www.boswachtersblog.nl/ Texel

Vogeltellingen met drones

12 juli 2021 Boswachter Glenn van Ginkel in Texel

Op verschillende plaatsen in Nederland worden nu diverse kolonievogels geteld met een drone. Dit doen we om betere gegevens te krijgen over de hoeveelheid vogels die in een kolonie nestelen. Bijkomend voordeel is dat de verstoring op deze manier veel minder is dan als alle nesten met de hand gezocht moeten worden. Dit komt doordat het veel sneller gaat en de drones met het juiste vlieggedrag niet als vijandig worden beschouwd.

Op Texel zijn we nu ook begonnen met het tellen van diverse kolonies. Zowel bij Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer. Bij Staatsbosbeheer werden de aalscholvers, lepelaars, diverse meeuwen en sterns geteld met een drone. Om een goede vergelijking te krijgen worden de vogels ook nog met de hand geteld en de lepelaars met een vliegtuig. Met een drone kun je preciezere getallen krijgen en heb je een slechte vergelijking met de voorgaande jaren. Als je met de hand telt moet je door een kolonie heen lopen en dit bracht altijd een vorm van verstoring met zich mee. Wij mensen zijn toch een vorm van bedreiging voor dieren. Maar om de soorten goed in kaart te brengen en te weten te komen hoe het gaat met de vogels is het belangrijk ze te tellen. Sommige soorten zijn zelfs niet op de grond te tellen en tel je op afstand, bijvoorbeeld de aalscholvers. Probleem hier is, dat je niet alle nesten kunt zien. Een drone kan hierbij een goede oplossing zijn. Met een drone ben je minder lang in een kolonie en kun je beter alle nesten bekijken. De drone maakt foto’s en via deze foto’s kun je op een ander moment de vogels tellen op de computer.

Verstoring voorkomen

Als je de juiste drone gebruikt en een piloot hebt die weet hoe hij zich moet gedragen in een kolonie, kun je vliegen met zo min mogelijk verstoring. Dan accepteren vogels de drone en blijven netjes op het nest zitten. Maar als een piloot een drone rare bewegingen laat maken, door bijvoorbeeld ineens omhoog te vliegen, is het klaar. De vogels schrikken hiervan en zullen van het nest af vliegen, met mogelijk het verlies van enkele nesten tot gevolg.
Wat nieuw is en nog verder onderzocht gaat worden, is de monitoring van eidereenden. Nu worden de mannetjes en vrouwtjes op de diverse baltsplaatsen geteld. Deze vogels zitten niet in een kolonie maar zijn heel erg verspreid door de Slufter heen. Door middel van een warmtebeeldcamera in combinatie van een normale camera konden we diverse eenden op nest terugvinden. Dit werkt trouwens ook bij diverse grondbroeders zoals bijvoorbeeld wulpen. Als de vogel maar groot genoeg is en genoeg warmte verschil is tussen het land en het beest kunnen ze gemakkelijk worden opgespoord.

Reigers

Bij het tellen van de aalscholvers hadden we nu ook mooi de kans om te kijken welke reigers er al op het nest zitten. Er was al waargenomen dat ze met nestmateriaal de wilgen invlogen, maar het was nog onbekend hoeveel er zaten. We vonden twee blauwe reigers, twee kleine zilverreigers en één grote zilverreiger die al op drie eieren zat. De beelden waren nog nooit eerder gemaakt op Texel. Van de grote zilverreiger was vorig jaar ook waargenomen dat hij in broedkleed zat en met nestmateriaal vloog maar was onbekend wat het broedsucces was. Een grote zilverreiger is een grote reigersoort. De vogel is wit en heeft gele poten en gele snavel. Als deze in broedkleed komt wordt zijn snavel zwart.

Waddenmonitoring

Waarom worden de vogels gemonitord? De broedende kolonievogels van de Wadden vallen onder de internationale waddenmonitoring. In deze monitoring zijn 54 soorten opgenomen die nauwlettend in de gaten worden gehouden om te kunnen toetsen hoe het met de soort, maar ook met de wadden, gaat. De Waddenzee is van uitzonderlijke waarde voor vogels. Het is een van de grootse intergetijdengebieden ter wereld. Naast broedvogels biedt het ook onderkomen aan miljoenen trekvogels op hun jaarlijkse reizen tussen broed- en overwintergebied. Als het minder goed gaat met een soort zou dat kunnen betekenen dat er mogelijk maatregelen getroffen moeten worden.
Met een drone vliegen in natuurgebieden is in principe verboden. Toch gaan we hiermee vogels monitoren. We maken nu gebruik van het bedrijf “The Fieldwork Company’’ die is gespecialiseerd met het monitoren van broedvogels. Dit bedrijf weet met welke hoogte, snelheid en gedrag ze een kolonie in kunnen vliegen zodat er geen verstoring optreedt. Ook hebben ze de juiste materialen en tools om dit te kunnen uitvoeren. Toch is er ook nog een hoop onbekend over wanneer er verstoring optreedt. Ook hier wordt onderzoek naar gedaan door de Universiteit van Groningen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we in de toekomst nog beter kolonies monitoren met minimale verstoring.

Particulier dronegebruik

Het blijft voor particulieren verboden om in natuurgebieden te vliegen. Bij verkeerd vlieggedrag treedt er wel degelijk een verstoring op en als vogels de drones als een gevaar gaan zien zal, ook bij goed gedrag van een drone, verstoring optreden. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat vogels een drone ook met goed gedrag niet meer vertrouwen en er direct verstoring op kan treden. Dat betekent dat we geen gebruik meer van deze methode gebruik kunnen maken en dat zou heel erg zonde zijn. Meer informatie is hier te vinden.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog