www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Breed gedragen oplossing voor populieren Kraaiennest (update 27-9: Kap is eerste deel is begonnen)

12 juni 2018 Boswachter Lieke Verhoeven in Zuid-Holland

Update 27 september: De kap van het eerste deel is vandaag begonnen. Zoals overeengekomen met verschillende partijen is afgesproken voorlopig eerst alleen de populieren op de grote parkeerplaats te kappen. Het overige deel blijft staan totdat er in samenspraak een plan voor herplant is gemaakt. De werkzaamheden duren naar verwachting een paar dagen. Totdat ook de overige bomen gekapt worden blijven er waarschuwingen hangen voor uitvallende takken.

Update 20 juni: De kap is voorlopig uitgesteld. In twee populieren op de parkeerplaats is een nest van een zwarte kraai waargenomen. Momenteel wordt onderzocht of de nesten bewoond zijn, en wat de mogelijkheden zijn om de situatie in het Kraaiennest zo veilig mogelijk te houden voor de bezoekers van het gebied. Wanneer de kap alsnog gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk.

In april kreeg Staatsbosbeheer Hof van Delfland een kapvergunning voor het kappen van 236 populieren in recreatiegebied het Kraaiennest. Verschillende natuur- en landschapsorganisaties uit Midden-Delfland tekenden bezwaar aan tegen deze vergunning. Vorige week bereikten we met alle betrokken partijen een breed akkoord dat het bezwaar wegneemt.

Kapvergunning

Begin dit jaar vroegen we bij de gemeente Midden-Delfland een kapvergunning aan voor het kappen van 236 populieren in het Kraaiennest. Het grootste gedeelte van deze bomen is niet meer veilig. Bij storm kunnen grote takken of zelfs hele bomen afbreken, daarom willen we de populieren vervangen. De gemeente beoordeelde de aanvraag en verleende uiteindelijk de vergunning.

 

Uitgebroken takken na een stormachtige dag in september 2017

Bezwaar

De Bomenstichting, de Midden-Delfland Vereniging en KNNV afdeling Delfland waren het echter niet eens met dit besluit, en maakten gezamenlijk bezwaar bij de gemeente. De organisaties vroegen de kap uit te stellen tot na het broed- en recreatieseizoen. Ook misten zij een visie en pleitten voor een veelomvattend plan voor herplant. Een bezwaarschrift alleen zorgt nog niet voor een kapverbod. Daarom vroegen de partijen bij de rechtbank om een voorlopige voorziening. Dit verzoek zorgde voor een tijdelijk kapverbod, waardoor de geplande kap op 28 mei niet van start kon gaan.

Oplossing

We gingen samen met de gemeente Midden-Delfland en de organisaties in overleg en vonden een oplossing die de bezwaren wegneemt. Er is afgesproken dat we de bomen niet in één keer weghalen. Half juni, week 25, worden eerst de gevaarlijkste bomen verwijderd, dit zijn de bomen bij de parkeerplaats en bij de kruising van het fietspad. De rest van de bomen halen we pas weg als er een plan is voor herplant. Het plan voor de herplant gaan we samen met de organisaties en met de gemeente maken. Voor de kap vindt nog een quickscan plaats, waarbij KNNV afdeling Delfland aanwezig is. ‘’We zijn tevreden met deze compromisoplossing voor de kapplannen waarmee wij en meer bezoekers van het Kraaiennest werden overvallen’’, aldus Piet van der Eijk van de Bomenstichting, namens de drie organisaties die bezwaar aantekenden.

Verder maakten we een extra afspraak over de populieren die voorlopig blijven staan. Als de stabiliteit van deze bomen verslechtert, halen we deze bomen alsnog zo snel mogelijk weg. Ook wanneer het herplantplan nog niet af is. Natuurlijk hopen we dat dit niet nodig is. We houden de bomen goed in de gaten, zo zorgen we voor een zo veilig mogelijke situatie voor de recreanten en voor het verkeer.

Veranderingen

Het Kraaiennest is volop in beweging. Samen met gemeente Midden-Delfland, gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland maken we plannen om het gebied meer functies te geven. Het plan voor de herplant is hier een onderdeel van. De nieuwe bomen worden de eerste stap naar een nieuw Kraaiennest. Daarom zijn we blij met deze breed gedragen oplossing!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog