www.boswachtersblog.nl/ Texel

Werkbezoek Hoge Berg Texel geeft vertrouwen voor nieuw gebiedsproces

7 januari 2019 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Hoge Berg

Foto: Mariska Witte

Ruim 20 betrokkenen bij de Hoge Berg bezochten begin december schapenboer Raymond Zijp in de Eilandspolder. Het bezoek inspireerde en zorgde voor een nieuwe vertrouwensbasis voor het gebiedsproces op de Hoge Berg.

Het bezoek werd geïnitieerd door de Agrarische en Natuurvereniging de Hoge Berg. Onder de deelnemers waren boeren en vertegenwoordigers van de AVNL De Lieuw, LTO, Gemeente Texel, verenigingen en stichting op De Hoge Berg en terreinbeheerders van de Hoge Berg. Zij lieten zich informeren hoe Raymond Zijp een schapenbedrijf runt binnen een gebied met een natuurdoelstelling. Daarna spraken zij onder begeleiding van Sijas Akkerman over parallellen en verschillen met de Hoge Berg. Ook werden de uitdagingen voor het proces op het Texelse gebied besproken. De openheid die partijen daarbij hanteerden gaf vertrouwen voor overleg in de toekomst.

In december kwam er bovendien een analyse en advies van STIVAS beschikbaar over eigendom en gebruik op de Hoge Berg. Dit onderzoek is in opdracht van het Streekfonds (Streekrekening Texel/Hoge Berg) uitgevoerd.

Gebiedsproces

Daarmee staat het gebiedsproces Hoge Berg weer op de agenda en wordt er door betrokkenen over gesproken. Hoe komen we tot een toekomstbestendige Hoge Berg waarbij landschap en cultuurhistorie de basiskwaliteiten vormen? En hoe behouden we rendabele boerenbedrijven én natuurwaarden die passen bij het gebied? Het is de verwachting dat er begin 2019 ook formeel een nieuw gebiedsproces gestart zal worden.

 

Meedenken? Of suggesties doen?:

Jacob Jan Zijm: j.zijm@kpnplanet.nl

Of Erik van der Spek: e.spek@staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog