheuvelseweg

Heumens bos

Hessenbergseweg St walrick

 

Wat is er de komende weken te zien?

Afgelopen zomer zijn de keuzes in het bos gemaakt. Er zijn stippen op bomen gezet. Blauwe stippen markeren een toekomstboom, rode stippen de bomen die weg gaan. Een rode streep markeert waar een machine mag rijden. Een rood kruis op een boom betekent dat deze om veiligheidsredenen weg gaat.
Het werk vindt plaats met een oogstmachine, een harvester. Deze houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerij.

De werkzaamheden zullen in maart afgerond zijn.

Onzichtbaar werk

Vorig jaar zijn alle bosdelen in het vennengebied geïnventariseerd op dassenburchten, vossenholen, mierenhopen, nestbomen en bomen met holtes. Stuk voor stuk elementen die tijdens de werkzaamheden behouden zullen worden en beschermd zijn tegen beschadiging en verstoring.

Overleg met de omgeving

De plannen voor de bosbeheerwerkzaamheden zijn met het Vennenplatform (vertegenwoordigers uit de directe omgeving) besproken en afgestemd. Hieruit zijn geen bezwaren naar voren gekomen.

Excursie

Op dinsdagmiddag 28 januari, 16.00 uur, wordt er een excursie georganiseerd om samen met de boswachter in het bos te bekijken welke boswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Deelname is gratis en aanmelden kan bij Boswachter Tim Hogenbosch, t.hogenbosch@staatsbosbeheer.nl. De excursie start om 16:00 uur bij de parkeerplaats bij Sint Walrick.

Meer lezen?

De bossen in het vennengebied staan op de kaart van de Provincie Gelderland geclassificeerd als N15.02 Dennen-, eiken-, beukenbos. Als terreinbeheerder werken we hard aan het realiseren van de voor dit type bos gestelde doelen. Lees meer informatie hierover op bij12.nl.

reageren

geef een reactie

  • Han
    1 september 2021 om 23:06

    Hoe kunnen de vennen ineens zo leeg zijn. 3 weken terug nog vol en nu droog met zoveel regen?

  • Jeanne Zwart
    24 januari 2020 om 08:24

    hierdoor wil ik melden, dat we met 2 personen willen deelnemen aan de excursie 28jan as. om 16.00 uur Parkeerplaats St Walrick.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog