www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Berichten met de tag:
oeverzwaluw

Rottum

Vogelwolken

Vogelwachters Nicolette Branderhorst en Aaldrik Pot hebben een volle week achter de rug. Ze zijn vooral bezig geweest met een inventarisatieronde voor de broedvogels. Vijf dagen vroeg uit de veren, honderden vogelwaarnemingen, een aantal nieuwe bloeiende planten en een prachtig slotstuk van de week met een spiegelgladde zee en indrukwekkende ‘vogelwolken’.

lees meer
Rottum

De cirkel is rond op Rottumerplaat

De voorlaatste wacht op Rottumerplaat is waargenomen door Sjoerd Bakker en zijn vrouw Truus. Sjoerd, gepensioneerd boswachter en oud-vogelwachter, is als vogelteller vaker op de Rottums maar voor Truus, toch échte ‘eilandse’, is het de eerste keer. Ook zij waren weer onder de indruk van de dynamiek van een Waddeneiland en de felle strijd om het bestaan.

lees meer
Texel

Stormen maken vormen

Zijn we voor nu even uitgewaaid? Na 2023 met storm Agnes, Babet, Ciarán, Debi, Elin, Fergusen Gerrit. Was het op 2 januari 2024 Henk die Texel even aanpakte. Het bleef ook maar regenen, met dikwijls nachten met 30 mm. Op sociale media doken foto’s op van stromende beekjes in het duinlandschap en de kustafslag was met name ten zuiden van paal 12 indrukwekkend te noemen. Een plek die het meest veranderd met extreem weer is de Slufter. Stiekem de mooiste plek die we als boswachters van Staatsbosbeheer beheren, zonder dat we er eigenlijk veel voor hoeven doen. Al die wind en dat hoge water zijn voor dit gebied landschapsvormend. Wat zal volgende week brengen, als opnieuw storm het weerbeeld zal bepalen.

lees meer
Texel

Stuivend zand in de duinen

Stuivend zand zorgt voor stuifkuilen in de duinen, deze zorgen voor vermindering van de invloed van stikstof en zorgen voor veel nieuw leven in de duinen.

lees meer
Texel

Oeverzwaluwen broeden in struingebied van De Slufter Texel

Ondertussen zijn er 15 nestgangen van oeverzwaluwen in een stijlrand van de Slufterbollen in het zuiden van het struingebied van De Slufter. Om de nesten van deze vogels te beschermen heeft Staatsbosbeheer een tijdelijke afzetting gerealiseerd. De stijlrand wordt hiermee tegen instorten beschermd en mensen kunnen vanaf veilige afstand de aan- en afvliegende oeverzwaluwen bewonderen.

lees meer
Rivierengebied

Staatsbosbeheer viert burendag in uiterwaard Passewaaij in Tiel

Op zaterdag 21 mei organiseert Staatsbosbeheer van 10.30 tot 16.00 uur een burendag in de uiterwaard bij Passewaaij (Tiel). Een dag voor jong en oud, om te vieren dat de uiterwaard na de werkzaamheden langs de Waal en nevengeul, weer helemaal toegankelijk is. Het werk is gedaan in opdracht van Rijkswaterstaat om de waterkwaliteit in […]

lees meer
Overijssel

Een woonwagen voor oeverzwaluwen

In Twente, bij het dorp Saasveld, ligt een piepklein stukje natuur dat toch buitengewoon interessant is voor veel vogelsoorten. Er staat zelfs een woonwagen voor oeverzwaluwen…..

lees meer
Overijssel

Een walhalla voor de oeverzwaluw

Aan de zuidkant van De Weerribben is in 2014 een nieuw natuurgebied opgeleverd; Wetering Oost en West. Door de combinatie van waterberging en natuur in dit gebied, is dit een perfecte plek voor vogels om te foerageren en te broeden. Door de aanwezigheid van vele insecten in en rond De Weerribben is deze omgeving een […]

lees meer
Limburg

Hoogwater, wat doet dat met de natuur?

In Limburg is er vaker hoogwater geweest. De bekendste jaren zijn 1993, 1995 en natuurlijk half juli dit jaar. Er zijn maatregelen genomen na de jaren ’90. Toch heeft het recente hoogwater voor overlast gezorgd voor mensen, dieren en de natuur. Wat zijn hiervan de gevolgen voor onze gebieden?

lees meer
Zuid-Holland

Meer ruimte voor de oeverzwaluwen in de Rottemeren

Rottemeren is sinds kort een oeverzwaluwwand rijker. We hopen hiermee dit leuke vogeltje in aantal toe te laten nemen.

lees meer
Ameland

Oeverzwaluwen ware luchtacrobaten

Lopend bij de waterplassen bij Roosduinen valt het onmiddellijk op, vogels die laag scherend over het wateroppervlak aan het jagen zijn naar insecten. Met een behoorlijke snelheid weten ze zich als ware luchtacrobaten door het luchtruim te verplaatsen, dit zijn vooral de oeverzwaluwen. Een sierlijk bruingrijs vogeltje, met een ondiep gevorkt staartje en wittige buik en […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog