www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Berichten met de tag:
invasieve exoot

Overijssel

Natuurbeheer is keuzes maken; woekerende watercrassula drukt amfibieën in het nauw.

Het Voltherbroek in Twente wordt gekenmerkt door onder andere elzenbroekbossen, blauwgraslanden en poelen. Het vochtige milieu is ideaal leefgebied voor vele soorten amfibieën waaronder poelkikker, kamsalamander en boomkikker. Deze soorten van afhankelijk van de poelen als voortplantingsgebied, het zijn de kraamkamers voor hun kroost. Maar wat als deze poelen worden overwoekerd door de invasieve exoot watercrassula.

lees meer
Aan Zee

Gele bieslelie: nieuwe invasieve exoot in de Delta

Sinds enkele jaren komt de gele bieslelie voor in Zeeland. Deze oeverplant lijkt zich invasief te gedragen. Meldingen, via Waarneming.nl van deze uit Noord-Amerika afkomstige plant horen we graag, hierdoor kunnen we voorkomen dat onze vochtige schrale graslanden overwoekerd raken.

lees meer
Texel

Invasieve exoot watercrassula op Texel gevonden o.a. in Ceres

Watercrassula de gevreesde invasieve exoot is aangetroffen in het poldertje Ceres, ondertussen is bekend dat deze soort nog op minsten twee andere plaatsen op Texel voorkomt. Staatsbosbeheer heeft de provincie Noord-Holland geïnformeerd over deze vondst. Watercrassula kan groeiplaatsen volledig overwoekeren en de planten en dieren die er thuishoren verdringen, het kan zich makkelijk verspreiden en laat zich moeilijk bestrijden.

lees meer
Flevoland

De natuur ontwaakt! Zo helaas ook de reuzenberenklauw

Overal waar je kijkt zie je de natuur wakker worden. De bomen krijgen hun verse groene bladeren en de vogels zingen elke ochtend uit volle borst hun liederen. 
In deze periode zien we ook vele planten weer opkomen. Van de madeliefjes en de paardenbloemen in het gras tot helaas ook de reuzenberenklauw. 

lees meer
Oostvaardersplassen

Groengroep ‘De Populier Emmeloord’ verwijdert reuzenberenklauw

Binnen Staatsbosbeheer bieden we al jaren lang op verschillende manieren plaats aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo ook in de Oostvaardersplassen. De afgelopen weken zijn de mensen van Groengroep De Populier uit Emmeloord bezig geweest om reuzenberenklauw te verwijderen uit het gebied waar een maaier niet bij kan. Ik ben bij ze langs gegaan in het veld en heb met ze gesproken over hoe dat er eigenlijk aan toe gaat.

lees meer
Rivierengebied

Beheer Dijkviltbraam Geuzenwaard

In de Geuzenwaard starten we eind februari met het weghalen van de invasieve exoot dijkviltbraam. Drie hectare dijkviltbraam wordt verwijderd om inheemse soorten een nieuwe kans te geven.

lees meer
Rivierengebied

Bestrijding kleine waterteunisbloem Park Lingezegen

In Park Lingezegen Waterrijk Oost zijn weer kleine waterteunisbloemen gevonden. Dit is een invasieve exoot die in korte tijd grote schade aan kan richten. Maandag 24 juli start Staatsbosbeheer in opdracht van de Provincie Gelderland met werkzaamheden ter bestrijding van deze plant. Lees in dit blog wat we gaan doen en waarom we dit doen.

lees meer
Rivierengebied

Bestrijding kleine waterteunisbloem Waterrijk Oost

In Park Lingezegen Waterrijk Oost zijn kleine waterteunisbloemen gevonden. Dit is een invasieve exoot die in korte tijd grote schade aan kan richten. Op maandag 10 januari start Staatsbosbeheer in opdracht van de Provincie Gelderland met werkzaamheden ter bestrijding van deze plant. Lees in dit blog wat we gaan doen en waarom we dit doen.

lees meer
Groningen

Help de woekerende waterteunisbloem uit ’t Roegwold!

De waterteunisbloem blijft woekeren in ’t Roegwold. Deze zeer snel groeiende waterplant zorgt er uiteindelijk voor dat het onderwaterleven het loodje legt. Betrokkenen van ’t Roegwold worden opgeroepen om aanstaande dinsdag mee te helpen met het verwijderen van de plant in deelgebied Dannemeer.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog