www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
strandbroeder

Texel

Heel veel dwergsterns op De Hors in @NPTexel

Jaarlijks broeden in Nederland 800-900 paar dwergsterns, de meeste in het Deltagebied en de rest in het Waddengebied. Op Texel is al jaren de grootste kolonie op De Hors te vinden, ook broeden ze op de Razende Bol, De Slufter, Volharding en soms binnendijks zoals bij Utopia. Dit jaar herbergen de kolonies op De Hors 163 broedparen een ongekend hoog aantal. Dit komt door de aanwezigheid van enkele grote schelpenbanken op de rand van De Hors tussen Paal 5 en 6 en het afzetten van deze banken zodat wandelaars ze niet per ongeluk verstoren.

lees meer
Texel

Strandbroeders, vogels die op het randje leven in. Help ze; houdt afstand en uw hond onder controle @NPTexel @Round_Texel

Vogels kunnen onder de meest diverse omstandigheden broeden. Op Texel broeden sommige soorten op plekken die niet het meest voor de hand liggen, zoals op het strand, waar ze bedreigd worden door hoog water en stuivend zand en ook door wandelaars en hun honden. Een aantal soorten geeft juist aan deze plek de voorkeur. Dwergstern […]

lees meer
Texel

Volop te zien op De Hors en de Horspolders in @NPTexel, houdt afstand van strandbroeders

Er is weer veel te zien tijdens een wandeling door de Horspolders en op De Hors in het Nationaal Park Duinen van Texel. De gele lis komt in bloei en wordt dankbaar bezocht door hommels die stuifmeel en nectar verzamelen en daarbij voor de bestuiving zorgen.In de duinen komen steeds meer planten in bloei, meidoorn, […]

lees meer
Texel

Jonge duinen op strand van Texel, opgroeigebied bontbekplevieren

Op het brede strand zuidelijk van de Dam bij Eierland begint de natuurlijke duinvorming goed op gang te komen. Deze jonge duinen zijn voor jonge bontbekplevieren een goed opgroeigebied. Hun ouders broeden in de rand van de levende zeereep en vliegen zelf naar de waterlijn om voedsel te zoeken. Boswachter Erik van der Spek

lees meer
Texel

Strandbroeders, met een beetje ruimte zijn ze al geholpen. Goed voorbeeld op Texel.

De vogels die op het strand willen broeden hebben het in Nederland moeilijk. Het strand is ook populair bij mensen en hun honden. Nu is het strand zo groot dat met een beetje moeite het beetje ruimte dat strandbroeders nodig hebben eigenlijk geen beperking voor de mensen wensen hoeft te zijn. Tijdens het broed seizoen […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog