www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
hoge berg

Texel

Een slordig strookje voor de biodiversiteit.

Binnen natuurbeheer wordt er gemaaid, in bepaalde natuurgebieden die sterk vergrassen is dit belangrijk om bloemen en kruiden tot ontwikkeling te laten komen. Om rekening te houden met insectenfauna laten terreinbeheerders en pachters op Texel steeds vaker stroken staan. Van groot belang voor meer biodiversiteit.

lees meer
Texel

Gefaseerd beweiden op Hoge Berg Texel werkt; maakt natuur en agrarisch cultuurlandschap combineerbaar

Een deel van de graslandinsecten overwinterd in ongemaaid gras. Door stroken tot na het volgende groeiseizoen niet te maaien of beweiden kunnen die insecten overleven. Ook blijven in de strook het hele seizoen bloeiende planten aanwezig die nectar en stuifmeel leveren aan voedsel zoekende insecten. In 2020 is als onderdeel van het Project Boeren, Vissers en Buitenlui op de Hoge Berg een project gestart om de insectenrijkdom (massaliteit en soortenrijkdom) te versterken door op weilanden stroken gewas te laten overstaan. In 2021 is gekeken of deze maatregel het gewenste effect heeft. Het resultaat is gemonitord.

lees meer
Texel

Klokjesdikpootbijen hebben een voorpost op Texel

Klokjesdikpootbijen zijn in Nederland op de hoge zandgronden te vinden, op Texel hebben zij een voorpost

lees meer
Texel

Hoge Berg Texel – gebiedsproces goed op gang

Dinsdagavond 14 januari is in het gemeentehuis op Texel een bijeenkomst geweest om de mensen die bij het bijzondere cultuurlandschap betrokken zijn bij te praten over de ontwikkeling van een plan om tot een duurzame landschappelijke, economische en ecologische ontwikkeling van dit iconische landschap te komen.

lees meer
Texel

Boeren, vissers en buitenlui; Waddenfondsaanvraag uit Texels Gouden Driehoek

Texelse partijen hebben onder deze titel bij het Waddenfonds subsidie aangevraagd voor een project dat de Texelse cultuurhistorie versterkt. De verschillende deelprojecten zijn aan elkaar verbonden door de historische inwoner Leendert den Berger. De aanvraag is ingediend door Stichting Buitenplaats Brakestein, Stichting Marien Texel, Stichting Texels Museum, Schapenbedrijf De Waddel, ANLV De Lieuw en Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer treedt op als penvoerder. De aanvraag wordt door 9 andere partijen ondersteund: Historische Vereniging Texel, de dorspcommissies van Oudeschild en Den Burg, ANV De Hoge Berg, Natuurmonumenten, Ondernemersvereniging Oudeschild, CIV Texel, Visserijvereniging DETV en Het Scheepvaartmuseum.

lees meer
Texel

Werkbezoek Hoge Berg Texel geeft vertrouwen voor nieuw gebiedsproces

Ruim 20 betrokkenen bij de Hoge Berg bezochten begin december schapenboer Raymond Zijp in de Eilandspolder. Het bezoek inspireerde en zorgde voor een nieuwe vertrouwensbasis voor het gebiedsproces op de Hoge Berg.

lees meer
Texel

Boswachter Charlotte: favoriete plekken en ervaringen op Texel

Na een mooie periode als boswachter op Texel gaat boswachter Charlotte het eiland verlaten. In dit blog deelt ze haar favoriete plekken en ervaringen.

lees meer
Texel

Vrijwilligers restaureren tuinwal op de Hoge Berg

Denk je aan Texel, dan denk je aan graslanden met grazende schapen, de typische schapenboet, drinkkolk en ‘tuunwallen’. Met behulp van enthousiaste vrijwilligers houden we deze karakteristieke tuinwallen in stand.

lees meer
Texel

Tuinwal herstellen op de Hoge Berg Texel, vrijwilligers helpen dit bijzondere landschap en Staatsbosbeheer een handje

Het behoud van het bijzonder Texelse tuinwallenlandschap vraagt soms ook om groot onderhoud aan bestaande tuinwallen. Wanneer dit een mooie oude tuinwal is met veel bloeiende planten vraagt het extra zorg om deze bijzondere waarde ook te behouden.

lees meer
Texel

Tuinwal bouwen en insectenreservaat beheren op de Hoge Berg Texel door vrijwilligers, hulp is welkom.

Elk voorjaar komt de werkgroep Kwadijkervlot uit Purmerend een weekend op Texel, hulp is daarbij van harte welkom. Er wordt gewerkt op de Hoge Berg, op. 25 en 26 maart 2017 Deze werkgroep komt al voor het zeventiende jaar helpen bij het behoud van dit bijzondere stukje Texel.

lees meer
Texel

Open Monumentendag Texel: wandeling Tussen de tuinwallen met Erik van der Spek van Staatsbosbeheer #OMD2016

Boswachter Erik van der Spek van Staatsbosbeheer vertelt u tijdens deze wandeling over het ontstaan, het landschap, de natuur en de cultuurhistorie van de Hoge Berg. Het landschapsreservaat De Hoge Berg is een monument op zich en bevat bovendien diverse Rijks- en Gemeentelijke monumenten.

lees meer
Texel

Staatsbosbeheer op de Hoge Berg Texel

De provincie en de gemeente Texel voeren op dit moment een gebiedsproces uit voor het reservaat De Hoge Berg. Doel van dit proces is om aan de hand van de bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten tot een advies te komen over de mogelijkheden voor duurzaam behoud van dit bijzonder gebied. Ook wordt […]

lees meer
Texel

Grasklokjes, schoonheid op Texel

Het grasklokje is een uitbundige zomerbloeier, die nu langzaam in bloei begint te komen. Net als alle klokjessoorten is het een beschermde plant. De planten zien er zo aantrekkelijk uit dat het plukken een bedreiging vormt. Op Texel zijn grasklokjes vooral bekend van de tuinwallen op de Hoge Berg. Tussen het verdroogde gras vallen de […]

lees meer
Texel

Engels gras plant van kwelder en tuinwal

Engels gras is een plant uit de strandkruidenfamilie, andere vertegenwoordigers van deze familie in Nederland zijn lamsoor en sinds kort ijle lamsoor. Het zijn altijdgroene planten met rozetten die de schaduw mijden en een dikke wortelstok hebben. Ze hebben zoutklieren op hun bladeren waarmee ze een te veel aan zout kunnen ‘uitzweten’. Uiterlijk en verspreiding […]

lees meer
Texel

Tuinwallen, kenmerkend voor hoge land van Texel

Tuinwallen zijn onlosmakelijk verbonden met Texel. Zij horen zowel bij de stuwwal tussen Oost en Den Hoorn als bij de duinen. Hoger gelegen gebieden, waar sloten niet gebruikt konden worden om percelen van elkaar te scheiden en het vee op zijn plaats te houden. De discussie over hoe tuinwallen gebouwd moeten worden, met ruit of […]

lees meer
Texel

Vrijwilligers uit Purmerend e.o. restaureren tuinwal Hoge Berg op Texel

Vrijwilligers van de Werkgroep Kwadijkervlot uit Purmerend hebben bij Staatsbosbeheer vandaag vijfenvijftig meter tuinwal hersteld en zes meter nieuwe tuinwal gezet. Gedurende de herfst en winter beheert deze werkgroep een aantal natuurgebiedjes in de omgeving van Purmerend. Deze werkperiode wordt traditioneel afgesloten met een weekend op Texel, waarbij op zaterdag aan het plaatsen of herstellen […]

lees meer
Texel

Vrijwilligers herstellen tuinwal en onderhouden insectenreservaat op Texel, hulp is welkom.

Elk voorjaar komt de werkgroep Kwadijkervlot uit Purmerend een weekend op Texel, hulp is daarbij van harte welkom. Er wordt gewerkt op de Hoge Berg, op. 28 en 29 maart 2015 Deze werkgroep komt al voor het vijftiende jaar helpen bij het behoud van dit bijzondere stukje Texel. Tuinwal Op zaterdag 28 maart zijn ze […]

lees meer
Texel

Skillepaadje op Texel, een fietspad met historie

Een van de mooiste fietspaden op het oude land van Texel is het Skillepaadje, tussen het Buurtje en Brakenstein. Een pad op een ‘dijkje’ door de vochtige Mielanden aan de voet van de Hoge Berg. De weg is aangelegd in 1634 en kwam in 1639 gereed en kreeg de naam Nieuwe Schilpadt en werd ook […]

lees meer
Texel

Boomfeestdag aan het Skillepaadje, leerlingen Bruinvisschool planten bomen en struiken

18 maart is het Boomfeestdag. Leerlingen van de Bruinvisschool uit Oudeschild planten dan samen met Staatsbosbeheer bomen en struiken in de boomsingels langs het Skillepaadje. Het Skillepaadje is het fietspad van Oudeschild richting Den Burg. De leerlingen gaan hier zwarte els, vlier, egelantier, wilde liguster, meidoorn en kardinaalsmuts planten om deze singel aantrekkelijker te maken […]

lees meer
Texel

Super Sunday Texel, zware 100km toertocht onder een winters zonnetje

Vandaag organiseerde Wielersport Texel de Super Sunday, een 100km lange ATB-tocht die behalve over veel akkers ook deels over terrein van Staatsbosbeheer gaat. Naast delen van de terreinfietsroute in De Dennen, fietspaden en pittige stukken strand mocht er deze keer ook op een aantal wandel en ruiterpaden gereden worden. Zo zaten delen van de ruiterpaden […]

lees meer
Texel

Onderzoek beleving monumenten, op Texel schapenboeten op de Hoge Berg

Staatsbosbeheer heeft de Grontmij laten onderzoeken hoe recreanten de monumenten die wij beheren beleven. Op Texel is hiervoor gekeken naar de beleving van schapenboeten op de Hoge Berg. Niet verwonderlijk is dat op Texel het hoogste percentage (85%) recreanten door de onderzoekers zijn bevraagd. Wel opvallend is dat hier ook het laagste aantal (15%) mensen […]

lees meer
Texel

Omgewaaide oude holle bomen in Doolhof op Texel van de paden gehaald

Na de storm van 28 oktober ging de meeste aandacht uit naar de vele omgewaaide bomen in De Dennen en het Krimbos. Maar ook in kleinere bosjes zijn er bomen omgewaaid, waardoor paden geblokkeerd waren. In het oude ‘lusthof’ op de Hoge Berg, wat we nu kennen als het Doolhof gingen ook een aantal bomen […]

lees meer
Texel

Onderzoek naar beleving monumenten

Vanmiddag is een onderzoeker van de Grontmij op Texel bezig om interviews af te nemen van mensen die recreëren in de omgeving van monumenten die Staatsbosbeheer op Texel beheert. Staatsbosbeheer beheert naast natuurgebieden ook veel monumenten, vaak gebouwen, die in deze gebieden liggen. We willen weten hoe onze bezoekers deze monumenten ervaren; wat vinden ze […]

lees meer
Texel

Vrijwilligers trotseren koude en herstellen tuinwal op de Hoge Berg

[slideshow]Zaterdag was de groep vrijwilligers van de Werkgroep Kwadijkervlot uit Purmerend weer actief op Texel. Op de Hoge Berg bij Zuidhaffel herstelden zij 50 meter tuinwal. De oude versleten kop is er afgehaald en de tuinwal is met lagen nieuwe graszoden weer op hoogte gebracht. Door de harde wind en lage temperatuur kwam de ijstijd […]

lees meer
Texel

Actief voor landschapsreservaat Hoge Berg, hulp is welkom

Elk voorjaar komt de werkgroep Kwadijkervlot uit Purmerend een weekend werken in het landschapreservaat De Hoge Berg op Texel, hulp is daarbij van harte welkom. 23 en 24 maart 2012 komt deze werkgroep voor het elfde jaar helpen bij het behoud van dit bijzondere stukje Texel. Op zaterdag 23 maart zijn ze vanaf 9.30 uur […]

lees meer
Texel

Interessante kennisavond over (Texels) landschap van Duurzaam Texel

De donderdagavond georganiseerde 2e kennisavond over landschap was weer erg interessant. Landschaparchitect Dirk Sijmons vertelde de vele deelnemers aan deze door Stichting Duurzaam Texel georganiseerde avond over de verschillende manieren hoe je naar het landschap kan kijken. Hij begon met beelden van een ‘bewakingscamera’ die de mythe dat God de wereld schiep en de mens […]

lees meer
Texel

Natuur en economie op Texel

Dinsdagavond organiseerde TOP (Texels Ondernemers Platform) een discussieavond over het Natura 2000. Boswachter Erik van der Spek is gevraagd om tijdens deze avond in tien minuten iets te zeggen over de relatie tussen natuur en economie op Texel. Dit vanuit de twee vragen: Natuur en economie, hoe versterken die elkaar? Om vast te stellen dat de […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog