www.boswachtersblog.nl/ Texel

Veilige fietspaden op Texel als gezamenlijk doel

12 maart 2018 Boswachter Charlotte Biskop in Texel

Fietsen op Texel

Over de staat van de fietspaden op Texel wordt een hoop gezegd en geschreven. En terecht, want de fietspaden op het eiland leveren een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit voor zowel Texelaars als toeristen. Veilige fietspaden, met voldoende capaciteit voor alle gebruikers is ook wat Staatsbosbeheer nastreeft.

Verouderde infrastructuur voor modern gebruik

Helaas is de huidige situatie anders. De fietspaden van Staatsbosbeheer raken versleten en zijn vaak te smal voor het huidige gebruik. De paden worden intensief gebruikt en door nieuwe ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld elektrische fietsen, voldoen de oude normen niet meer. Bredere paden zijn nodig om ruimte te geven aan alle verschillende vormen van gebruik.

Investeren in recreatieve voorzieningen

Staatsbosbeheer krijgt al lang geen subsidie/rijksbijdrage meer voor het onderhoud en beheer van recreatieve voorzieningen, zoals fietspaden en wegen. Onder deze recreatieve voorzieningen vallen ook uitkijkpunten, informatiepanelen, ruiterpaden, de barbecueplaats, speelplaatsen. Veel van deze faciliteiten zijn ook geschikt voor mindervaliden om van de natuur te genieten. Uiteraard hechten we er als organisatie veel waarde aan om deze voorzieningen in goede staat te houden, maar door beperkte financiële middelen is dat helaas niet overal mogelijk, laat staan dat we kunnen investeren in de verbetering ervan.

In 2007 is mede vanwege deze situatie gestart met de opstelling van het Verbeterplan Recreatieve Infrastructuur Nationaal Park Duinen van Texel. Iedereen die zaken in te brengen had mocht hierbij aansluiten. Er is toen duidelijk aangegeven dat Staatsbosbeheer dit plan niet zou kunnen realiseren zonder financiering van andere partijen.

Staatsbosbeheer heeft ingestemd met het invoeren van betaald parkeren door de Gemeente Texel op de parkeerterreinen van Staatsbosbeheer, op voorwaarde dat er afspraken gemaakt zouden worden om de opbrengst mede te gebruiken voor het dringend noodzakelijke verbeteren en onderhouden van de recreatieve infrastructuur op Texel. Hieronder vallen dus ook de fietspaden. De overleggen met de gemeente hebben nog niet tot een concreet voorstel aan Staatsbosbeheer geleid. We verwachten dat het overleg in 2018 tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing zal leiden en dat opbrengsten uit het betaald parkeren een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het op orde brengen en houden van de recreatieve infrastructuur van Staatsbosbeheer op Texel.

Fietsen in het Krimbos

Kwaliteit en veiligheid van de fietspaden

We houden de kwaliteit van de fietspaden nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig maatregelen. Door noodreparaties voorkomen we de omslag van matig naar slecht en gevaarlijk wegdek. Wanneer er echt gevaarlijke situaties ontstaan die niet met eenvoudige onderhoudswerkzaamheden opgelost kunnen worden (en waar dus een grotere investering noodzakelijk is), zal Staatsbosbeheer in het uiterste geval over gaan tot onplezierige maatregelen ten behoeve van de veiligheid. Een maatregel kan zijn om van een verhard pad, of een deel hiervan, een onverhard pad te maken. Bijvoorbeeld door het verwijderen van de bestrating. Een andere maatregel kan zijn om het pad geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor groepen gebruikers waarvoor het pad onveilig is geworden. Staatsbosbeheer hoopt echter dat er nu spoedig een structurele oplossing komt, zodat deze onplezierige en onwenselijke maatregelen niet genomen hoeven te worden.

Skillepaadje op Texel, een fietspad met historie

reageren

geef een reactie

  • D.H.Keuning
    29 april 2018 om 11:05

    ik correspondeer al enkele jaren met de gemeente over de toestand van de fietspaden, omdat wij heel veel toeristenbelasting betalen. maar die kortzichtige krenten zijn niet te bewegen……..

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog