www.boswachtersblog.nl/ Texel

De dunning in het bos op Texel start maandag 5 november. Vanwege de veiligheid worden paden tijdelijk afgesloten waar gewerkt wordt.

30 oktober 2018 Boswachter Erik van der Spek in Texel
De Dennen

Maandag 5 november start de dunning op Texel. Er wordt van noord naar zuid gewerkt. In en rond de percelen die gedund worden, sluit Staatsbosbeheer wegen en paden tijdelijk af om veilig te kunnen werken.
Staatbosbeheer laat het bos dunnen om de blijvende bomen meer ruimte te geven om zich gezond te ontwikkelen en een hoge leeftijd te bereiken en om jonge bomen de kans te geven om te ontkiemen en te groeien. De jonge bomen vormen het bos van de (lange) toekomst. Bij de dunning versterkt Staatsbosbeheer langs een aantal wegen de ontwikkeling van een strook loofbomen om de kans te vergroten dat de brandweer daar de overgang van een duinbrand naar een grote bosbrand zal kunnen stoppen. De dunning wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Zweverink. Zij verwachten het vellen van bomen voor de kerstvakantie af te ronden. De houtstapels worden naar verwachting in januari afgevoerd.

Opbrengst?

Door de dunning komt uit het bos hout beschikbaar. Dit wordt verkocht om de kosten van dit beheer te beperken en een kleine bijdrage te leveren aan de hout behoefte in ons land. Na aftrek van de kosten van de aannemer voor het dunnen en transport, blijft er naar verwachting € 46.275 over voor de kosten die Staatsbosbeheer op Texel maakt voor de dunning. Dit zijn de kosten voor het blessen (markeren van de bomen die ruimte moeten geven aan de blijvers), werkvoorbereiding, gedragscode (inventariseren en markeren van horstbomen, holle bomen en nesten van de rode bosmier), communicatie en informatie, begeleiding van de uitvoering en herstel van eventuele schade aan paden en andere recreatieve infrastructuur. De verwachting is dat deze kosten niet volledig door de inkomsten gedekt zullen worden.

natuurlijke verjonging bos Texel
Natuurlijke verjonging krijgt een kans wanneer er licht op de bodem komt

Hout

Er komt naar verwachting 3000 m3 vrij bij de dunning. Dit wordt verkocht als zaag- en verpakkingshout, industriehout (vezel en plaatmateriaal) en haardhout. Het haardhout wordt zoveel mogelijk op Texel verkocht. Haardhout kan gekocht worden per bezorgde vrachtwagenlading (35 of 15 ton). Voor mensen die kleine hoeveelheden nodig hebben komt er een afhaaldag (22-12). Belangstellenden kunnen zich melden via texel@staatsbosbeheer.nl

Tijdens de laatste bosinventarisatie in 2006 was er aan boomstammen vanaf 5 cm dik bijna 100.000 m3 hout aanwezig. De bijgroei per jaar was 2770 m3 per jaar. Na deze dunning is de verwachte hoeveelheid hout in het bos ruim 115.000 m3. Binnenkort vindt een nieuwe bosinventarisatie plaats.

Meer weten over de dunning?

Voor mensen die meer willen weten over de dunning gaat Staatsbosbeheer in overleg met de aannemer één of meer excursies organiseren waarbij ook de dunningsmachine bekeken kan worden. Deze excursies worden aangekondigd via www.boswachtersblog.nl/texel.

Toekomstig bosbeheer

In 2019/20 gaat Staatsbosbeheer het beheerplan voor haar terreinen binnen het Nationaal Park Duinen van Texel actualiseren. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn de diverse inventarisaties (vegetatie, broedvogels, dagvlinders, bosinventarisatie, enz.), het N2000-beheerplan, Provinciaal Natuurbeleid, adviezen van het nationaal park en andere de inbreng vanuit de Texelse samenleving. In dit beheerplan gaat ook het bosbeheer op Texel voor de komende twaalf jaar worden beschreven.

reageren

geef een reactie

 • pieternel geurtz
  3 november 2018 om 07:39

  Binnenkort worden langs de Ruijslaan 92 eiken gekapt, 98 dennen en 5 prachtige dikke sparren. Meer dan 90% ervan zijn mooie en gezonde bomen. Ze staan niet in de weg en hangen niet scheef. Hetzelfde percentage bij de Rozendijk, waar onder andere 56 eiken, 60 beuken en 16 dennen het veld zullen ruimen. Het kappen van deze oude gezonde bomen is gewoon een schande! SBB kapt om inkomsten te werven en ze wil een ieder overtuigen dat ze goed bezig is voor de natuur, ze doet haar best om de kap van al die gezonde oude bomen te rechtvaardigen.

 • Hens
  30 oktober 2018 om 17:47
  • Boswachter Erik van der Spek
   31 oktober 2018 om 08:05

   Deze excursie worden gepland nadat de dunning is begonnen in overleg met de aannemer. Daardoor kunnen we nog niet laten weten wanneer dit plaats vindt.

 • Bob Dijksen
  30 oktober 2018 om 17:09

  Ik zie het nog steeds niet voor me: 4100 bomen gekapt, wat zal De Dennen er kaal uitzien na de zgn dunning die gewoon nergens voor nodig is. O ja het mode woord in het kappen van bomen door heel Nederland is veiligheid. Ik kom al 64 jaar in De Dennen, heb er als king heel veel gespeeld en heb me nog nooit onveilig gevoeld, dus ik vraag me af waar het woord ‘veilig’ vandaan komt. Volgens mij moet er een contract met een eco-centrale worden afgewerkt en daar zijn 4100 bomen voor nodig. Al met al geen beste beurt van SBB die alle protesten van de bewoners van Texel in de Westelijke wind heeft geslagen. jammer hoor voor De Dennen, het was er zo mooi!

  • Boswachter Erik van der Spek
   31 oktober 2018 om 08:33

   De huidige dunning past in het beheer dat Staatsbosbeheer de afgelopen ongeveer 20 jaar in het Texelse bos voert. Het beheer dat met de voorgeschiedenis er voor gezorgd heeft dat het bos is zo als het nu is. Alleen het onderdeel natuurbrandpreventie is nieuw, dit is recent landelijk in een samenwerking tussen terreinbeheerders en de brandweer ontwikkelde lijn die Staatsbosbeheer op Texel overneemt en waarbij gebruik gemaakt wordt van de geplande dunning.

 • Kees Piël
  30 oktober 2018 om 16:46

  Is het streven een meer-natuurlijk bos te verkrijgen, dat op den duur zoveel mogelijk met rust gelaten wordt? Is het doel het uitheemse naaldhout te laten uitsterven? Wordt de Amerikaanse vogelkers bestreden? Deze wordt door een Nederland expertpanel tot een van de honderd invasieve exoten gerekend die bestreden zouden moeten worden?

  • Annelies Schoo
   30 oktober 2018 om 21:57

   Wat is een meer-natuurlijk bos? Deze dennen groeien al zo lang in Ned. dat ze als inheems gezien worden. De Am. Vogelkers wordt niet bestreden en beslaat hier en daar +/- 80 % van het loofhout.

  • Boswachter Erik van der Spek
   31 oktober 2018 om 08:40

   Het huidige doel is duinbos zoals vastgesteld door de provincie. Geleidelijk zal het aandeel naaldhout afnemen, maar natuurlijke verjonging van dennen en sparren wordt in het bos niet tegengegaan. Dunningen en stormen kunnen dit juist stimuleren omdat daardoor licht op de bodem komt, wel zal loofhout vaak de competitie winnen. De recente inzichten in het Nederlandse bos zijn dat veel al bestrijding van Amerikaanse vogelkers niet noodzakelijk is om overheersing te voorkomen. Plaatselijk zal het met mate nodig blijven.

  • Boswachter Erik van der Spek
   31 oktober 2018 om 08:39

   Het huidige doel is duinbos zoals vastgesteld door de provincie. Geleidelijk zal het aandeel naaldhout afnemen, maar natuurlijke verjonging van dennen en sparren wordt in het bos niet tegengegaan. Dunningen en stormen kunnen dit juist stimuleren omdat daardoor licht op de bodem komt, wel zal loofhout vaak de competitie winnen. De recente inzichten in het Nederlandse bos zijn dat veel al bestrijding van Amerikaanse vogelkers niet noodzakelijk is om overheersing te voorkomen. Plaatselijk zal het met mate nodig blijven.

  • Kees Piël
   31 oktober 2018 om 21:48

   Zelfdunning is ook mogelijk, een veel natuurlijker; dan vervalt het argument om te dunnen. Eventueel kan men het dood hout-percentage verhogen door de nu te dunnen bomen te ringen. Daar verneem je niets van.

   Wat nu gebeurt is direct ontleend aan de praktijk van de (produktie) bosbouw; SBB borduurt voort op de traditionele bosbouwpraktijk.
   Door meer licht op de bodem zal de ondergroei voornamelijk uit Am. vogelkers gaan bestaan. En die is nu al 80 procent bedekking?

   Dat alles is niet het Duinbos, waarvoor N 2000 is opgericht (ik neem aan het gebied Natura 2000 is). Volgens het biodiversiteitsverdrag art. 8h moet Nederland invasieve exoten uitroeien indien ‘passend en mogelijk”. Wat let u?
   Volgens het deskundigenpanel is de Am. vogelkers een van de 90 soorten die in aanmerking komen voor een nationaal gecoördineerde aanpak. De bosprst zal zich ook steeds uitbredien naar het open duin en de heid, waar je hem absoluut niet wil hebben. Dweilen met de kraan open, vindt de dienst niet erg?

   Zeer teleurstellend dat SBB zich niet richt op een zelfregulerend bos met inheemse soorten. Bij elkaar opgeteld: waardeloos beheer.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog