www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Provincie Noord-Holland geeft groen licht voor MTB-route Schoorlse Duinen

16 februari 2017 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
MTB-route Schoorlse Duinen

De provincie Noord-Holland heeft met een beslissing op bezwaar groen licht gegeven voor het aanpassen van de mountainbike route. Het nieuwe traject is onderzocht om te beoordelen of het mountainbiken de natuur mogelijk beschadigt. Bij de aanleg worden er maatregelen genomen zodat de route niet uitslijt en de route niet buiten zijn sporen gaat lopen. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd. De route in het westelijke open duingebied wordt weggehaald waardoor de kwetsbare natuur hier meer rust én ruimte krijgt.

De provincie sluit met deze beslissing op bezwaar aan bij de uitspraak van de Raad van State op 30 maart 2016 over de uitgegeven Natuurbeschermingswet-vergunning. Uit het oordeel kwam naar voren dat bij de aanpassing van de route, er zorgvuldig wordt omgegaan met de natuurwaarden in het duingebied. Op twee onderdelen werd om een aanvullende onderbouwing gevraagd. Staatsbosbeheer heeft begin januari deze aanvullende onderbouwing gegeven die bestaat uit een nauwkeurigere kaart van de beoogde route en een uitgebreide ecologische toets (passende beoordeling) van de effecten die de route heeft op de natuur. Deze toets is opgesteld door twee onafhankelijke ecologische adviesbureaus.

Ecologische beoordeling
Volgens het ecologisch advies leidt de verplaatsing van de route naar het oostelijk deel van de duinen niet tot achteruitgang van de Natura2000-habitattypen. Ook oordeelde het adviesbureau dat de broedvogels in het bos relatief weinig gevoelig zijn voor verstoring door de MTB-route. Dit blijkt uit de grote dichtheid aan broedvogels direct langs de bestaande route. Het verwijderen van de route uit het westen van de duinen zorgt er voor dat het daar rustiger wordt. Dit komt ten gunste aan de meer verstoringsgevoelige broedvogels van het open duin zoals de graspieper en roodborsttapuit. Mocht u geïnteresseerd zijn in de passende beoordeling? U vind hem hier: Ecologische beoordeling mountainbikeroute Schoorl

Verbetering in route
Het aanleveren van de nauwkeurigere kaart, samen met de passende beoordeling gaf ruimte om de route op enkele plekken te verbeteren. Zo zijn er een aantal knelpunten die naar voren kwamen uit gesprekken met o.a. ruiters en bewoners aangepast. Daardoor is de route nog veiliger en geeft deze meer ruimte aan andere recreanten. Mocht u geïnteresseerd zijn in de route? U vind hem hier: Route informatie aanpassingen MTB Schoorlse Duinen

Vervolgtraject
Met deze beslissing op bezwaar kunnen de vervolgstappen worden ingezet. Dit betekent het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van de route bij de gemeente Bergen en het aanvragen van een ontheffing op basis van de Wet Natuurbeheer (voorheen Flora & Faunawet) voor de gebruiksfase. Zodra dit proces is doorlopen, zal de aanleg van de nieuwe route worden hervat.

 

reageren

geef een reactie

 • Sjaak
  30 september 2021 om 13:49

  Beste Laurens,

  Wat is de actuele status van het openen van de route?

  Groet,
  Sjaak

 • michael kieftenburg
  7 mei 2018 om 11:43

  Beste Laurens,

  Op internet kan ik nergens de status vinden over de nieuwe mtb route school. Wil jij mij deze vertellen?
  Gaat de nieuwe route nog door? En zo ja rond welk tijd gaat de nieuwe route open voor mtb érs? Via via hoorde ik dat er een week of 4 geleden in de krant stond dat de route niet meer doorgaat. Hopelijk klopt dit niet

  Graag hoor ik van u,

  Groet Michael

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   8 mei 2018 om 09:40

   Beste Michael,

   Bedankt voor je vraag! Het is inderdaad lang stil omdat wij wachten op de afwikkeling van de juridische procedure rondom de vergunning voor Wet Natuurbescherming (deel 1; gebiedenbescherming). Wij hebben een afgegeven vergunning alleen hier loopt nog een bezwaar tegen die deze zomer behandeld wordt bij de rechtbank. Daarnaast zijn wij 2 vergunningaanvragen aan het voorbereiden voor de Wet Natuurbescherming (deel 2; soortbescherming) en een aanlegvergunning. Wij verwachten dat dit op korte termijn ingediend kan worden. Of de route doorgaat is dus helemaal afhankelijk van de vergunningenprocedure.

   Als er nog vragen zijn hoor ik het graag!

   Met vriendelijke groet,

   Laurens Bonekamp

 • Mariska
  7 januari 2018 om 20:37

  Beste Laurens,

  In de vergunningaanvraag van 13 augustus 2014 staat:
  “Met de start van de bosomvorming in het zuid-westelijkdeel van de Schoorlse Duinen kwam in gesprekken over het vervolgbeheer de vraag naar voren of een MTB parcours te handhaven was in combinatie met BEGRAZING. Daarnaast was de vrees dat de delen van het parcours in de zomer TE MUL zou worden waardoor de MTB-ers naast de route zouden gaan rijden door het te ontwikkelen grijs duin en duinheide. Tegelijkertijd kwamen er signalen binnen vanuit de dorspraden dat er PARKEEROVERLAST werd ervaren van MTB ers die gebruik maakte van de route. De dorpsraden vroegen of het aantal opstappunten verspreid zou kunnen worden.
  Gezien de WENS OM DE MOUNTAINBIKEROUTE UIT TE BREIDEN, OMVORMING en meldingen van OVERLAST is er in samenwerking met MTB Noord West gezocht naar een aanpassing van de route.”

  In de boswachtersblog staat vervolgens: “De route in het westelijke open duingebied wordt weggehaald waardoor de kwetsbare natuur hier meer rust én ruimte krijgt.”

  Waarom wordt er niet gerept over het weghalen van bestaande fietspaden, ruiterpaden en wandelpaden in het zelfde gebied om meer rust en ruimte te krijgen voor kwetsbare natuur?

  De ware redenen om de MTB-route te verplaatsen en uit te breiden zijn:

  1) MTB is niet (goed) mogelijk in een BEGRAZINGSGEBIED. Sinds het begrazingsgebied is uitgebreid loopt het MTB-parcours binnen het begrazingsgebied. Op tijd rijden (De 5 van Schoorl bijvoorbeeld) is inderdaad onwenselijk in begrazingsgebied. Om deze reden de MTB-route verplaatsen was dus niet ingegeven door de wens om meer rust én ruimte te creëren voor kwetsbare natuur.
  2) MTB Noord West wil een MTB parcours met minder mul zand. Zeker in het westen is al sinds jaar en dag mul zand als het erg droog is in de zomer. Om deze reden de MTB-route verplaatsen was dus niet ingegeven door de wens om meer rust én ruimte te creëren voor kwetsbare natuur.
  3) MTB Noord West wil een LANGER MTB PARCOURS. Het is aannemelijk dat het weghalen van de huidige westelijke route t.b.v. een veel langere nieuwe route door vaak ongerept gebied per saldo de natuur meer kwaad doet dan goed! Om deze reden de MTB-route uitbreiden was dus niet ingegeven door de wens om meer rust én ruimte te creëren voor kwetsbare natuur.
  4) PARKEEROVERLAST op de huidige opstapplaatsen verminderen door meer opstappunten te realiseren om zo de parkeerdruk te verspreiden. Echter, meer opstappunten geeft hoogstwaarschijnlijk op meer locaties overlast. Om deze reden de MTB-route uitbreiden was dus niet ingegeven door de wens om meer rust én ruimte te creëren voor kwetsbare natuur.

  Groet,
  Mariska en Paul de Wild

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   9 januari 2018 om 15:20

   Beste Mariska en Paul de Wild,

   Het klopt helemaal dat het een combinatie van factoren is geweest om de route aan te passen. De reden echter om hem geheel weg te halen uit het westelijk open duin en daar niet naar een alternatief te zoeken is juist om de natuur in het open duin meer rust en ruimte te geven. De Passende Beoordeling geeft dan ook aan dat vogels in het open duin (+- 100 meter) een bredere verstoringsafstand hebben dan in het bos (+- 25 meter).

   In de gebieden van Staatsbosbeheer zoeken wij altijd naar een balans tussen beschermen, beleven en benutten (in deze volgorde). De geplande aanpassing van de MTB route is hier een goed voorbeeld van. Waar de natuur het toe laat willen wij het ook laten beleven op een manier die daar past.

   Waarom er niet gerept wordt over het eventueel weghalen van andere paden uit het middenduin is heel logisch. Dit maakt geen onderdeel uit van de aanpassing van de MTB route. Toch zijn er al voorbeelden waar er ook een fietspad is opgeheven om juist meer rust en ruimte te geven aan het open duin. Dit is de Mariaweg die is aangepast van fietspad naar wandelpad. Ook in de toekomst blijven wij kritisch kijken naar de bestaande padenstructuur in dit gebied.

   Met vriendelijke groet,

   Laurens Bonekamp

 • BasJ
  20 september 2017 om 14:27

  Binnenkort het plan om te gaan MTB-en in Schoorl.

  Ik fiets elke weekend (gem 30-50km) op de Utrechtse Heuvelrug (top MTB parcours!!)
  Met veel liefde en professionaliteit aangelegd en kruist wandel, fiets en ruiter paden maar is minimaal. Mensen zeggen elkaar gedag en men houdt rekening met elkaar.
  Valt me op dat juist de MTB-er (gefocust) en zijn fiets weinig tot geen geluid maakt.
  Wat vroeger het geval was dat mensen schokken omdat ik fiets riep (tegenwoordig een klein belletje voor het geval dat), wat met de nieuwe parcours zelden meer voorkomt. Sterker nog af en toe staat er een hert op de trail en kijkt me aan en loopt rustig verder.

  Kortom, heeeeerlijk en ik durf te zeggen voor alle deelnemers.

  Ik verbaas me dan ook om de discussie in deze blog. Verloren energie. Ga zelf eens fietsen (of wandelen) dan is er meer begrip en recept voor elkaars sport/hobby/etc.

  Ik ga snel want juist het duinen deel lijkt me leuk en uitdagend.

  Groeten uit Utrecht.

  PS: als jullie nog een gezellig hoteltje weten en een leuke kroeg dan hoor ik dat graag.

 • Bert
  3 juli 2017 om 22:16

  Ik kom al zo’n 20 jaar regelmatig in Schoorl, voor de duinen, de zee en de mtb route. Dit is mijns inziens 1 van de mooiste van Nederland. Volgens mij is het duingedeelte sinds de bosbranden flink mul geworden waardoor er zelfs hekken en grindmatten op het parcours zijn gelegd om het fietsbaar te houden. Gelukkig lijkt er nu weer schot te zien in het verleggen van de route. Ben heel benieuwd of de route net zo uitdagend blijft zoals nu. Ben afgelopen week een weekje in Schoorl op vakantie geweesteen heb er iig weer flink van genoten.

 • Erik3
  21 maart 2017 om 17:52

  Elles, als je echt zo begaan was met de natuur en alles wat daar in groeit en bloeit dan zou ik nogmaals zeggen: Begin bij jezelf, en laat het bos op 30 april met rust ipv met 80+ personen een actiewandeling te organiseren in een normaal gesproken rustig gebied. Want het blijft niet bij dennennaalden plukken, ik lees via Anneke dat er nog brandnetel, weegbree en paardenbloem geplukt gaat worden. Jij zegt ook dennennaalden en de volgende begeleider plukt een dennenorchis? Stil en rustig wandelen in een grote groep is voor veel beesten al erg verstorend.
  Jammer dat je de discussie verlaat, het lijkt er nu namelijk op dat je vlucht omdat jouw mening niet strookt met hoe het in de praktijk gaat; de praktijk waarbij bijna iedereen het volgens jou fout doet, zich onrechtmatig in de natuur bevind en de natuur verkwanselt. Jouw mening vs ecologische onderzoeken en opgelegde N2000 wetgeving en natuurbeheer. Het lijkt mij erg lastig als je zo achterdochtig bent en zo vast zit in een denkpatroon wat anno 2017 wellicht niet heel realistisch meer is.

 • elles kater
  21 maart 2017 om 16:03

  Beste 3 Eriken en beste boswachter,
  De betreffende wandeling zal gaan over de paden van het unieke Baaknolbos. Er zullen geen planten worden geplukt, wellicht alleen een paar dennennaalden. Dit bos staat zoals bekend op de nominatie om gekapt te worden.
  Tijdens de wandeling willen we aandacht schenken aan de natuur en de diversiteit die hier in de loop der 80 jaar is ontstaan.
  Het wordt voornamelijk een stille en rustige wandeling.

  Dit is mijn laatste bijdrage aan deze discussie. Mijn dank voor jullie interessante en diverse reacties. Mijn mening is echter niet veranderd.
  Er is al genoeg gepolderd en ruilverkaveld en er zijn al zovéél paden in dit dichtbevolkte landje. Misschien is het tijd om eens ergens van af te zien. Een bos met rust te laten.
  Maar dat had ik al eerder geschreven………

 • Erik3
  21 maart 2017 om 11:23

  Je schrijft: ‘Mijn hoop is dat het tij zal gaan keren in het belang van Natuur, Rust en Stilte.’

  Een beter milieu begint bij je zelf? Ik kwam jouw naam ook tegen op de Facebook van Schoorlse bos moet blijven in het kader van een zogenaamde wildplukwandeling in de bossen van Groet waar 80 mensen aan schijnen deel te nemen….Ik ben benieuwd of zo’n wandeling past binnen jouw definitie van rust en stilte en valt binnen jouw kaders van bescherming van het bos midden in het broedseizoen?
  Ik begrijp dat het je gaat om ‘jouw’ stuk bos, waar jij o.a. recreëert en stilte vind. Vind je het reëel dat daar alleen wandelaars van mogen genieten als iedereen het er over eens is dat een verplaatsing van de MTB route beter voor het grote plaatje is? Ik neem aan dat er voor de MTB route een vergunningsaanvraag gepubliceerd is? Heb je daar bezwaar tegen aangetekend? Ben je toen met SBB of de MTB club in gesprek gegaan en heb je jouw zorgen geuit? Het blijft een lastige kwestie maar het lijkt mij dat als de wegen goed bewandeld of befietst worden er uiteindelijk een prima compromis te vinden is, dat iedereen dan een beetje water bij de wijn moet doen lijkt mij geen probleem. Zo doen we dat in NL: polderen!

 • Elles Kater
  21 maart 2017 om 07:03

  Uit jouw bericht Erik3:

  Alles met één duidelijk doel; de Natuur!!??
  Dat de mens zich dan moet schikken lijkt evident.
  Zeker weten dat iedereen open staat voor een constructief en open gesprek, (nadat alles al geregeld, besloten en grotendeels aangelegd is?)

  Maar wie leest dit nu nog? De boswachter, drie Erik’s en ik zelf?

  Mijn hoop is dat het tij zal gaan keren in het belang van Natuur, Rust en Stilte.
  Dat is waarom ik hier schrijf. Met gal spugen of verzuring heeft het gelukkig niets te maken. Waar het wél om gaat is het beschermen van het bos.

 • Erik3
  20 maart 2017 om 13:47

  Wellicht komen de MTBers ook wel voor de rust en natuurschoon? Zou zomaar kunnen, anders waren ze misschien wel racefietser geworden. Wandelaars hebben een grote keuze waar ze lopen, fietsers mogen alleen op de fietspaden en MTB route. Wil je als wandelaar geen of weinig MTBers tegenkomen dan blijven er genoeg routes over volgens mij waarbij dat heel goed mogelijk is. 1 of 2 keer een MTB route kruisen lijkt mij geen probleem toch, en hoe graaft is nou de kans dat je precies op de kruising een MTBer tegenkomt? Ik denk dat je niet veel vertrouwen hebt in de mens in het algemeen en de beheerder en MTBers in het bijzonder. En ik proef een behoorlijke NIMBY houding. De huidige route ligt er al meer dan 20 jaar en ik hoor/lees nooit klachten van mensen die gestoord worden in de natuurbeleving door MTBers. Ook vind ik dat jij jouw persoonlijke voorkeur boven het algemeen belang stelt. Ik hoor/lees verder helemaal niemand met hetzelfde geluid. Ik begrijp jouw voorstel van behoud van de oude route, deze route loopt nu waarschijnlijk niet door het gebied waar jij wandelt; dus lijkt mij deze wens logisch vanuit jouw oogpunt. Volgens mij is de insteek om het westelijk gedeelte rustiger te maken en de recreatie te concentreren aan de randen. Klinkt logisch vanuit de natuur bezien. Volgens mij is dat precies wat SBB momenteel aan het doen is, met de wandelaars, fietsers(Mariaweg afgesloten), hondenbezitters(hier komt ook ander beleid voor las ik) en met de MTBers(verplaatsing van het westen naar het oosten). Alles met één duidelijk doel; de natuur! Dat de mens zich dan moet schikken lijkt mij evident; een beetje geven en nemen en verdraagzaamheid is toch niet zo moeilijk. Wellicht is dit ook wel niet de meest ideale oplossing vanuit de MTBers gezien en hebben zij ook compromissen moeten sluiten…wie zal het zeggen? En nogmaals, als je iets wilt ga dan in overleg met de beheerder/verantwoordelijken en/of de MTBers en probeer het constructief op te lossen. Misschien wil je wel dingen die niet mogelijk zijn? Ik weet zeker dat iedereen open staat voor een constructief en open gesprek. Van je gal spuwen op internet krijg je alleen maar negatieve energie en bereik je helemaal niets. Wie leest dit nu? De boswachter, drie Erik’s en verder?

 • elles kater
  20 maart 2017 om 12:38

  Dus wandelaars en oudere mensen die rust zoeken, moeten maar ver weg gaan omdat de crossfietsers het gebied vlakbij de dorpen willen gebruiken voor hun sport?
  Wie heeft er nu de mogelijkheden om verder weg te gaan? Een mtb-er of een doorsnee-wandelaar?
  De nieuwe mtb-route is inderdaad meer nemen dan geven en er is ook hier geen samenspraak geweest met bewoners.

  Voor mij zou het een acceptabele oplossing zijn als het oude parcours, de zogenaamde Zuidlus, waar overigens nooit een vergunning voor is verleend, het Schoorlse mtb-parcours blijft. Het is immers nog steeds een prachtig parcours en het gaat door de mijns inziens mooiste delen van het Schoorlse bos.
  Ik kom daar overigens zelf bijna nooit omdat ik mij niet prettig voel rond de crossbaan.

 • Erik3
  20 maart 2017 om 11:07

  Elles, ik begrijp dat dit puur jouw verwachte resultaat is van het verplaatsen van de route en dit niet op feiten is gebaseerd? Zou SBB vanwege 1 verontrust iemand, of een kleine groep, dan van dit hele plan moeten afzien? Terwijl volgens de onderzoeken en de N2000 doelen het beter voor de algehele natuur en de rust in het westelijk gedeelte is. Ik denk dat je te bekrompen kijkt en wellicht niet realistisch het grote geheel meeneemt in jouw emotionele visie. Wat is verstorend voor een wandelaar? Waarom is een fietser meer verstorend dan een andere wandelaar/hardloper/hond of vliegtuig? Lijkt mij heel persoonlijk. Volgens de kaart blijft het westelijke deel van de Schoorlse duinen in de toekomst vrij van MTB paden dus voor de rust en eenzaamheid kan iedereen daar terecht, lijkt mij een prima oplossing toch. Natuur is voor iedereen anders; voor de één is zijn tuin al prachtige natuur en voor de andere is de Noordpool nog te veel beïnvloedt door de mens. Ik vind dat je ieders natuurbeleving moet respecteren en dat het in Nederland niet realistisch is om te denken dat we nog echt ongerepte natuur hebben. Iets afdwingen omdat jij iets vind lijkt mij niet realistisch, daarvoor zijn we met teveel in dit kleine land, je zult altijd moeten polderen. Een beetje geven en nemen en ja, dan gaat het niet altijd zoals jij 100% zou willen wellicht. Aan de andere kant denk ik dat wij het gemiddeld genomen niet zo slecht hebben en iedereen zijn/haar natuur een warm hart toedraagt en respecteert. Daarnaast is het toch juist prachtig dat veel mensen kunnen genieten van de Schoorlse duinen en daar mentale en fysieke gezondheid uit halen, waarom zou je dat een ander misgunnen? Het lijkt erop dat jouw visie over de MTBer/route gebaseerd is op verkeerde aannames. Ga eens praten met mensen die er echt verstand van hebben en respecteer deze visie, wellicht dat zij wat zorgen weg kunnen nemen. Ik snap dat je tegen de MTB route en massaal toerisme bent, wat zou voor jou een acceptabele oplossing zijn?

 • elles kater
  20 maart 2017 om 08:32

  Het is maar hoe je telt Erik3.
  Tel je het aantal wandelaars en mtb-ers, de actieradius(aantal km’s die mtb-ers afleggen), de snelheid of het gebíed dat doorsneden wordt met mtb-paden?
  Één bromfietser, Segway, treintje of mtb-er óp een wandelpad tussen de wandelaars of een wandelpad overstekend kan al behoorlijk verstorend zijn voor de wandelaar. Wat dat betreft is er niet veel verschil tussen bos of stad.
  Ik noem het een mtb-invasie omdat het héle bos doorsneden zal worden door mtb-paden.
  Dat Schoorl en Groet in de weekenden en vakanties nu al zo zwaar belast worden met recreanten, allemaal naar hetzelfde bos, lijkt mij juist een reden om er vanaf te zien.
  Het plan van SBB ‘lijkt zeer doordacht’ vanaf de tekentafel. In de praktijk pakt het wellicht toch iets anders uit want niet iedereen zal zich altijd gedragen zoals het berekend is. Niet iedereen zal zijn auto parkeren in Hargen aan zee als dat in Groet gewoon gratis kan. Niet iedereen zal wandelaars voorrang geven, niet iedereen zal afremmen voor kruisingen, etc.
  En dan nog iets. Wat is natuur?
  Is het de zojuist met veel subsidie en groot materiëel gegraven grootschalige zandwoestijn of toch ook dat oude stille dalletje, beschut door de bomen, waar de boomleeuwerik zingt en de zandhagedis vertoeft?
  Nee, deze bijzondere dieren leven niet in de zojuist gecreëerde en kale zandwoestijn zonder bomen of begroeiing, maar dat is een ander onderwerp.

 • Erik3
  18 maart 2017 om 10:23

  Elles,

  Hier nog een Erik, Erik blijkt een populaire naam;-)
  Mag ik vragen waaruit je opmaakt dat er sprake is van een mogelijke ‘MTB invasie’? Heb je daar wellicht harde cijfers van of is dit een inschatting die je zelf gemaakt heb? Ik lees 60000 MTBers op jaarbasis en tussen de 2.2 en 2.5 miljoen overige bezoekers. Dit zou inhouden dat de MTBers ongeveer 2,5% van het aantal bezoekers zijn. Het lijkt mij toch niet dat je dan van een MTB invasie kan spreken toch? Ik lees dat de route langer en zwaarder word, veel fietsers zullen Groet wellicht niet eens halen. Een langer route zorgt ook voor meer spreiding en minder belasting /drukte per locatie. Immers; waar fietsers soms 2,3,4 of nog meer rondjes rijden zullen dat er nu veel minder zijn. Ook qua parkeren voorzie ik geen invasie gezien het feit dat het grootste gedeelte van de MTBers op de fiets naar het bos komt en zoals Laurens meldt is de aansluiting op de parkeerplaats in Hargen bewust meegenomen in het plan. Het plan van SBB lijkt mij dus zeer doordacht en een goede zaak voor de rust en de natuur in het westelijk gedeelte van de Schoorlse Duinen en een logisch gevolg van de instandhoudingsdoelstellingen in het kader van de N2000 wetgeving. Het lijkt erop dat het jou niet zo zeer om de natuur gaat maar om jou persoonlijke beleving in deze natuur? Volgens mij heb jij namelijk wel een passie voor de natuur, ik denk dat we het er samen wel over eens kunnen zijn dat het verplaatsen van de route vanuit natuurtechnisch oogpunt een prima oplossing is? Misschien zie je het allemaal te somber in? Heb je al eens met de MTB club overlegd? Wellicht kunnen ze jouw zorgen wegnemen middels een veldbezoek of een rondje over de huidige route. Je moet het immers zelf ervaren om er een weloverwogen oordeel over te vellen. Ik ga er vanuit dat SBB het beste met iedereen voor heeft en dat iedereen uiteindelijk gezamenlijk kan genieten van dit prachtige gebied! Ik ga nog even een rondje wandelen…….plu mee;-)

 • Roy
  18 maart 2017 om 09:48

  Elles, ga eens lekker naar buiten, dat zal je goed doen, ik vind het echt heel raar dat je zo zuur en boos reageert als je een ander kunt zien genieten van het buiten zijn.

 • Elles Kater
  18 maart 2017 om 07:33

  Dat waren geen inspraakavonden, maar informatie-avonden andere Erik. Staatsbosbeheer presenteerde het nieuwe, nog langere mtb-parcours achter de duinrand in het bezoekerscentrum ‘Schoorlse duinen’
  Daar was geen enkele inspraak mogelijk. Dat het parcours er moest komen, was al bepaald.
  Voor alle duidelijkheid; ik verzet me niet tegen het mountainbiken of de mountainbiker, maar wél tegen de op handen zijnde mtb-invasie door wandelgebied, zo dicht achter de dorpen Schoorl en Groet.

 • Andere Erik
  17 maart 2017 om 21:40

  Och Elles toch….. het zit je wel dwars he, maar langzaam laat je ook hier je ware gezicht zien, en dat reken ik alleen maar goed.

  Elles, wat verdraai je alles weer toch weer graag om je door jouw onderbuik gevoelens gevoede hetze jegens “de mountainbiker in het algemeen” te onderbouwen.

  Ik snap dat je graag van je rust geniet (doe ik ook), maar nodig je toch eens uit om eens met name in het weekend vóór 11u uit je bed te komen en het bos in te gaan. Je zult versteld staan. Je ziet door de hardlopers de bomen niet meer. Die mensen lopen daar hard, niet rustig, en ze maken ook best veel herrie eigenlijk. Ik zie zelfs trainingen, met fluitjes en ook best wel veel geschreeuw, ook vooral over de gehele breedte van elk pad wat ze tegenkomen………de zeeweg, de wandelpaden, een mierenhoop, maar dan in groepen, de zweetdruppels rondslingerend, en de frustraties van een harde werkweek achterlatend. Allemaal dikke prima.

  Overigens, voor dat ik het vergeet, hebben deze hardlopers (ik loop er zelf wel eens tussen) geen enkel probleem met mountainbikers (ik fiets er zelf wel eens tussen) of gewoon wandelaars (daar loop ik ook weleens tussen). Het gaat prima samen. Ik zie ook geen boze mensen tussen deze op jaarbasis duizenden recreanten in het bos. Eigenlijk zijn de enige boze mensen die ik ontmoet een soort van digitale alter ego’s die vooral achter het toetsenbord erg lelijk kunnen doen, en heel heel héél soms doen ze in het echte leven ook een beetje bozig en zelfs lelijk, ondoordacht en zelfs gevaarlijk. Daar bedoel ik bijvoorbeeld mensen mee die het recht in eigen hand nemen en dingen gaat stuk maken, bekladden en saboteren en daarmee enorme ecologische schade veroorzaken. Dat soort mensen kunnen niet hard genoeg aangepakt worden wat mij betreft. Ze representeren geen menselijk doelgroep, behalve de Ph waarde van puur citroenzuur. Bah bah en nog eens bah. Daar worden wij echte natuurliefhebbers kots en kotsmisselijk van. Want voordat je het weet wordt ik als natuurliefhebber verward met iemand die bovenstaande allemaal wel ok vindt. Zo iemand wil je toch niet zijn Elles ?

  Mbt inspraak, die was er dus wel, zeer intensief zelfs. Dat jij Elles, dat allemaal niet hebt meegekregen, daar kunnen wij natuurlijk niets aan doen. Als ik me niet vergis heb je zelfs niet de moeite genomen naar de door SBB georganiseerde inspraak avonden te komen.

  Een beetje hetzelfde als die bomenkap. Mosterd na de maaltijd noemen ze dat. Of iets met dat Kalf en die put.

  Goed weekend. Geniet van de natuur. En kom eens echt tot rust. Zal je goed doen.

  Andere Erik

 • elles kater
  17 maart 2017 om 21:04

  Beste Laurens,

  Dank voor je antwoorden, maar bij de meeste vragen is het antwoord dat je geeft geen antwoord op de vraag die ik je stelde.

  Het karakter van mountainbiken is het tegenovergestelde van wandelen.
  Bij mtb-en gaat het o.a. om snelheid, inspanning, uitdaging en techniek. Bij wandelen vaak vooral om het ervaren van rust en stilte……..
  Intensieve sport tegenover extensieve, rustige vertraging. Dat die twee harmonisch samen kunnen gaan is mijns inziens een utopie, ondanks alle remmende bochtjes en hekjes die bij de 64 kruispunten in het parcours zullen worden opgenomen………..

  Er was ook bij dit project geen inspraak van de bewoners.
  Het nieuwe mtb-parcours is kilometers langer dan het oude parcours.

  Ondanks alles toch een vriendelijke groet, Elles

 • Elles Kater
  15 maart 2017 om 07:51

  In afwachting van de antwoorden van de boswachter op de in dit blog aan hem gestelde vragen over het nieuwe mtb-parcours in de bossen tussen Aagtdorp en Groet…………..

 • elles kater
  9 maart 2017 om 22:17

  Hoi Richard,

  Het spijt me dat wat ik schreef kennelijk niet klopte. Goed dat je navraag hebt gedaan. Ook ik heb veel waardering voor de mensen van de Reddingsbrigade.
  Nu kan ik je ook gelijk zeggen dat ik nooit takken zal neerleggen op het huidige mtb-parcours. Ik vind het een kwalijke zaak om mensen in gevaar te brengen.
  Verder ben ik niet de oprichter van Duinbes.
  Wat wel klopt is dat ik het nieuwe parcours een onmogelijk parcours vind. Verstorend voor de natuur, gevaarlijk en enorm veel onrust veroorzakend in het gebied dat qua recreatie toch al zo zwaar belast is.
  Ik hoop van harte dat er van af wordt gezien of dat er een compromis wordt gevonden.
  Een fijn weekend ook voor jou, Elles

 • Richard
  9 maart 2017 om 19:37

  Hoi Elles,

  Ik heb gelijk even navraag gedaan en het was idd sinds maanden weer een druk weekend voor de Reddingsbrigade. Zaterdagochtend idd 3 kitesurfers voor de kust in de problemen. Dus ze moesten aan de bak om die mensen in zee te helpen. Schoorl, Egmond, Castricum, de KNRM en de kustwacht rukten gelukkig allemaal uit om deze mensen in nood te helpen.

  Gelukkig was iedereen op tijd ter plaatsen en konden de kitesurfers op tijd uit het water gehaald worden. Daarnaast zijn er idd twee mtb-ers ten val gekomen. 1 in een kleine en korte afdaling en 1 op een vlak stukje van het parcours. Gelukkig konden beide snel geholpen worden en konden ze lopend naar het fietspad.

  Aanvullend heb ik nog even doorgevraagd en hoorde ik dat er afgelopen maandag nog een melding binnen was gekomen over een vermiste wandelaar, vorige week was er nog een wandelaar op het strand door z’n rug gegaan (kon geen stap meer verzetten) en enkele weken geleden was er een hardloper onwel geworden die reanimatie behoeftig was. Blijkbaar gebeurt er van alles in het gebied en ik ben erg blij met de Reddingsbrigade van Schoorl. Het zijn gedreven vrijwilligers die, ongeacht het weer of het tijdstip, er alles aan zullen doen om iemand te helpen.

  Op basis van je opmerking over het aantal kruisingen heb ik ook nog even navraag gedaan over het aantal ongelukken in het duingebied en het blijkt dat er in de afgelopen 20 jaar geen ongelukken hebben plaatsgevonden tussen mtb-ers en voetgangers. Alle ongevallen blijken gelukkig eenzijdig te zijn en zijn te verdelen tussen Ruiters, wandelaars, hardlopers, fietsers, badgasten, zwemmers en mtb-ers.

  Ik snap heel goed dat je in dit geval de MTB-ers in de spotlight wil zetten, maar dat is niet erg eerlijk als je alle werkelijke cijfers en de grote van het gebied bekijkt.
  Toch erg fijn dat zo’n onpartijdige partij als de Reddingsbrigade je even kan bijpraten over dit soort onduidelijkheden.

  Ik wens je alvast een fijn weekend en ik hoop dat komend weekend alle bezoekers weer van het prachtige duingebied kunnen genieten.

 • Elles Kater
  9 maart 2017 om 09:21

  Dit weekend, op het huidige mtb-parcours met weinig wandelaars, is de vrijwillige Reddingsbrigade weer uitgerukt. Niet één keer, maar drie keer in één weekend.

  Wat wordt dat straks op het nieuwe parcours met nog meer hoogteverschillen, bochten en dennenbomen en daarbij ook nog ongeveer één kruising per elke 250 meter?

  Mountainbiken in de stijle heuvels valt precies onder het begrip ‘extensieve recreatie’. Je kunt het wat dat betreft inderdaad vergelijken met wandelen in de natuur ? ?
  Mountainbiken door dennenheuvels is, ondanks de snelheid, de inspanning en alle ongelukken, zeker geen intensieve sport en met maar één kruising per elke 250 meter moet dit project zeker te realiseren zijn.
  Niet denken, maar doen en gaan met die banaan jongens…….

 • Roy
  6 maart 2017 om 15:33

  Elles, je lijkt wel stopverf, je rijmt niet maar dicht wel.

 • Elles Kater
  6 maart 2017 om 09:29

  Staatsbosbeheer waar sta je?
  Staatsbosbeheer wat wil je?
  Staatsbosbeheer koester je de stilte en schoonheid
  van het oude bos achter de hoge duinrand
  of ga je voor snelheid, geld en vertier?
  Alles veel en steeds maar meer……..

 • Richard
  5 maart 2017 om 17:18

  Beste Elles,

  Na het lezen van je reactie op mijn vorige bericht heb ik de gehele dag nagedacht of ik nu wel of niet op je berichtje zou reageren. Ook jij weet, dat als de onderlinge betrekkingen niet goed zijn, het absoluut geen zin heeft om over de inhoud te praten. Het zal alleen maar voor een discussie zorgen, waarbij de een de ander van zijn gelijk zal proberen te overtuigen, zonder echt naar de ander te luisteren. Dit omdat de conclusies reeds getrokken zijn.

  Ik weet ook dat gelijk hebben en gelijk krijgen twee compleet verschillende dingen zijn, maar als ik lees dat je reeds op heterdaad betrapt bent bij het saboteren van de Mountainbike route, hetgeen (zwaar) lichamelijk letsel voor een onschuldige tot gevolg kan hebben, dan is de door mij uitgesproken angst, in mijn vorige reactie, dus blijkbaar echt waarheid geworden.

  Ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat dit niet waar is, want mocht dit wel het geval zijn, dan maakt de oprichtster van de stichting Duinbes zich schuldig aan strafrechtelijke overtredingen.

  Beste Elles, heb je enig idee wat er gebeurt als iemand daardoor iets breekt of zelfs erger als iemand zijn nek of rug breekt? Sta je dan ook eerlijk op en zeg je dan dat jij dit gedaan hebt en dat het slachtoffer zich bij je kan melden voor de benodigde schadevergoeding? Of hul je je dan in stilzwijgen en hoop je dat het vervolgens overwaait?

  Man, man, man… als ik hier dieper over na denk hoop zo dat dit niet waar is! Als dit waar blijkt te zijn, zou dit betekenen dat jullie uit naam der natuur jezelf veroorloven het recht in eigen hand te nemen. Hoe kan dit?? Jullie vechten voor het herstellen en verbeteren van de natuurwaardes en het zorgdragen voor mogelijk zwaar lichamelijk letsel is hierbij dan geoorloofd…

  Ondanks dat ik jullie andere mening over de aanleg van het nieuwe MTB parcours respecteer keur ik deze opzettelijke sabotage echt af en ik ben heel erg benieuwd of de achterban van de stichting Duinbes hier vanaf weet. Ik hoop het niet, want dat zou betekenen dat ze deze sabotage steunen en financieren en daarmee indirect medeverantwoordelijk zijn. En dan hebben we nog niet eens gesproken over de aanvullende schade die de natuur oploopt door deze sabotage.

  Ik hou echt mijn hart vast en daarom reageer ik nu toch terug op je reactie. Niet om op je in te hakken, maar in de hoop je wakker te schudden met het besef dat dit gedrag radicaal doorslaat.

  Daarnaast onderbouw je het recht van vragenstellen aan de boswachter op basis van het aantal kilometers mtb parcours, het aantal kruisingen en aantal schapenhekken en niet op basis van het ontbreken van cruciale informatie die nog niet bekend is. En dat vind ik echt heel raar. Dit zou idd de bevestiging zijn je de antwoorden op je gestelde vragen reeds weet en je alleen maar bezig bent om de Boswachter van z’n werk af te houden. Ik kan mij heel goed voorstellen dat de Boswachter nog niet gereageerd heeft en als het aan mij zou liggen, mag hij daar nog wel even mee wachten.

  De afgelopen dagen heb ik me toch maar eens bezig gehouden met wat “spit en graafwerk”. Sorry, dat komt door mijn recherche achtergrond, maar op basis van de feiten die ik heb aangetroffen en de grote hoeveelheid emoties en aannames die als waarheid naar buiten worden gebracht begin ik mijn mening over de stichting Duinbes en Natuurbelang zo langzamerhand toch echt bij te stellen en ik vraag mij oprecht af of de achterban van beide stichtingen ook echt de gehele waarheid kennen.

  Wat de toekomst ook zal brengen en of het nieuwe MTB parcours er nu wel of niet komt, ik hoop dat alle betrokken niet voor eigenrechter gaan spelen en zich voor de echte waarheid blijven openstellen en hierdoor ook de juiste beslissingen nemen.

 • Andere Erik
  5 maart 2017 om 14:47

  Och Elles toch,
  Ik herken je ook niet in het beeld dat Richard schetst, was jij het niet die betrapt werd op sabotage aan de route(s) ? Dan heb je inderdaad geen hekel aan mountainbikers, dan moet je wel zo verblind zijn door haat en woede, dat je elke realiteitszin hebt verloren.
  Hier een beetje de correcte mevrouw uithangen die een paar kritische vragen stelt, en ondertussen het bos overhoop trekken omdat mevrouw haar zin niet krijgt. Het beeld dat Richard schetst is veel te mild. Het is namelijk véél erger met de “mega” extremistische Elles Kater om eens de door jezelf aangehaalde superlatieven te gebruiken.
  I rest my case.
  Groetjes van andere Erik, een natuurliefhebber pur sang. Op de fiets te voet te paard.

 • Elles Kater
  5 maart 2017 om 09:46

  Er komt toch echt 16,5 km mtb-parcours bij achter de duinrand. Er wordt zo’n 7 km oud parcours opgeheven waar SBB stuifzand en open duin creëert.
  Richard, in het beeld dat je van me hebt geschetst herken ik mijzelf niet.
  Ik heb géén hekel aan mtb-ers. Alleen vind ik dat Natura2000-natuurgebieden er in de eerste plaats voor de natuur, de rust en de stilte zouden moeten zijn.
  Je zou ook elders kunnen gaan mountainbiken of routes creëren op plekken die minder kwetsbaar zijn.
  Mijn kritiek geldt vooral Staatsbosbeheer die dit megaparcours in wandel- en stiltegebied faciliteert. Binnen Staatsbosbeheer waardeer ik boswachters voor wie schoonheid en natuur nog wél tellen en natuurlijk de vrijwilligers die her en der kleinschalige projecten uitvoeren.
  Wat mijn vragen betreft Richard, het zijn er niet meer dan 8.
  Dat is één vraag per twee km mtb-parcours, één vraag per acht kruisingen, één vraag per veel? schapenhekken.
  Zoveel vragen zijn het niet, lijkt mij, als je het vergelijkt met de omvang en de impact van het crossparcours.
  Ik wacht nog steeds op antwoorden van onze boswachter himself. Dat hij het druk heeft, dat begrijp ik.

 • Roy
  4 maart 2017 om 18:43

  Beste Elles,

  Hoe kom je aan die extra 16,5km MTB route? Het gaat om 9km extra …… Lieg je bewust of heb je niet zoveel zicht op de situatie?

 • Richard
  4 maart 2017 om 17:54

  Beste Elles,

  Ik begrijp je doel en waardeer je vechtlust voor de natuur. Er zijn tegenwoordig niet zoveel mensen meer die zich zo enorm vastbijten in het doel om natuurwaarden te herstellen en te verbeteren. Er zijn alleen een aantal dingen die mij de laatste jaren opvallen en ik vind het ongelofelijk jammer dat je daarmee je doel volledig voorbij schiet. Wat ik jammer vind is dat je keer op keer de boswachters en SBB opzadelt met vragen waarvan jezelf al het antwoord weet. Non-stop ben je op zoek naar die ene verspreking of tekstuele omschrijving, waarmee je je strijd weer nieuw leven in kunt blazen.

  Ik zou persoonlijk knetter, maar dan ook helemaal knetter gek van je worden. Ik geloof dat je oprecht en betrokken met deze situatie bezig bent, maar dat zijn de andere betrokkenen ook. Ik begrijp je standpunten, maar als ik lees, hoor en zie wat deze mensen allemaal moeten doen om deze situatie op een beheersbare wijze in de natuur op te lossen, dan staat volledig niet meer in verhouding tot het non-stop stellen van vragen en vragen en nog eens vragen.

  Ik volg deze situatie al een tijdje en ik zie je op een afstand steeds meer veranderen. Sterker nog ik ben zelfs bang dat je t.z.t. zo ver doordraaft dat je het recht in eigenhand gaat nemen. Geen idee, maar misschien heb je dat al gedaan. Ik hoop in ieder geval van niet.

  Beste Elles, ik bewonder je betrokkenheid, maar zo langzamerhand bekruipt mij steeds meer het gevoel dat je behoorlijk ver aan het doorschieten bent. Misschien wordt het langzaamaan tijd om mee te denken en de kennis die je over dit gebied hebt anders in te zetten en te helpen om de toekomstige situatie beter voor bezoekers en de natuur te organiseren i.p.v. het non-stop tegen zijn.

  Daarmee bedoel ik dat als je straks deze situatie verliest je volledig met lege handen zult staan terwijl je nu de mogelijkheid hebt om bepaalde situaties beter beheersbaar te maken en eventuele risico’s weg te nemen. Wat ik ook erg jammer vind is dat je niet ziet dat de laatste jaren de mensen in Nederland heel erg veranderd zijn.

  In jouw wereld draait alles om de negatieve en asociale MTB-er, maar het is niet De MTB-er, het is de mens die erop zit. Nederland is de laatste jaren ziek geworden. Het negatieve en asociale gedrag vinden we terug onder wandelaars, MTB-ers, fietsers, op het werk, in het verkeer, maar ook binnen stichtingen die strijden voor hun idealen. Idd Elles, ook jullie zijn aan alle kanten doorgeslagen en misschien behoren jullie ook wel tot die groep Nederlanders die in de loop van de tijd ziek zijn geworden en geen begrip meer hebben voor een andere mening of hobby, dan die van jullie.

  Het valt mij op dat als feiten jullie argumenten tegenspreken er altijd een negatieve ontkrachting plaatsvindt van feitelijke cijfers of gegevens. Ondertussen is mij duidelijk geworden dat er maar 1 waarheid is en dat is jullie waarheid. Al het andere is pro MTB-er of pro-SBB en telt op voorhand niet mee. Ik vind het zo ongelofelijk jammer dat jullie niet meer openstaan voor de waarheid.

  Ondertussen betrap ik mij erop dat ik weer een hele lap tekst aan het schrijven ben om je duidelijk te maken dat niet alleen ik, maar als ik om mijn heen luister ook vele andere, je ondertussen meer dan zat zijn. Laatst hoorde ik dat je zelfs de hulpverlening in het gebied ter discussie stelt. Dit betekend in jouw wereld dat als iemand 112 belt omdat iemand in nood is, de brandweer, politie, ambulance, etc te voet het gebied in moeten om iemand daar te redden of nog erger het gebied niet meer in mogen. Elles je bent echt aan het doordraven en ik heb 1 verzoek aan je. Hou hier alsjeblieft mee op en gebruik je kennis en inzichten om andere mensen te helpen i.p.v. het ze leven zuur maken.

 • Erik
  4 maart 2017 om 13:05

  Beste Elles,

  MTB-Noordwest: excuses als ik voor mijn beurt praat, ik probeerde je alleen van objectieve en juiste informatie te voorzien, net zoals SBB zal doen. Mountainbiken is een extensieve vorm van recreatie voor de natuur, net als wandelen, hardlopen en ruitersport. Mountainbikers zijn bovenal sportieve natuurliefhebbers met respect voor de natuur en overige recreanten. Uitgezonderd de rotte appels in de mand, maar die vindt je volgens mij onder alle recreanten. Wij doen er als gebruikersgroep alles aan om deze uit de mand te krijgen. Onder andere middels www’punt’buitencode’punt’nl

  De huidige route is 15 km, de nieuwe straks maximaal 24km, er komt per saldo geen 16,5km maar maximaal 9km route bij.
  Een vraag voor jou Elles: je stelt dat de MTB route niet vergund is. Wat is dan de status van de wandel- en ruiterpaden Zijn deze wel vergund?

  De Schoorlse duinen zijn trouwens nog steeds een stiltegebied. Fietsers zijn overal in Nederland welkom in stiltegebieden omdat ze aan de geluidsnorm voldoen, net als wandelaars, families met kinderen en (loslopende)honden. Ook fietsers vinden het soms fijn om in een stille omgeving te recreëren, even rust aan de kop, wat dat betreft zijn het net mensen.
  Het klopt inderdaad dat de route een groot gedeelte van het bos doorkruist, net als het veel grotere aantal wandelpaden dat doet. De reden daarvoor heb ik in mijn eerdere reactie aangegeven, lees aub even terug en het zal je duidelijk zijn waarom dat zo is. Veel plezier in de prachtige Schoorlse duinen.

 • Elles Kater
  4 maart 2017 om 09:12

  Beste Erik,
  Ik zal het nog eens herhalen:
  ‘Mijn vragen zijn gesteld aan Staatsbosbeheer, de beheerder van het ‘voormalige’ natuurgebied ‘de Schoorlse duinen’, het bos dat nu van noord naar zuid tot sportparcours verwordt.
  Eens was dit een stiltegebied waar kwetsbaren hun toevluchtsoord vonden.
  Binnenkort is dit verleden tijd. De fanatiekelingen hebben, net als in de rest van flitsend Nederland, ook hier gewonnen.
  Kwetsbare dieren en mensen zullen in stilte vertrekken.
  Misschien bedenkt gemeente Bergen zich nog voordat de omgevingsvergunning wordt verleend. Er ligt immers al een prachtig, nooit vergund, mtb-parcours in de Schoorlse duinen. Count your blessings!
  Waarom zou dat moeten worden uitgebreid met nog eens 16,5 km door de beboste zandheuvels? Van Aagtdorp tot voorbij Groet en terug.
  Bekijk de plattegrond in het artikel van de boswachter. Je ziet mtb-paden het hele bos doorkruisen.
  De natuur, vele bewoners en de kwetsbaren delven ook hier het onderspit.
  Nogmaals nog steeds in afwachting van de antwoorden van Staatsbosbeheer…………..

 • Erik
  3 maart 2017 om 13:47

  MTB-Noordwest:
  Beste Elles, lees even mijn reactie eerder in deze thread, daar worden veel van je vragen al beantwoord. Voor natuurgerichte vragen zou je ook de ecologische beoordeling kunnen raadplegen. Voor alle mountainbike specifieke vragen en vragen over het nieuwe en oude parcours kan je ook bij ons(MTB-Noordwest) terecht. Wij zijn al sinds het allereerste begin in 2011 betrokken bij het proces van verplaatsen en verlengen, met 9km, van de mountainbike route. Mocht je na het lezen van mijn reactie hieronder nog vragen hebben neem dan even contact op via het contactformulier op onze website (mtb-noordwest’punt’nl

 • Elles Kater
  3 maart 2017 om 11:42

  Dankjewel Ferry voor het meedenken.
  Deze vragen zijn echter aan de beheerder gesteld. Zij zijn lijkt mij verantwoordelijk voor de toenemende recreatie en de aanleg van een 16,5 km extra crossfietsparcours in het beschermde Natura 2000- en Stiltegebied. Staatsbosbeheer faciliteert dit onder het mom van ‘moet kunnen, de natuur kan dit alles heus wel aan’
  Natuurlijk ben je daar als mtb-er blij mee. Het is een geweldig uitdagend parcours. Vraag is wat er overblijft van het natuurgebied als het wordt volgeplempt met onrustige activiteiten overal dwars doorheen. Is het dan nog wel een natuurgebied?
  Ik hoop dus dat onze boswachter spoedig mijn vragen beantwoorden zal.

 • Ferry Mantel
  2 maart 2017 om 20:45

  Lieve Elles Kater, kijk even bij de reactie van Erik, mogelijk staan daar antwoorden.
  mtb noordwest wil volgens mij met iedereen graag in gesprek. En er zijn reeds
  bewoners cq. mtb-ers etc. met boswachters en verantwoordelijke bijeenkomsten
  georganiseerd. Ik ben zelf ook fietser op parcours en probeer netjes met iedereen
  het juiste contact te hebben. Meeste mtb-ers doen dit ook. Helaas en daar geef
  ik je gelijk in, zijn er mtb-ers die niet goed handelen, dit is echter een kleine groep.
  Die tegen de gewone mtb-ers ook niet vriendelijk zijn. Wat mij betreft hoeven die
  daar ook niet te fietsen. Vooroordelen en angstigheid vooraf is niet nodig en u kunt
  altijd in overleg gaan en dan kijken alle partijen wat ze hieraan kunnen doen.
  Indien men goed oplet, wordt het verplaatst naar de dorpen toe en meer uitgespreid.
  Het westelijk deel wordt bijna geheel opgeheven. Dus de zone wordt verplaatst.
  Er komen dacht ik jaarlijks evaluaties. Probeer in gesprek te gaan indien nodig met
  betrokkenen. En volgens mij is er een grote groep mtb-ers die totaal geen problemen heeft met wandelaars, andere fietsenden en ruiters. En ook andersom. Klein percentage vormt het probleem.

 • Elles Kater
  2 maart 2017 om 13:43

  Een paar vragen aan jou Laurens, opnieuw verstuurd:
  – Is er in dit geval wél overleg en inspraak geweest met de bewoners van de dorpen?
  (Of komt dat nog, als alles al geregeld is?)
  – Hoeveel kruisingen zijn er met wandelpaden en paardenpaden?
  (Dit zou gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Je bent als wandelaar of ruiter in een natuurgebied immers niet steeds op je hoede. En in de praktijk blijkt dat de meeste snelle mtb-ers wandelaars geen voorrang verlenen. Dat kost nml. tijd)
  – Is er rekening gehouden met het cumulatieve effect?
  Denk daarbij aan de recreatiedruk in een druk weekend met vele wandelaars, kinderen, mensen met honden, een toeristentreintje, hardlopers, Segways, (elektrische)fietsers, paarden, natuurliefhebbers……..
  – De mtb-ers zullen van heinde en verre naar Schoorl komen, want waar heb je zo’n mooi parcours met zoveel hoogteverschillen. Waar parkeren al deze mensen hun auto?
  – Waarom is er gekozen voor zo’n lang parcours?
  Hoe lang is het parcours in totaal?
  – Er zijn steeds meer mtb-ers die rijden op elektrische bikes. Hoe zit het met de snelheid?
  (Denk daarbij bijvoorbeeld aan een afdaling.)
  – Past dit project in het bestemmingsplan: EXTENSIEVE recreatie?
  (Mtb lijkt mij toch echt intensieve sport, vooral op dit parcours vol heuvels)
  – Waarom al die megaprojecten in de Schoorlse duinen en tegelijkertijd een zichtbare verwaarlozing van het dagelijkse beheer?

  In afwachting van je antwoorden…………

 • Hans Kampvuur
  28 februari 2017 om 10:44

  De praktijk zal laten zien, hoe druk het wordt en waar eventuele problemen ontstaan.

  Wel hoop ik dat mtb noordwest het contact met wielervereniging Texel gaat intensiveren vanwege de mtb route 100 km op Texel. Hier willen veel mensen ook naartoe.

  PWN-gebied, stel voor een route vlakbij Tata steel, Wijk aan Zee. Bij het circuit van
  Zandvoort hebben ze ook een mtb route. Waar is iets mogelijk ?

  Al jaren vragen mensen om een fietsverbinding tussen Bergen aan Zee rechtstreeks richting Egmond aan Zee. De eigenaren van de huisjes in het bos schijnen het tegen te houden.
  Maar ook natuurmonumenten wil geen fietsverbinding achter het Zwanewater, hier is meermaals bij de gemeente Schagen en zelfs bij de provincie Noord Holland om gevraagd. Dus van Callantsoog naar Sint Maarten aan Zee. Idee is een soort Noord Zee kust route van Den Helder tot aan Wijk aan Zee. Toerischtisch en economisch fantastisch. Ook Brede fietspaden, een voorstander.

  Eventueel dorpsbijeenkomsten waarin we niet strijden met elkaar maar kijken of we
  wandelaars, fietsers en ruiters, met elkaar overweg kunnen. Ook een idee of oplossing, kan dan gezamelijk over gepraat worden.

  Persoonlijk ben ik blij met een goede route.

 • Johan Streppel
  26 februari 2017 om 10:07

  Over het Schoorl parcours, een opsomlijst waar ze tegenaan kunnen lopen.
  – De wandelaars mogen ook graag correct reageren door niet het hele pad in te nemen.
  Soms lopen ze ook op het parcours.
  – Zichtbaarheid van kleding of mensen. Wandelaars in grote groepen eventueel 1 met hesje of reflectiekleding.
  – In PWN gebied hebben wandelaars helemaal een streepje voor. MTB-ers hebben ze
  daar liever niet.
  – Parkeren kan een probleem worden als mensen niet weten waar ze moeten/mogen parkeren.
  – Ook ergens een plaats waar mtb-ers etc. hun afval/etensverpakkingen en drink pakjes
  weg kunnen gooien.

  Dan even naar een ander gebied, Texel heeft ook een verwachting van 100 km. Het is
  niet duidelijk waar en hoe. Zelfs het huidige parcous is niet duidelijk aangegeven. Zorg
  dat duidelijk is voor mensen, waar, wat.

  Schoorl parcours
  – Eventueel een meldpunt en afhandeling van reacties door vrijwilligers, dus een site waar mensen tips, gebeurtenissen die een oplossing moeten krijgen kunnen afhandelen. Zo krijg je een goed handelen op dingen die er spelen. Moet wel duidelijk zijn voor mensen, hoe die site heet.
  – De praktijk zal moeten laten zien wat er gaat gebeuren en hoe het gaat lopen.
  Eveluatie na elk jaar is zeker verstandig en kan door aanpassingen verbeteren.

 • Erik
  26 februari 2017 om 09:34

  Beste Harm, Christina, Elles en Robbenoord,

  Hier nog een reactie van een bescheiden en zeer dankbare fietser ;-), die wekelijks geniet van de wonderschone Schoorlse Duinen. Ik ben een mountainbiker vanaf het allereerste begin en ben vanaf de start betrokken bij de verplaatsing van de route van Schoorl. Ik ben ook één van de initiatiefnemers geweest van de MTB route in Geestmerambacht en daarom goed op de hoogte van wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen en de aanleg van een MTB route en hoe je dit zorgvuldig en met oog voor iedereen en de natuur kan organiseren.

  Ik begrijp als geen ander jullie zorg en kan jullie verzekeren dat daar bij de voorbereidingen uitgebreid aandacht aan is besteed. Daarnaast is belangrijk om te weten dat de huidige route, die al ruim 20 jaar intensief gebruikt wordt, momenteel ook drukke fietspaden kruist en langs drukke gebieden loopt; Duinvermaak/Blooming/Aagtdorp/Poelenburgh en dagrecreatieterrein de Bokkenweide. De huidige route bevat ruim 45 kruisingen met overige paden en de snelheden liggen op veel kruisingen hoger dan straks in het nieuwe gedeelte. Toch zijn er geen meldingen van ongevallen op kruisingen met andere recreanten bekend in de afgelopen 20 jaar. Ook niet bij de officiële instanties (Staatsbosbeheer, reddingsbrigade, veiligheidsregio). Een mountainbiker zit daarnaast niet te wachten op een ongeval en weet dat er meer recreanten op de route en in het bos zijn. Mountainbikers rijden gefocust en oplettend, omdat de omstandigheden in een bos zomaar snel kunnen wijzigen; kuilen, afgewaaide takken of recreanten op kruisingen.

  Uitgangspunt voor de nieuwe route was een fors lagere snelheid. Dit is gerealiseerd door gebruik te maken van het terrein. De loop van de route is waar mogelijk en nodig zo uitgezet dat het grootste deel van de kruisingen niet snel genomen kan worden en overzichtelijk zijn voor alle recreanten. De fietser moet bijvoorbeeld net voor de kruising een scherpe bocht maken of een klein klimmetje op zodat bij het kruisen van het voet-, ruiter-, of fietspad de snelheid laag is. Het klopt dat er behoorlijk wat kruisingen zitten in de nieuwe route, dat is een feit, en een gevolg van de gewenste concentratie van recreatiemogelijkheden en de enorme padendichtheid tussen de Schoorlse Zeeweg en Hogenolweg. Dat de route daar juist gesitueerd is, komt omdat Staatsbosbeheer de natuur meer ruimte en rust wil geven in het westelijk deel van het gebied (Zie ook de reactie van Staatsbosbeheer op dit artikel: https://www.boswachtersblog.nl/schoorlseduinen/2016/11/30/natuurherstelmaatregelen-schoorlse-duinen-geen-eenvoudige-opgave/).

  Bij het tracé voor de aangepaste route is door Staatsbosbeheer nadrukkelijk gekeken naar de aanwezige natuurwaarden en een goede scheiding van de verschillende recreanten groepen. Daarnaast is het de verwachting dat door de Noord-Zuid situering nog meer mountainbikers meteen op de fiets komen en voor de mountainbikers die toch met de auto komen zijn er meer alternatieven om te parkeren (bijvoorbeeld bij Hargen aan Zee). Deze officiële parkeergelegenheden zullen, net zoals nu het geval is, straks ook gecommuniceerd worden. Op deze manier wordt het westelijk deel van het gebied ontlast en krijgt de natuur daar alle ruimte. Daarnaast zorgt de verlenging van de route voor minder slijtage en minder recreatiedruk op de totale route.

  Ik ga graag mee op wandelexcursie zodat ik jullie een en ander in het veld kan verduidelijken. En mogen we ondanks de zorgvuldige en langdurige (de eerste versie van de route is al gepubliceerd in 2013) voorbereiding toch op specifieke punten een betere invulling vinden, dan ga ik er vanuit dat alle partijen, waar mogelijk, zullen meewerken.

  Samen genieten is respectvol delen. Mountainbike vereniging MTB-Noordwest onderschrijft samen met natuurbeheerders en landelijke sportbonden volledig de zogenaamde “buitencode”. Zie http://www.buitencode.nl voor meer informatie.

 • Peter Schepers
  25 februari 2017 om 05:40

  Wat een bereidwilligheid tot toenadering van jou Christina!
  Hierbij alvast mijn aandeel in de voorgestelde schriftelijke inspraak ronde:
  – verhouding ruiter routes, wandelroutes en MTB route rechttrekken (op dit ogenblik 30km:60km: 15km)
  – alleen wandelen op de wandelroutes na twaalf uur (MTBers mogen alleen tot half elf in PWN rijden en kunnen daarna dan nog een uurtje in het SBB deel van de duinen vertoeven).

  Met vriendelijke groet,
  Peter

 • Robbenoord
  24 februari 2017 om 19:47

  Uitbreiding conform gebieden als de Veluwe en andere natuurgebieden. 1 kanttekening waarin ik de wandelaars gelijk geef. De mtb-ers rijden en doorkruizen gebieden, soms is het niet overzichtelijk en opper daarom bij drukke punten een bruggetje over het wandelpad heen. Dit is voor de veiligheid en geen confrontaties en woordenwisselingen te voorkomen. Verder en die gedachte is niet voldoende tersprake gekomen. Zorg voor omkleedruimtes en voldoende parkeervoorzieningen anders bij drukte omkledende mensen in buitenlucht (volgens bewoners niet gewenst), ondernemers en fietsverhuurders geef zulke ruimte eventueel met douches en toiletten en kluisjes, voor niet te veel geld haal je daar op jaarbasis gerust een juist bedrag uit. Voorkom onjuiste plaatsen voor auto en busjes parkeren in de wijken. Dus goede en juiste parkeergebieden. Dus het verhaal erom heen moet door alle partijen ook onder de loep
  genomen worden. Zo kunnen we gezamelijk de natuur juist delen en genieten.
  Als het echt te druk wordt in bepaalde tijds seizoenen dan beperking op het aantal
  uren van mtb-en op dat parcours. Als dit niet genoeg is, dan weet ik het ook niet meer.

 • Harm
  24 februari 2017 om 19:18

  Helemaal mee eens! Laten we er alles aan doen om draagvlak en begrip te krijgen én te houden! Ik mail de boswachters ook hierover.

 • Christina van Stroe
  24 februari 2017 om 10:29

  Wat een behulpzame reactie van jou Harm!
  Er bestaan grote belangenverschillen tussen de soorten recreatieve gebruikers van ons prachtig en unieke duingebied . Deze belangenverschillen hoeven m.i. echter niet te leiden tot belangentegenstellingen als ze zorgvuldig in kaart worden gebracht en op een rechtvaardige manier op elkaar worden afgestemd . Met het plan voor een nieuwe MTB route wordt het snelverkeer van de MTBers echter onnodig bevoordeeld ten opzichte van het langzame verkeer van de wandelaars en dat roept logischerwijs veel weerstand op .
  SBB zou er m.i. goed aan doen om middels een schriftelijke inspraakronde zowel knelpunten als ideeën voor oplossingen te inventariseren onder alle categorieën gebruikers, een soort van `denkstorm`. In de reactie van Harm staat bijvoorbeeld al een behulpzaam idee om zigzaghekjes te plaatsen bij de kruisingen met wandelpaden.
  Wat voor knelpunten en ideeën voor oplossingen leven er zoal onder de verschillende categorieën? De vogelaars ; degenen die flora en fauna willen determineren; degenen die het unieke landschap willen behouden; degenen die rust en stilte willen bewaken ; degenen die meer recreatieve en speelvoorzieningen willen voor hun kinderen; hondenbezitters die hun hond ook los willen kunnen laten lopen; degenen die ouder, minder goed ter been zijn of afhankelijk van hulpmiddelen; de wandelaars; de fietsers; de hardlopers; de trimmers; de ruiters ; de MTB-ers en alle resterende soorten gebruikers?
  Middels een schriftelijke ideeëninventarisatie en vervolgens één of meerdere inspraakbijeenkomsten krijgen de verschillende categorieën gebruikers een goed zicht op en meer begrip voor elkaars belangen en behoeften . Door SBB kan er dan uiteindelijk op basis van alle inventieve en creatieve ideeën en eventueel met ondersteuning van een inspraakgroep een plan opgesteld worden , waarin elke categorie zo optimaal mogelijk aan zijn trekken komt zonder een andere categorie te benadelen.

 • Harm
  23 februari 2017 om 19:40

  Hallo Elles,
  Bedankt voor je uitnodiging.
  Als de route er komt ga ik iig pleiten (ik zit op een aantal MTB-forums) voor veel meer aandacht op en bij de route voor het respecteren van de medebosgebruikers. En ik ga vragen om bij alle kruisingen snelheidsbeperkende houten zig-zag hekken te plaatsen (je ziet de stalen variant wel in steden en dorpen om met name brommers uit voetgangersgebieden te weren). Dit past men bij de MTB route van Noordwijk ook toe. Je moet dan als MTB-er gas terug nemen (anders parkeer je je dure MTB in een weinig meegevend stuk hout…). Het resultaat is dat je met een vaartje van hooguit 10 km/u het voetgangspad of ruiterpad oversteekt.
  @Staatsbosbeheer: hoe kan ik dit aankaarten?

 • Christina van Stroe
  23 februari 2017 om 07:03

  Voor de MTB-ers is dit wel zeer verheugend nieuws : de bestaande route van 0,49 ha wordt vervangen door een route van 1,33 ha. Bijna drie keer zo lang , waarbij een deel van de oude route behouden blijft . De wandelaar slaat echter de schrik om het hart . Iedere wandelaar die hier bekend is , weet dat het niet veilig is om te gaan wandelen in het gebied waar de huidige MTB route zich bevindt. MTB’s passeren vaak met een enorme vaart de kruisingen met wandelpaden en in de nieuwe route zijn er daar maar liefst 64 van.
  MTBérs worden door wandelaars steeds meer gezien als een plaag doordat ze niet alleen hun eigen route, maar ook de wandelpaden gebruiken . Als ze in groepsverband komen, rijden ze op de Schoorlse Zeeweg bij voorkeur in meerdere rijen achter elkaar met z’n vieren naast elkaar . Ik heb zelf twee weken geleden ondervonden hoe gevaarlijk dergelijk gedrag kan zijn. Rijdend in mijn scootmobiel kwam mij een grote groep MTb’ers tegemoet. De eerste rijen weken uit , maar de achterste rijder zag me te laat omdat het zicht hem ontnomen werd door de rijders voor hem . Hij probeerde me aan de verkeerde kant te passeren , maar raakte bij deze manoeuvre met zijn trapper hard mijn knie en onderbeen . Mijn onderbeen is nog steeds enorm pijnlijk en opgezwollen door bloeduitstortingen en een scheurtje . Mijn knie is nog maar vier maanden geleden vervangen door een knieprothese en het is de vraag of hij voldoende zal herstellen van deze aanrijding of dat een nieuwe operatie nodig is. De dader stapte na de aanrijding meteen weer op en reed weg met slechts een “sorry”. Hij is daardoor niet aansprakelijk te stellen , maar zowel de schrik als de ziektekosten van rontgenfoto’s en orthopeed zijn hoog .
  Het lijkt mij de hoogste tijd dat SBB de aspecten die samenhangen met gebruiksgenot en veiligheid zorgvuldig onder de loep gaat nemen op basis van een inventarisatie . Ons prachtige en unieke duingebied moet immers worden gedeeld door gebruikers met verschillende belangen en behoeften. Niet alleen MTBers en ruiters hebben eigen voorzieningen nodig, maar ook gebruikers die vooral rust en stilte zoeken of komen voor het unieke landschap en/of flora en fauna . Voor de minder mobiele wandelaars die gebruik maken van een rollator of scootmobiel of ouders met een kinderwagen is een route nodig van harde of halfverharde paden die geen mulle paden kruisen . Gebruikers met een hond hebben behoefte aan een wandelroute waar hun hond het hele jaar los mag lopen op de paden. Joggers en hardlopers hebben behoefte aan trimbanen. Gebruikers met wat grotere kinderen hebben behoefte aan speelgelegenheden waar kinderen ook buiten de paden hun fantasie uit kunnen leven. Voor hen is het weinig behulpzaam dat in de Speelkuil en de Recreatieterreinen zoveel onderbegroeiing is weggehaald en bomen zijn gekapt. De mogelijkheid om in bomen te klimmen, verstoppertje te spelen of hutten te bouwen is daarmee aanzienlijk verminderd.
  Tenslotte zou het m.i. zowel veiligheid als natuur en milieu in grote mate ten goede komen als er geen auto’s meer op de wandelpaden mogen rijden ; het wagenpark van SBB vervangen wordt door elektrische terreinwagentjes ; er uitsluitend vergunningen worden verleend aan elektrische auto’s en er een strenge controle met hoge boetes wordt uitgeoefend op auto’s die zonder vergunning het gebied in gaan en op MTBers op de wandelpaden.

 • Elles Kater
  22 februari 2017 om 17:09

  Hallo Harm,
  Niet elke mtb-er stelt zich zo bescheiden en dankbaar op als jij helaas.
  Als je het kaartje in bovenstaand artikel nog eens bekijkt, dan zie je dat het gehele nieuwe parcours daar ligt waar ook de meeste wandelaars lopen. Alleen al rond Groet zijn er zo’n 22 kruispunten op een stukje van slechts enkele kilometers. Dat wíl je ook als mtb-er niet lijkt mij. Waarom volgen de mtb-ers met hun grote snelheid en actieradius vrijwel steeds de duinrand en kunnen ze niet verder het gebied in?
  Ik zal je de situatie ter plekke eens laten zien (het liefst wandelend) en wie weet worden we het dan op veel punten wél eens. Want wat op een kaartje een plausibele route lijkt, hoeft dat in de praktijk helemaal niet te zijn.

 • Harm
  21 februari 2017 om 07:32

  Correctie:
  In de zin “Ik vermoed dat we het op veel punten eens gaan worden” is het woordje “niet” weggevallen. Vrij essentieel…

 • Harm
  21 februari 2017 om 07:29

  Hallo Elles,
  Ik ken de verdeling van de wandelaars over het gebied niet. Wel weet ik dat strikt scheiden van wandel- ruiter en mountainbikepaden goed werkt. En ja op de kruisingen zul je rekening moeten houden met elkaar. En dat betekent in mijn ogen dat wandelaars en ruiters altijd voorrang hebben. Ik zou Staatsbosbeheer en MTB-Noordwest op willen roepen hier extra aandacht aan te besteden.

  Over het rapport: op basis van veldonderzoek en door het leggen van relaties met eerdere onderzoeken worden daarin conclusies getrokken en wordt inzicht gegeven in toekomstige ontwikkelingen. Ik ben zelf ecoloog van beroep en dit rapport kwalificeert vanuit mijn referentiekader als wetenschappelijk, in een voor leken leesbare vorm.
  Waar ik me net als jij afvraag is waarom de route zo ver naar het noorden doorloopt. Hij had best wat korter gemogen: de oude route was circa 15 km. De nieuwe wordt circa 24 km. Ik had liever gezien dat er even veel km “gecompenseerd” zou worden als er aan route uit het westelijk deel zou verdwijnen.

  Ik parkeer meestal op de parkeerplaats bij de manege en soms sta ik op de parallel aan de straat gelegen parkeervakken aan het begin van de Schumanlaan in Bergen. Daar staan voor zover ik weet nooit bewoners geparkeerd. Ik denk overigens niet dat Schoorl significant meer MTB-ers zal trekken: ze komen nu al vanuit heel Noord-Holland omdat Schoorl nu eenmaal de enige interessante mountainbike route is in heel Noord-Holland. Naarmate je meer richting ’t Gooi / Utrecht komt trekken mountainbikers juist veel meer naar de mountainbike routes aldaar en op de Veluwe.

  Ik vermoed dat we het op veel punten eens gaan worden. Weet wel dat ik als mountainbiker me er zeer van bewust ben dat ik bevoorrecht ben überhaupt in Schoorl te mogen fietsen en dat ik alle respect heb voor en ruimte geef aan de wandelaars en de ruiters. Want alleen dan is het mogelijk om Schoorl voor iedereen in Schoorl als prachtige omgeving te behouden….

 • elles kater
  20 februari 2017 om 08:30

  Dankjewel Harm en Gerard voor jullie reacties op mijn bericht.
  Het oude parcours bevond zich voornamelijk op plaatsen waar weinig wandelaars kwamen. De nieuwe mtb-route is gelegen op de plek waar ook de andere recreanten komen. Het volgt de duinrand van Aagtdorp tot voorbij Groet. Je kunt dit zien bij route-informatie in het bovenstaande stuk (blauwe letters)
  Het ecologisch rapport is geen wetenschappelijk rapport hoor. Er staan namelijk redelijk wat onjuistheden en niet onderzochte aannames in.
  Ik snap heel goed dat mountainbiken heerlijk kan zijn, maar het lijkt mij geen goed idee als mtb-ers en wandelaars in elkaars vaarwater komen te zitten (groot aantal kruisingen met wandelpaden)
  En Gerard aan jou zou ik willen vragen waar in de gemeente Bergen de mtb-ers hun auto wél parkeren.

 • Harm
  19 februari 2017 om 22:49

  Hallo Elles,
  Hoewel ik je zorgen begrijp, ben ik van mening dat het bos van iedereen is en dus door wandelaars, ruiters én mountainbikers beleefd moet kunnen worden, waarbij de natuur zoveel mogelijk gespaard moet worden.
  Jij komt wandelend tot rust. Ik kom al mountainbikend tot rust. En mountainbikers verstoren de natuur niet meer dan wandelaars dat doen (zie pagina 26 van het ecologisch rapport). Laat staan families met kinderen en/of honden…
  Daarnaast: het ecologisch geeft aan dat het oppervlak van Natura 2000 habitat door het verplaatsen van de route van het kwetsbare open duinen naar het beboste duingebied en de Schoorlse duinen juist toeneemt. De natuur gaat er (aldus de wetenschappers) dus juist op vooruit.

 • gerard
  18 februari 2017 om 10:58

  Ik mtb al zo’n 20 jaar in Schoorl. En woon er ook. Wandelaars bevinden zich in een straal van 500 meter van parkeerplaatsen. Daar heb je dus nauwelijks last van. Wandelaars parkeren mijn wijk helemaal vol. Mtb’ers ver daarbuiten en fietsen dat stukje wel.

 • Elles Kater
  18 februari 2017 om 08:15

  Weer een positief verhaal terwijl veel wandelaars en bewoners dit mtb-parcours als grote bedreiging zien voor dit stiltegebied. De plek waar je tot rust en weer tot jezelf kunt komen als de drukke wereld je te veel is. Achter de Duinrand hoor je immers geen autolawaai.
  En juist hier deze 16,5 km? extra crossbaan. Vlak achter de Duinrand van Aagtdorp tot voorbij Groet, heen en terug. Je kunt met dit parcours geen wandeling meer maken zonder mtb-paden te moeten oversteken.

  Een paar vragen aan jou Laurens:
  – Is er in dit geval wél overleg en inspraak geweest met de bewoners van de dorpen?
  – Hoeveel kruisingen zijn er met wandelpaden en paardenpaden?
  – Dit zou gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Je bent als wandelaar of paardrijder in een natuurgebied immers niet steeds op je hoede.
  – Is er rekening gehouden met het cumulatieve effect?
  Denk daarbij aan de recreatiedruk op een drukke zondag met vele wandelaars, mensen met honden, een toeristentreintje, hardlopers, Segways, (elektrische)fietsers, paarden, natuurliefhebbers……..
  – De mtb-ers zullen van heinde en verre naar Schoorl komen, want waar heb je zo’n mooi parcours met zoveel hoogteverschillen. Waar parkeren al deze mensen hun auto?
  – Waarom is er gekozen voor zo’n lang parcours?
  Hoe lang is het parcours in totaal?
  – Er zijn steeds meer mtb-ers die rijden op elektrische bikes. Hoe zit het met de snelheid? Denk daarbij bijvoorbeeld aan een afdaling.
  – Past dit project in het bestemmingsplan: Extensieve recreatie?
  – Waarom al die megaprojecten in de Schoorlse duinen en tegelijkertijd een zichtbare verwaarlozing van het dagelijkse beheer?

  In afwachting van je antwoorden…………

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   17 maart 2017 om 14:46

   Beste Elles,

   Ik heb hieronder jouw vragen zo goed als mogelijk proberen te beantwoorden:

   – Is er in dit geval wél overleg en inspraak geweest met de bewoners van de dorpen?
   Het karakter van de route is niet aangepast. Hij is alleen op basis van eerdere feedback vanuit o.a. wijkverenigingen en ruiters op enkele plekken aangepast.

   – Hoeveel kruisingen zijn er met wandelpaden en paardenpaden?
   De ligging van de route is terug te vinden in het weblogbericht met daarbij de kruisingen van de route met andere paden. Wat voor ons voorop staat is de veiligheid voor alle gebruikers van het gebied. Dit ongeacht het aantal kruisingen. Ik wil voorkomen om in een feitendiscussie terecht te komen. Het exacte aantal is daarom iets minder relevant, zolang de kruisingen veilig en overzichtelijk zijn. Om deze reden wordt, zoals eerder al eens uitgelegd, bij de aanleg per kruising met een ander pad gekeken op welke manier de paden op een veilige manier met elkaar kruisen. Zo worden er overal remmende maatregelen genomen in de nieuwe MTB route zoals een extra remmende bocht. Daarnaast komen er waarschuwingsborden te staan op enkele kruisingen. Mocht dit toch niet genoeg zijn gaan wij kijken naar aanvullende maatregelen.

   – Is er rekening gehouden met het cumulatieve effect?
   Denk daarbij aan de recreatiedruk op een drukke zondag met vele wandelaars, mensen met honden, een toeristentreintje, hardlopers, Segways, (elektrische)fietsers, paarden, natuurliefhebbers……..
   De provincie heeft de aanvraag van de vergunning behandeld en kijkt hierbij naar het cumulatieve effect voor de Natura2000 doelen.

   – De mtb-ers zullen van heinde en verre naar Schoorl komen, want waar heb je zo’n mooi parcours met zoveel hoogteverschillen. Waar parkeren al deze mensen hun auto?
   Er is bewust gekozen om de route te laten lopen richting de Harger parkeerplaats. Hier is genoeg parkeergelegenheid en wordt als centrale opstapplaats beoogt. Hier zullen extra voorzieningen worden getroffen om het aantrekkelijk te maken om hier je fietsronde te beginnen.

   – Hoe lang is het parcours in totaal?
   De totale route mag maximaal 24 km lang worden volgens de vergunning. Wij gaan er natuurlijk voor zorgen dat het binnen dit maximum blijft.

   – Er zijn steeds meer mtb-ers die rijden op elektrische bikes. Hoe zit het met de snelheid? Denk daarbij bijvoorbeeld aan een afdaling.
   De trapondersteuning van Electrische fietsen die zijn toegestaan op fietspaden, dus zonder snorfietsplaatje, is begrensd op 25 km/uur. Dit is geen hogere snelheid dan een gemiddelde fanatieke MTB’er bij een afdaling kan behalen.

   – Past dit project in het bestemmingsplan: Extensieve recreatie?
   Ja, mountainbiken valt onder extensieve dagrecreatie. Het is dus passend in het bestemmingsplan.

   – Waarom al die megaprojecten in de Schoorlse duinen en tegelijkertijd een zichtbare verwaarlozing van het dagelijkse beheer?
   Het aanpassen van de mountainbike route is een direct gevolg van de natuurbranden tussen 2009 en 2011. Doordat de MTB-route na het verwijderen van verbrand bos in het mulle zand kwam te liggen was is het noodzakelijk om hem daar weg te halen. Dit valt nu toevallig samen met de vaststelling van het Natura2000 beheerplan en het Programma Aanpak Stikstof.

   Met vriendelijke groet,

   Laurens Bonekamp

 • Michel
  17 februari 2017 om 15:51

  Top! Hoor superberichten over de nieuwe (niet eenvoudige) route, wordt een uitdaging deze te rijden!
  Kan bijna niet wachten tot de route open gaat.

 • Aard
  17 februari 2017 om 14:41

  Ik vraag me dan echt af hoe dit in de praktijk gaat uitpakken.
  Zondag ochtend 1000 moutenbikers met 64 wandelpad oversteek plaatsen
  Hier gaat een waarschuwingsbordje echt geen oplossing zijn.
  Dat is duidelijk
  Hier zie je duidelijk het verband met de bommen kap. Onder de noemer veiligheid eerst
  Wordt weer een leven gevaarlijke situaties gecreëerd

  Gr aard

 • Alexnader
  17 februari 2017 om 09:54

  leuk dat er een nieuwe route komt maar jammer dat die er nu is weg gaat
  wand deze is ,cq was een van de beste van Nederland ik vrees dat de nieuwe minder goed word en niet meer in de top van Nederland zal behoren

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog