www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Zoekresultaten voor: hollandse hout

Oostvaardersplassen

Houtoogst Hollandse Hout

Vanaf heden tot het einde van dit jaar vindt er in het Hollandse Hout houtoogst plaats. Dit gaat om het kappen van zieke en dode essen. Daarnaast gaat het om sparren die aangetast zijn door de gevreesde letterzetter. In de bosvakken worden nieuwe bomen terug geplant.

lees meer
Oostvaardersplassen

Stippen en strepen in de Hollandse Hout

Misschien heb je het al gezien bij een wandeling of het fietsen in de Hollandse Hout. Oranje strepen en blauwe stippen op de bomen. Dit noemen we blessen, het voorbereidingswerk op de houtoogst. Wat betekent dit?

lees meer
Oostvaardersplassen

Rasters in het Hollandse Hout ter bescherming tegen vraat van reeën

De afgelopen jaren zijn de essen in de Flevolandse bossen aangetast door ‘essentaksterfte’. De zieke en dode bomen zijn weggehaald en er zijn nieuwe bomen en struiken aangeplant. Helaas is een deel van het plantsoen aangevreten door reeën. Om dit in de toekomst te voorkomen en nieuwe bomen te beschermen gaan we de komende periode in het Hollandse Hout rasters plaatsen. De inschatting is dat deze rasters na 4 a 5 jaar hun werk hebben gedaan en dat de struiken en bomen boven de vraatgrens uitgegroeid zijn.

lees meer
Oostvaardersplassen

Update nieuwe slenk in het Hollandse Hout

Het is al weer een tijdje geleden dat we iets hebben geschreven over de Nieuwe Slenk in het Hollandse Hout. De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan. Het zesjarige project begon in 2016 en moet komende jaren een prachtige langgerekte waterpartij (slenk) door de bossen van het Hollandse Hout opleveren. Veel watervogels hebben de nieuwe slenk inmiddels ontdekt en ook de eerste sporen van otters zijn al gevonden in de klei langs de oevers.

lees meer
Oostvaardersplassen

Nieuw en gevarieerd bos bij Hollandse Hout

Deze en komende week planten we voor dit seizoen de laatste bomen in het Hollandse Hout Zuid. Het gebied, tussen de Knardijk, A6 en Lage Vaart heeft de afgelopen winter een ware metamorfose ondergaan. In totaal zijn er deze winter meer dan 266.000 bomen en struiken geplant. In dit nieuwe blog de laatste informatie over dit plantseizoen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Een update over de Nieuwe Slenk in het Hollandse Hout

Een jaar geleden deelde boswachter Bertwin in zijn blog informatie over de herinrichting van het Hollandse hout. De verandering in het gebied zijn ruim een jaar later duidelijk zichtbaar, daarom deel ik een update met jullie.

lees meer
Oostvaardersplassen

Hoe gaat het met de herinrichting in het Hollandse hout?

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van de slenk in het Hollandse Hout nabij Lelystad. De slenk bestaat uit een grote plas en een langgerekte waterpartij door een deel van het bosgebied Hollandse Hout. Met flauwe oevers en verschillende waterdieptes moet dit gebied nog interessanter worden voor mens en natuur.

lees meer
Oostvaardersplassen

Nieuw bos in het Hollandse Hout

In het Hollandse Hout wordt nu volop geplant. Naast populier worden er ook veel andere loofboomsoorten aangeplant zoals eik, beuk en kers. Langs de Torenvalkweg kun je de eerste resultaten zien.

lees meer
Oostvaardersplassen

Natuurontwikkeling Hollandse hout

Staatsbosbeheer is bezig met de aanleg van een nieuwe slenk in het Hollandse hout bij Lelystad. Met deze natuurontwikkeling ontstaat er 24 hectare natte natuur en nieuwe belevingsmogelijkheden in het Hollandse Hout, aan de rand van het Oostvaardersplassengebied.

lees meer
Oostvaardersplassen

Kwaliteitsimpuls Hollandse Hout van start

Ik had al eerder gemeld dat het eraan zat te komen, maar nu gaat het werk in de Hollandse Hout dan echt van start. Van de week is begonnen met de benodigde kapwerkzaamheden in de Hollandse Hout. We zijn gestart met het kappen van 11 á 12 hectare bomen.  Dit is noodzakelijk om ruimte te […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog