www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Bekendste duin van Terschelling voor iedereen toegankelijk!

19 december 2014 Boswachter Remi in Terschelling

Op donderdag 18 december hebben  we samen met de gemeente Terschelling  een nieuw aangelegd ‘familiepad’ naar het uitkijkpunt op het Kaapsduin bij West-Terschelling geopend. Hiermee is het eerste uitkijkpunt op Terschelling dat bereikbaar is voor rolstoelgebruikers en ook voor mensen met kinderwagens en buggy’s een feit! Ook is het aangezicht vanaf de dorpzijde van het Seinpaalduin, het bekendste duin van Terschelling, opgeknapt.

Door het hijsen van een Terschellinger vlag en het luiden van een scheepsbel openden de Terschellingse Ina Schoustra en Gerda Bonnema, zelf aan een scootmobiel en rolstoel gebonden, het familiepad.


Tijdens een bijeenkomst die hieraan voorafging presenteerden collega’s Jaap Roelofs en Freek Zwart en wethouder Teun de Jong, namens de gemeente Terschelling, de andere onderdelen van het project. Zij roemden de goede samenwerking tussen de gemeente en Staatsbosbeheer, en vooral ook de goede contacten met de aanwonenden en met de werkgroep Seinpaalduin.

Hellingshoek van 5%

Het opknappen van het aangezicht vanaf de dorp zijde van het Seinpaal- en Kaapsduin behelsde onder andere het vernieuwen van vier duinopgangen. Door dezelfde ‘zwevende duintrappen’ aan te leggen die je bij de verschillende uitkijkpunten op Terschelling terug ziet, is er een eenduidig en herkenbaar beeld ontstaan. Ze vragen weinig onderhoud.

Een aantal in de loop der jaren verrommelde parkeerlocaties aan de Zwarteweg, beneden het Seinpaal- en Kaapsduin, zijn in dit project gefatsoeneerd. Ze zijn verhard, er zijn keermuurtjes gemaakt, en bovendien zijn er een aantal extra parkeerplekken gecreëerd.

Het familiepad volgt een slingerende route omhoog, dit zorgt er voor dat de hellingshoek zeer gering blijft; het heeft een maximale hellingshoek van 5%. Het betonnen pad is weggewerkt achter aangelegde duintjes, welke zijn ingeplant met helm.

 Herplaatsen historische kaap

De plannen voor dit project zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met in eerste instantie de werkgroep Seinpaalduin en in een later stadium met een groep direct aanwonenden van het Seinpaal- en Kaapsduin. Aan de uitvoering hebben de gemeente Terschelling, Staatsbosbeheer en de provincie Fryslân bijgedragen. Na de uitvoering blijven er nog een aantal onderwerpen liggen voor een volgende fase, onder andere over informatievoorziening en het (her)plaatsen van een metershoge Kaap bovenop het duin. Dit krijgt waarschijnlijk een vervolg in fase 3 van het Seinpaal- en Kaapsduinproject.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog