www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Onderzoekers Waddensleutels inventariseren mosselbanken

22 augustus 2013 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Deze maand doen wetenschappers van het onderzoeksproject Waddensleutels onderzoek op mosselbanken in de Waddenzee. De verwachting is dat mosselbanken een belangrijke rol spelen in de soortenrijkdom van de Waddenzee doordat de ze een geschikt leefgebied vormen voor tal van planten en dieren. De onderzoekers inventariseren alles wat op en om de mosselbank leeft en daarnaast ook een stuk kaal wad dat een eind bij de mosselbank vandaan ligt (als vergelijking).  Ook wordt er van alles wat de onderzoekers vinden een monster genomen wat met behulp van een zogenaamde isotopenanalyse in het lab wordt geanalyseerd. Hiermee wordt zichtbaar hoe compleet het voedselweb is op deze plek.

Iedere week bezoeken zij een bank onder een ander eiland en deze week was Terschelling aan de beurt. Omdat ik ook betrokken ben bij het project was dit een mooie kans het werk van de onderzoekers eens van dichtbij te bekijken. Ruim voor laagwater zijn we richting de mosselbank bij Striep gelopen, de bank kwam net boven het water uit. Bovenop de mosselbank is een fuik geplaatst om vissen te vangen. Deze keer zat er een mooie grote puitaal in en een fikse lading krabben. Behalve met de fuik vissen de onderzoekers ook met de bekende garnalennetjes en worden de vogels die rondom en op de bank zitten geteld. Ook allerhande klein spul, vlokreeftjes, garnaaltjes, slakjes etc. etc. wordt geteld en meegenomen naar het lab voor verder onderzoek.

Eind 2015 is het project Waddensleutels afgerond. Als het goed is is dan bekend wat d enatuurkwaliteit op verschillende plekken in de Waddenzee is en welke rol mosselbanken hierin spelen. Meer informatie op www.waddensleutels.nl.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog