www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Activiteiten & boswachterspreekuur op Buitenplaats Elswout

20 mei 2021 Boswachter Rien de Vries in Noord-Holland

Staatsbosbeheer start vanaf vrijdag 4 juni met een maandelijks boswachtersspreekuur op buitenplaats Elswout. We nodigen iedereen die vragen heeft van harte uit om tussen 14:00 en 16:00 langs te komen in de jachtkamer in het poortgebouw. Uiteraard houden we daarbij 1,5 meter afstand.

De afgelopen weken is er ophef ontstaan over een initiatief van een theatergezelschap voor een theatervoorstelling op buitenplaats Elswout. We horen ongerustheid uit de omgeving en die nemen we serieus. Maar we horen ook geruchten en aannames die niet kloppen. Dat Elswout voor velen een favoriete plek is om te onthaasten en cultuur te snuiven, hebben we zeker het afgelopen jaar gemerkt aan de grote aantallen bezoekers. De waardering voor Elswout is groot. Dat geldt ook voor ons. De boswachters op Elswout werken dagelijks met passie aan het beheer en instandhouding van het prachtige Elswout met haar unieke natuur- en cultuurhistorische waarden en ze zijn er zuinig op. We komen daarom graag in contact met onze bezoekers om te horen wat er leeft in de omgeving.

Activiteiten op Elswout

Door de Coronamaatregelen zijn al geruime tijd geen culturele activiteiten en natuurexcursies mogelijk, ook niet op buitenplaats Elswout. Met de versoepelingen in zicht groeit ook de interesse in culturele buitenactiviteiten bij bezoekers én initiatiefnemers. Dat merken we ook aan het aantal aanvragen die we ontvangen om een activiteit op Elswout te mogen organiseren. Hiervan kan lang niet alles. Staatsbosbeheer beoordeelt elke aanvraag zorgvuldig op onder meer de impact op de natuur, omgeving en bezoekers. En ook, of het passend is bij het culturele, natuurlijke karakter van Elswout. Zoals bijvoorbeeld de intieme muziekwandeling ‘Klaterklanken’ die dit jaar met een 4de editie in juli gaat plaatsvinden.

Borski theater

Initiatieven die wel passend zijn maar op een wat grotere schaal plaatsvinden roepen soms zorgen en kritiek op uit de omgeving. Zoals het idee voor een Borski theater. Staatsbosbeheer is benaderd door Tafel van Vijf Muziektheater. Dit gezelschap maakt muziektheater over historische verhalen uit de vergetelheid en heeft een idee voor een muzikale voorstelling over de geschiedenis van Elswout en de vroegere eigenaresse Johanna Borski, het liefst gespeeld op Elswout. Het theatergezelschap is door ons gewezen op de beperkingen en uitdagingen die een monumentale locatie in de natuur met zich meebrengt. Op dit moment is het theater-initiatief in een onderzoeksfase waarbij er nog niet vaststaat of het daadwerkelijk op Elswout kan plaatsvinden. Verder vinden we het belangrijk dat iedereen over de juiste feiten beschikt, zodat eventuele onterechte zorgen worden weggenomen. Zo wordt er voor deze voorstelling geen extra weg op Elswout aangelegd. De gemeente Bloemendaal organiseert na de zomer een beeldvormende bijeenkomst waarbij geïnteresseerden en belanghebbenden inhoudelijk geïnformeerd worden over dit initiatief.

Boswachtersspreekuur

Voor onze bezoekers, belangstellenden en belanghebbenden in en om Elswout gaan we een maandelijks een boswachterspreekuur introduceren, om vragen te beantwoorden en informatie te geven over de natuur, gebouwen, ontwikkelingen en activiteiten. Met dit spreekuur hopen wij mensen op een laagdrempelige en persoonlijke manier te informeren, om zo ook onjuistheden en geruchten te voorkomen. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld is dit mogelijk om – wel met 1,5 meter afstand. Een eerste spreekuur vindt plaats op vrijdag 4 juni van 14.00 – 16.00 uur in de jachtkamer in het poortgebouw. Aanmelding vooraf is niet nodig. Heb je liever contact per mail, dat mag ook natuurlijk ook via elswout@staatsbosbeheer.nl

Cultuurhistorisch wandelpark

Buitenplaats Elswout is een openbaar toegankelijk wandelpark waar enkele keren per jaar een passend cultureel evenement en diverse activiteiten worden georganiseerd. Dat doen we geenszins uit commercieel oogpunt, beleving van de natuur en het culturele erfgoed voor de bezoekers staat voorop. Zoals wij de afgelopen tijd al eerder melden, gaan we de komende jaren aan de slag met onze leegstaande gebouwen, die we een nieuwe functie willen geven en worden verschillende projecten uitgevoerd ter versterking van natuur- en cultuurhistorische waarden. Het herstel van de unieke moshellingen en de restauratie van de rode brug zijn hiervan mooie voorbeelden. We willen ook de verkeersingang van Elswout veiliger maken door de ingang voor auto’s te verplaatsen naar de bestaande ingang aan de Zijweg. Bij de gewenste nieuwe functie van de Modelboerderij hoort het realiseren van extra parkeerplaatsen. Deze ontwikkel- en herstelprojecten staan los van het theaterinitiatief van de Tafel van Vijf. Meer informatie over deze ontwikkelingen is hier https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/zuid-kennemerland-impuls-elswout te vinden.

 

reageren

geef een reactie

 • Raoul Trentelman
  23 juni 2021 om 12:29

  Beste Rien,

  In reactie op het artikel in het HD met de titel ‘Puzzelstukjes Elswout vallen op hun plek’ , geeft ‘de puzzelaar van Staatsbosbeheer’, mevrouw Meeusen, een schets van de ontwikkelingen zoals Staatsbosbeheer die in voorbereiding heeft.

  Wederom krijg ik het gevoel dat Staatsbosbeheer plannen ontwikkelt die resulteren in een extra belasting van Elswout. Indirect, door de ontwikkeling van horeca waaronder een restaurant , B&B , parkeerplaatsen en meer en indirect, dan door een toenemend aantal bezoekers. En dat dan ‘bovenop’ de plannen voor een ‘muziekfestival’ in 2023, waarvan gelukkig de wethouder Bloemendaal, mw. De Roy van Zuidewijn nu bij het aanbieden van de petitie heeft gezegd dat het draagvlak hiervoor blijkbaar alles behalve groot is. En terecht, meen ik.

  Ik begrijp dat Staatsbosbeheer als gevolg van het Rijksbeleid ‘middelen’ nodig heeft voor onderhoud. Maar kunnen deze nu echt niet op een andere wijze worden verkregen?

  Waarom niet een kleine ‘heffing’ aan de poort?. Met het door mevrouw Meeusen aangegeven aantal bezoekers – ik meen dat ze over 300.000 per jaar spreekt, lijkt mij aan de hoge kant maar toch – en dat bij een bedrag van euro 0,50 per bezoek (en/of een jaarkaart van bijvoorbeeld euro 15,- voor de dagelijkse wandelaars) , kan immers al snel euro 140.000 worden ‘opgehaald’.
  Voor bruiloften en partijen dan een bedrag per evenement, zeg euro 150,- . Bij een beetje bruiloft kan dat er echt wel bij.

  Tegelijkertijd kan er een leuke ‘baan’ worden gecreëerd voor iemand met afstand tot de arbeidsmarkt die ook informatie geeft, een ‘ronde’ loopt, de prullenbakken leegt en goederen in ontvangst neemt van de ‘elektrische karretjes’ die de Orangerie moeten bevoorraden. Kosten van zo’n functie indicatief euro 45.000,- , ofwel ruim een ton inkomsten en dat zonder extra belasting. Misschien kan deze persoon ook een ijsje, een wandelkaart met wetenswaardigheden over planten en dieren verkopen.

  Kortom, is er ruimte om verder te kijken naar plannen die geen extra belasting geven. Waar gewenst denk ik graag mee en dat geldt vast ook voor stichtingen die zich zorgen maken over de plannen.

  Leg het intern eens voor. Samen met bewoners en natuurgenieters is er vast meer mogelijk dan restaurants etc. waarvan er toch al genoeg zijn in de directe omgeving.

 • Raoul Trentelman
  9 juni 2021 om 12:12

  Beste Rien,

  Ook ik maak mij grote zorgen over de voorgenomen vergunningsverlening voor het ‘Borski-muziekfestival’. Aantasting van de bestaande cultuurhistorische waarde van de buitenplaats is naar mijn mening zeer realistisch. Dit nog afgezien van de aantasting van de bijzondere begroeiing, o.a. veel stinsenplanten, monumentale bomen en zeldzame mosheuvels. Dat Staatsbosbeheer het erfgoed voor een festival met mogelijk tienduizenden bezoekers wil openstellen vind ik als donateur en ‘gast van Elswout’ onbegrijpelijk. Dit ook in de context van de terechte ‘aanwijzingen’ die Staatsbosbeheer op Elswout zelf communiceert m.b.t. broedende vogels, moshellingen etc.

  Een muziekfestival met zoveel bezoekers zal de vitaliteit van het landgoed zeker aantasten. Als, hou het dan klein, passend bij het huidige verantwoorde gebruik van het erfgoed.

  Overigens verneem voornoemde ongerustheid bij veel wandelaars in Elswout de afgelopen weken. Niet voor niets is denk ik de petitie ‘geen grootschalige evenementen op Elswout’ al door meer dan 5000 mensen ondertekend.

  Hoe staat u er als boswachter eigenlijk zelf tegenover?

  Met vriendelijke groeten,

  • rdevries
   14 juni 2021 om 16:55

   Beste Raoul,

   Ik kan me voorstellen dat je je zorgen maakt over Elswout na aanleiding van wat er in de media over te lezen is geweest. Ik geef je graag wat meer informatie over hoe wij hier als Staatsbosbeheer in staan.

   Op dit moment zijn er enkel 2 verkennende gesprekken geweest met theatergroep Tafel van Vijf. In deze gesprekken is aangegeven dat wij mee willen kijken naar de mogelijkheden. Wij hebben aangegeven het verhaal over een muziektheaterstuk over de familie Borski passend te vinden op Elswout. Vanuit deze gesprekken hebben wij de organisatie meegegeven te onderzoeken hoe de gemeente hier in staat en wat er nodig is om dit muziektheater te realiseren. Wij hebben aangegeven dat er ten alle tijden rekening moet worden gehouden met de statussen die Elswout heeft (rijksmonument, N2000, NNN ect.), gebruikers, omgeving en wat volgens Staatsbosbeheer passend is. Zo gaan wij met elke evenementaanvraag om die wij binnen krijgen in onze terreinen.

   Het aantal bezoekers en de tijdsduur van het eventuele muziektheater zijn afhankelijk van de draagkracht van Elswout. Dit wordt onder andere getoetst door een extern onafhankelijk ecologisch adviesbureau, de gemeente Bloemendaal en de provincie Noord-Holland. Na de zomer zal de gemeente een beeldvormende bijeenkomst organiseren voor belangstellende en de betrokken partijen.

   Ik hoop dat ik je meer duidelijkheid heb kunnen geven in hoe wij hier als Staatsbosbeheer in staan en mee omgaan. Mocht je ons hier live willen over spreken zien we je graag bij het volgende boswachterspreekuur op 2 juli van 14:00 tot 16:00.

   Met vriendelijk groet,
   Rien de Vries

  • Boswachter Rien de Vries
   14 juni 2021 om 16:55

   Beste Raoul,

   Ik kan me voorstellen dat je je zorgen maakt over Elswout na aanleiding van wat er in de media over te lezen is geweest. Ik geef je graag wat meer informatie over hoe wij hier als Staatsbosbeheer in staan.

   Op dit moment zijn er enkel 2 verkennende gesprekken geweest met theatergroep Tafel van Vijf. In deze gesprekken is aangegeven dat wij mee willen kijken naar de mogelijkheden. Wij hebben aangegeven het verhaal over een muziektheaterstuk over de familie Borski passend te vinden op Elswout. Vanuit deze gesprekken hebben wij de organisatie meegegeven te onderzoeken hoe de gemeente hier in staat en wat er nodig is om dit muziektheater te realiseren. Wij hebben aangegeven dat er ten alle tijden rekening moet worden gehouden met de statussen die Elswout heeft (rijksmonument, N2000, NNN ect.), gebruikers, omgeving en wat volgens Staatsbosbeheer passend is. Zo gaan wij met elke evenementaanvraag om die wij binnen krijgen in onze terreinen.

   Het aantal bezoekers en de tijdsduur van het eventuele muziektheater zijn afhankelijk van de draagkracht van Elswout. Dit wordt onder andere getoetst door een extern onafhankelijk ecologisch adviesbureau, de gemeente Bloemendaal en de provincie Noord-Holland. Na de zomer zal de gemeente een beeldvormende bijeenkomst organiseren voor belangstellende en de betrokken partijen.

   Ik hoop dat ik je meer duidelijkheid heb kunnen geven in hoe wij hier als Staatsbosbeheer in staan en mee omgaan. Mocht je ons hier live willen over spreken zien we je graag bij het volgende boswachterspreekuur op 2 juli van 14:00 tot 16:00.

   Met vriendelijk groet,
   Rien de Vries

  • Raoul Trentelman
   15 juni 2021 om 08:35

   Beste Rien,
   Dank voor je uitvoerige reactie. Mijn zorgen neemt het echter niet weg, te meer omdat ik uit enkele documenten begrijp dat Staatsbosbeheer overweegt Elswout ook een deels ‘culturele bestemming’ te gaan geven; ‘Wandelen, eten en drinken en recreëren’ . Geeft de indruk dat SBB wel degelijk een beweging maakt om dit erfgoed een bredere bestemming te geven dan nu het geval is. En de deur opent naar …

   Ofwel, ik blijf een en ander kritisch volgen.

   Met vriendelijke groeten,

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog