www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

‘Dennenbos’-orchideeën in goede handen bij eilanders

31 oktober 2011 Boswachter Remi in Terschelling
Kleine keverorchis
Dennenorchis

Er staan behoorlijk grote werkzaamheden gepland in de bossen van Hoorn en Formerum. Bij de werkzaamheden ontzien we delen van het Formerumer’- en Hoorner’ bos. Dit is onder andere nodig om groeiplaatsen van de kleine keverorchis en dennenorchis te beschermen.

De delen van het bos waar nu veel van de orchideeën voorkomen moeten voorzichtig gedund worden om de groeiplaatsen in de toekomst te waarborgen. Dit bleek uit een ecologisch advies van Piet Zuhmkehr (ecologisch adbiesbureau). De dunningen moeten kleinschalig worden uitgevoerd, en niet met grote boswerkmachines. Ideaal dus om als zelfzaag-brandhoutpercelen voor eilanders te dienen! Voor de komende jaren hebben we op die plaatsen volop ‘hout op stam’ op voorraad….

Ook vormen we kleine gedeeltes van de bossen om; dan verwijderen we ca 90% van alle bomen en kan er nieuw bos ontstaan. Verder zal het overgrote deel van het bos worden verjongd door machinale dunning; 10% van de bomen laten we dan omzagen, om de blijvende bomen meer groeiruimte geven. Zogenaamde ‘toekomstbomen’ krijgen zo de ruimte om zich goed te ontwikkelen en op plaatsen komt er weer licht op de bodem zodat er nieuwe boompjes kunnen gaan groeien.

Afgelopen donderdag, 17 oktober, hielden we een info-avond over de boswerkzaamheden. Circa 25 eilanders kwamen na een openbare uitnodiging op deze avond af.

Beheerder Jaap Roelofs beantwoordde vragen, en verder kregen de bezoekers drie presentaties te zien, zie bosbeheer-2011-2012 .

reageren

geef een reactie

  • Anoniem
    7 januari 2013 om 18:09

    Nog een argument om dennenbossen te behouden is het voorkomen van paddenstoelen die afhankelijk zijn van dennen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog