www.boswachtersblog.nl/ Texel

Open Monumentendag Texel: wandeling Tussen de tuinwallen met Erik van der Spek van Staatsbosbeheer #OMD2016

8 september 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Hoge Berg, Texel, grasklokje, schapenboet

Boswachter Erik van der Spek van Staatsbosbeheer vertelt u tijdens deze wandeling over het ontstaan, het landschap, de natuur en de cultuurhistorie van de Hoge Berg. Het landschapsreservaat De Hoge Berg is een monument op zich en bevat bovendien diverse Rijks- en Gemeentelijke monumenten.

De keileembult de Hoge Berg is het oudste gedeelte van Texel, Het dateert uit de voorlaatste ijstijd. Daaromheen zijn in wisselende vormen van samenwerking tussen natuur en mensenhanden alle andere Texelse polders en het duingebied gevormd. Het tuinwallenlandschap is verwant aan de houtwallen in oost Nederland en in midden Europa en de gestapelde stenen muurtjes in Engeland en Scandinavië. Maar tuinwallen kom je bijna alleen op texel tegen. Sommige planten en dieren hebben een voorkeur voor tuinwallen. En de tuinwallen accentueren de kleinschalige ruimtelijke structuur van het oude Texel.

Staatsbosbeheer biedt u deze wandeling aan ter gelegenheid van open Monumentendag, zaterdag 10 september 2016. Het thema van deze open Monumentendag is symbolen en iconen. Tuinwallen staan symbool voor het oude Texelse cultuurlandschap. Staatsbosbeheer beheert met veel genoegen een groot deel van dit tuinwallengebied. En net als alle andere activiteiten van open Monumentendag is ook deze wandeling gratis.open monumentendag-logo

Vooraf telefonisch aanmelden bij Ecomare, tel 0222 317741. Maximaal 20 personen vol=vol

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog