www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Berichten met de tag:
stuiven

Aan Zee

Ondergestoven fietspad door de Boswachterij Westerschouwen wordt verlegd

Na een winderige dag was een klein stukje van het fietspad door de Boswachterij Westerschouwen ondergestoven, fietsers moesten even afstappen en door het zand ploeteren. In opdracht van de Provincie Zeeland wordt nu dit stukje fietspad bovenlangs de dennen gelegd en kan het duinmassief langzaam verder wandelen.

lees meer
Texel

Westerduinen, herinnering aan een verdwenen dorp op Texel

Tussen Jan Ayeslag en Westerslag liggen de Westerduinen. De duinen die bij het vroegere dorp De Westen hoorden. De Westen is eeuwen geleden overstoven door duinzand en verlaten. Voor de Westerduinen lag de Westermient.

lees meer
Texel

Sneeuwlandschap in de Eierlandse Duinen op Texel?

Op de plek waar het Slag door de Eierlandse Duinen bij het strand komt lijken mensen wel door een besneeuwd landschap te lopen. De storm van vorige week heeft een verse laag zand over het duinlandschap uitgestrooid. Straks verdwijnt het weer onder de plantengroei. De duinbodem krijgt door het verse zand een verjongingskuur, goed voor […]

lees meer
Texel

Stormachtige wind brengt op Texel veel zand in beweging, afbraak en opbouw gaan zo hand in hand.

De harde en stormachtige winden van de laatste dagen hebben in het Nationaal Park de Duinen van Texel weer veel zand in beweging gebracht. De witte duinen langs het strand zijn weer wit, de helm kan hierdoor goed groeien en het duin wordt hoger. Dit is gunstig voor insecten die van helmwortels leven en broedvogels […]

lees meer
Texel

Stuivend zand van levensbelang voor gezonde duinen, ook op Texel

Steeds duidelijker is dat stuivend zand van levensbelang is voor gezonde duinen. Dankzij het huidige beleid om de kustlijn op zijn plek te houden, door zandsuppleties voor de kust of op het strand, krijgt stuivend zand steeds meer ruimte in de Texelse duinen. Na de aanleg van de Afsluitdijk bleef al het water dat zich […]

lees meer
Terschelling

Stuivend zand voor tapuiten en viooltjes

Op Terschelling is de afgelopen maanden gewerkt aan het opnieuw laten verstuiven van oude stuifkuilen. Het zand dat het achterliggende duin inwaait valt als een soort poedersuiker over het duinlandschap. Veel bijzondere planten en dieren zoals tapuiten en konijnen profiteren hiervan. Vanwege het broedseizoen zijn de werkzaamheden nu even in de pauze-stand, zodat de vogels ongestoord kunnen broeden. In september wordt het werk weer opgepakt.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog