www.boswachtersblog.nl/ Texel

Word een week vogelwachter op Texel

14 oktober 2019 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Sinds ruim 100 jaar zijn er vogelwachters van Staatsbosbeheer actief in de Texelse duinen. Treed jij in 2020 een week in de voetsporen van deze vogelbeschermers? Ook volgend jaar hopen wij weer te kunnen rekenen op enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten bij vogelkijkpunt De Geul of De Slufter. Je geniet van het unieke gebied, houdt een oogje in het zeil en deelt je liefde voor de natuur met anderen. De inschrijving voor 2020 is nu geopend.

Er is, sinds de eerste Staatsbosbeheer vogelwachters op Texel waren in 1908, veel veranderd. In het begin was de vogelwachter vooral een handhaver van de rust voor de broedvogels in de beschermde gebieden. Eieren rapen voor consumptie of verkoop voor eierencollecties was toen heel gewoon en een interessante bijverdienste. Naast het beschermen van de nesten werd het verzorgen van excursies ook al snel onderdeel van het takenpakket van de vogelwachters. De inkomsten uit de excursies dekten de kosten van de vogelwacht. Een deel van de vogelwacht werd gedaan door vaste medewerkers van Staatsbosbeheer, daarnaast werden er tijdens het broedseizoen ook tijdelijke krachten ingezet. In het begin waren er bijvoorbeeld duinboeren die het deden, naast het verzorgen van hun schapen.

Oud vogelwachter Jan Hopman begeleidt een excursie in De Muy

Informatie geven en informatie verzamelen

Met de toename van toerisme nam de behoefte aan vogelwacht ook toe. Het ging steeds vaker om het handhaven van de spelregels tussen verschillende groepen van bezoekers van de gebieden. De vogelwachters en boswachters werden de gastheren van Staatsbosbeheer. Ze ontvingen mensen, namen ze mee op excursie en gaven informatie over de gebieden. Een andere belangrijke taak was het in kaart brengen van de broedvogels, bijzondere planten en andere natuurgegevens. Deze gegevens zijn belangrijk om de kwaliteit van de natuur in de gaten te houden en waar nodig het beheer bij te sturen.

Vrijwillige vogelwachters

Sinds 2015 werft Staatsbosbeheer vrijwilligers om tijdens het broedseizoen aan de slag te gaan als vogelwachters. In eerste instantie alleen voor het uitkijkpunt Diepe Gat bij de Slufter, in 2017 volgde de tweede locatie bij vogelkijkpunt De Geul. De vrijwillige vogelwachters zijn een aanvulling op de boswachters van Staatsbosbeheer. Ze beantwoorden vragen van bezoekers over de gebieden en de soorten die er leven. Daarnaast houden ze een oogje in het zeil en waarschuwen ze mensen wanneer ze iets doen wat de natuur, of andere bezoekers kan schaden. Vrijwillige vogelwachters zijn mensen die het leuk vinden om hun kennis en liefde voor de natuur met anderen te delen. Buiten bij het vogelkijkpunt, maar bijvoorbeeld ook via sociale media.

Ook vogelwachter worden?

Je verblijft midden in de Texelse natuur en levert een bijdrage aan het beschermen van de gebieden en het informeren van bezoekers. Samen met je partner of een goede bekende werk je een week (zondag tot zondag in de periode van 29 maart t/m 30 augustus 2020) bij een van de uitkijkpunten. Jullie vinden het leuk om veel mensen te helpen om meer van de natuur te zien en te genieten. Het is belangrijk dat je op een vriendelijke manier kunt uitleggen welke regels er gelden en waarom. Je bent bij voorkeur bekend met broedvogelmonitoring. In ruil voor je inzet krijg je een unieke belevenis en een prachtige werkplek met eenvoudig onderkomen. Je ontvangt een onkostenvergoeding en wordt begeleid door de boswachters van Staatsbosbeheer. Aanmelden kan via de link in het blog bericht over de inschrijving. 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog