www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Update uitvoering Managementplan Oostvaardersplassen over de grote grazers

28 januari 2021 Boswachters in Oostvaardersplassen

In november 2020, na de bronsttijd van de edelherten, is conform het Managementplan voor de Oostvaardersplassen het verminderen van het aantal grote grazers hervat. Dit is onderdeel van het nieuwe beleid voor de Oostvaardersplassen. Het beleid van de Provincie Flevoland heeft als primair doel de bescherming van het Oostvaardersplassengebied als waardevol vogelgebied.

Staatsbosbeheer staat aan de lat om het beleid uit te voeren en we hebben in het Managementplan aangegeven hoe we het terugbrengen van het aantal grote grazers naar een totaal van 1100 dieren uitvoeren.

Op basis van de resultaten van de helikoptertelling van eind oktober 2020 moeten er circa 1900 edelherten geschoten worden om het streefgetal van 500 dieren te bereiken. Staatsbosbeheer verwacht niet dat het streefaantal deze winterperiode bereikt zal worden en dat hier minimaal twee jaar voor nodig is.

Voor de heckrunderen geldt dat we het totale aantal met circa 40 dieren terugbrengen naar de doelstand van 300 dieren. Voor de konikpaarden geldt een doelstand van 300 dieren en is er eveneens gestart met terugbrengen van het aantal.

Klik op afbeelding om te vergroten

In de periode van 4 november 2020 t/m 25 januari 2021 zijn er in totaal 263 edelherten en 27 heckrunderen geschoten. In november zijn 155 konikpaarden naar het slachthuis gebracht.

Er zijn nog geen grote aantallen dieren geschoten. Dit heeft te maken met de relatief milde weersomstandigheden, de goede conditie van de dieren waardoor ze alert zijn en het feit dat de edelherten in grote groepen bij elkaar stonden. Dit maakt het moeilijk om een dier goed te kunnen selecteren. Ook wordt in deze periode geplant in het kerngebied, waardoor er geen afschot mogelijk was op dagen waarop deze werkzaamheden plaatsvonden.

Veiligheid en monitoring

We voeren het afschot zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit. Daarom is een aantal gebieden zoals de Driehoek afgesloten voor het publiek. U kunt hierover meer lezen in ons blog: Deelgebieden incidenteel afgesloten

Conditie grote grazers

De dierenarts brengt in deze winterperiode elke 2 a 3 weken een bezoek aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de grote grazers in beeld te brengen. De verslagen kun je vinden in het dossier Oostvaardersplassen op de website van Staatsbosbeheer. In de winter maken de grote grazers gebruik van de in de zomer opgebouwde vetreserves en de Body Condition Score (BCS) neemt in de loop van deze periode geleidelijk af. Het laatste verslag van de dierenarts (van 19 januari 2021) laat zien dat gemiddelde BCS bij de heckrunderen 2,5 is. De dieren zijn alert en actief.

Op basis van afspraken tussen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland (beleidslijn bijvoeren) is het moment waarop de runderen een gemiddelde BCS van 2 nadert het tijdstip om het bijvoeren te starten.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog