www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Project ‘opleiding assistent boswachter’

13 mei 2015 Boswachter Remi in Terschelling

Om ook in het hoofdseizoen in de toekomst op de Waddeneilanden voldoende boswachters te hebben in de natuurterreinen gaan we samen met opleidingsinstituut Helicon een opleiding ontwikkelen en verzorgen. De doelstelling van dit project is het opleiden van een groep eilanders voor de functie van ‘assistent boswachter’. Vanuit de subsidieregeling ‘Iepen mienskipfuns Fryslan’ van de provincie Fryslan is er voor dit opleidingstraject een bijdrage aangevraagd van ruim €27.000,- op een totale begroting van €55.000,-. De gebiedscomissie heeft positief geadviseerd, dat maakt het vrij waarschijnlijk dat de subsidie zal worden toegekend. Het gaat om de ontwikkelkosten en het verzorgen van de opleiding voor circa tien cursisten.

De opleiding wordt hier op Terschelling gegeven. Na het afronden van de opleiding zijn de mensen goed opgeleid en geïnteresseerd om bij ons een functie te gaan vervullen op het gebied van gastheerschap. Gastheerschap is de hoofdtaak en daar zal in de opleiding volop aandacht aan worden gegeven en verder ook aan bijbehorende boswachterskennis zoals kennis van flora en fauna, vee verzorging, kustbeheer en bossen. Ook zal er aandacht worden besteed aan ‘wetgeving’. Per thema verzorgen eilander ondernemers of organisaties gastlessen, denk bijvoorbeeld aan een gastles ‘gastheerschap’ door een VVV medewerker of horeca-ondernemer.

De tot assistent boswachter opgeleide groep eilanders kan als tijdelijke medewerker flexibel ingezet worden op de momenten dat er behoefte aan is, bijvoorbeeld tijdens evenementen of in het hoogseizoen. De werktijden die bij deze functie horen, zullen, zoals bijvoorbeeld in de toeristische sector heel normaal is, worden bepaald door de aan- of afwezigheid van gasten. Bij slecht weer blijft iedereen thuis en als de zon doorbreekt worden de assistent boswachters opgeroepen.

De opleiding die ontwikkeld wordt kan ook op de andere eilanden worden gegeven. Bovendien kan de inzet van de assistent boswachters ook op meerdere eilanden plaatsvinden, denk hierbij aan inzet op bijvoorbeeld Vlieland tijdens Into The Great Wide Open of op Ameland tijdens het Rôggefeest.

De kracht van dit project ligt in het feit dat wij op deze wijze in staat zijn om een kwalitatief hoogwaardige seizoensinvulling op het gebied van gastheerschap te bewerkstelligen en daar genoeg mensen voor beschikbaar hebben.

Immers, met een geslaagd project:

  • zijn alle bezoekers goed en positief ontvangen; een positief gevoel van de gasten zal herhalingsbezoek versterken
  • potentieel talent dat op het eiland aanwezig is wordt aangeboord
  • er wordt voorzien in een continue instroom van hoogwaardige, flexibel in te zetten medewerkers d.m.v. het systeem van de kweekvijver
  • de relatie tussen opleidingen/kennisinstellingen en organisaties en ondernemers op de eilanden wordt versterkt
  • het is goed voor de werkgelegenheid op de eilanden
  • het zorgt voor een goede voorbereiding voor 2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad
  • het sluit goed aan op de doelstelling van het Waddenzee werelderfgoed
  • deze aanpak kan ook gebruikt worden voor andere Waddeneilanden

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog