www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Berichten met de tag:
boomkikker

Limburg

De natuur laat zich niet regisseren…..of toch?

In maart was onze collega Marieke Schatteleijn met de filmploeg voor het KRO-NCRV programma Binnenste Buiten bij ons te gast in Midden-Limburg. Ze wilden graag een item over de ‘paddentrek’ maken. Als boswachter ecologie en herpetoloog (lees ‘paddenman’) een mooie gelegenheid voor mij om de amfibieën eens letterlijk in de spotlights te plaatsen.

lees meer
Limburg

Handen uit de mouwen tijdens Natuurwerkdag 2021

Op 6 november was de Natuurwerkdag. Op deze dag kunnen vrijwilligers aan de slag in onze mooie gebieden om een aantal klussen uit te voeren. Deze worden begeleid door het IVN, lokale partijen en Staatsbosbeheer. Op plekken in Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg staken ruim 100 vrijwilligers van groot tot klein de handen uit de mouwen.

lees meer
Limburg

Staatsbosbeheer verbetert leefgebied boomkikker in De Doort

Staatsbosbeheer gaat de komende weken flink aan de slag in natuurgebied De Doort. In dit gebied, dichtbij Echt, leeft een grote populatie van de zeldzame boomkikker. De favoriete plekjes van de kikkers, zoals zonnige bosrandjes en poelen, dreigen door opgroeiende bomen beschaduwd te raken. Door middel van kappen en snoeien wil Staatsbosbeheer de bosranden herstellen […]

lees meer
Aan Zee

Alpenwatersalamander op Schouwen-Duiveland: nieuwe (wilde) soort!

Nieuw soort tussen een stapel dakpannen op Schouwen-Duiveland: de alpenwatersalamander.

lees meer
Aan Zee

Boomkikkers tegen het keukenraam

Sinds het verbeteren en uitbreiden van het leefgebied van de boomkikker gaat het met de soort weer goed in West-Zeeuws-Vlaanderen

lees meer
Aan Zee

De terugkeer van de boomkikker

Door verbetering en uitbreiding van het leefgebied zijn de boomkikkers weer definitief terug in de Strijdersgatpolder

lees meer
Aan Zee

Boomkikkerbooming

Nog niet zo lang geleden dreigde de boomkikker voorgoed te verdwijnen uit West Zeeuws Vlaanderen. Maar door allerlei acties en inrichtingsmaatregelen lijkt deze soort weer helemaal terug te zijn. Op zwoele avonden in mei kun je op verschillende plaatsen weer luidruchtige kikkerkoren horen!

lees meer
Overijssel

Natuurbeheer is keuzes maken; woekerende watercrassula drukt amfibieën in het nauw.

Het Voltherbroek in Twente wordt gekenmerkt door onder andere elzenbroekbossen, blauwgraslanden en poelen. Het vochtige milieu is ideaal leefgebied voor vele soorten amfibieën waaronder poelkikker, kamsalamander en boomkikker. Deze soorten van afhankelijk van de poelen als voortplantingsgebied, het zijn de kraamkamers voor hun kroost. Maar wat als deze poelen worden overwoekerd door de invasieve exoot watercrassula.

lees meer
Achterhoek

“kè-kè-kè-kè-kè-kè”, de boomkikker roept vanuit de Achterhoek.

Boomkikkers, kleine grasgroene kikkertjes die het graag hogerop zoeken. Vrijwilliger van Staatsbosbeheer, Ab Wisselink, helpt met het monitoren van de boomkikker en hij vertelt ons in deze blog alles over de kikker en zijn werk.

lees meer
Noord-Brabant

Succesvolle herintroductie van amfibieën in ‘t Merkske

’t Merkske, een kleinschalige cultuurlandschap bestaande uit een netwerk van houtwallen, kleine percelen bos, (natte)graslanden, poelen en akkers, is uitermate geschikt voor vele dier- en plantensoorten. Staatsbosbeheer herintroduceerde de afgelopen jaren de boomkikker en de knoflookpad. Met succes.

lees meer
Noord-Brabant

Meer ruimte voor de boomkikker in de Baronie

Alle dieren zijn mij even lief, maar sommigen nog net ietsje liever. Zo heb ik al jaren een zwak voor boomkikkers. Met het zetten mijn handtekening afgelopen donderdag – 17 november 2016 – onder de Samenwerkingsovereenkomst EVZ Boomkikker kan ik bijdragen aan het creëren van meer mogelijkheden voor de boomkikker in Brabant. Naast Staatsbosbeheer tekenden ook 3 gemeenten (Breda, Alphen-Chaam en Gilze-Rijen), Waterschap Brabantse Delta, Defensie en Golfclub Toxandria. Niet alleen de boomkikker vaart er wel bij. De verbindingszone biedt ook kansen voor andere dieren en planten én recreanten die er meer groen wandelgebied bij krijgen.

lees meer
Zuid-Holland

Binnenstebuiten met een Boomkikker

Onlangs viel mailtje in mijn virtuele brievenbus: “Wil je meewerken aan het KRO-NCRV programma Binnenstebuiten?” Samen aan een programma werken met collega boswachter Marieke? “Ja, graag!”
De dag van de opname brak aan. En ik, ik wilde een boomkikker vinden.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog