www.boswachtersblog.nl/ Texel

Werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel verlopen voorspoedig. Bericht van @provincieNH

21 november 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
(c) Ton Zegers, Hanenplas

(c) Ton Zegers

Deze week heeft de provincie Noord-Holland het fietspad in natuurgebied Hanenplas op Texel afgerond.
Nu de watervergunning is afgegeven kan ook het werk van start gaan aan de duinvallei. Aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum voert de werkzaamheden uit.

Het nieuwe fiets- en ruiterpad pad tussen de Slufter en de Postweg leidt langs de kreek en biedt straks, als de werkzaamheden afgerond zijn komend voorjaar, nieuwe mogelijkheden om van de herstelde natuur te genieten. Het verwijderen van een deel van de windsingel  zorgt voor beter zicht op de Roggesloot en de natuur van de Hanenplas. Bosjes zijn verwijderd, zodat weidevogels en met name de velduil in de graslanden en de duinvallei kunnen broeden. Ook zorgt het open gebied voor meer kans dat de Parnassia hier gaat bloeien.

Hanenplas

Watervergunning Hanenplas verleend

Met de onlangs verleende watervergunning door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kunnen nu ook de resterende werkzaamheden worden afgerond om het duingebied te herstellen. De fosfaatrijke grond van de bollenteelt wordt afgegraven waarbij de oorspronkelijke schelpenbanken aan de oppervlakte komen. Deze dienen als natuurlijke kalkrijke waterzuivering om de overgebleven fosfaat uit te spoelen. De watergangen krijgen natuurvriendelijke oevers, flauwe oevers met een geleidelijke overgang van land naar water.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de natuurontwikkeling Hanenplas? Dan kunt u contact opnemen met Mimi Eelman (omgevingsmanager) via telefoonnummer: 06-549 083 30 of e-mail: natuurtexel@noord-holland.nl.

 

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Hanenplas maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de Provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en  LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.

Provincie start opruimwerkzaamheden in natuurgebied Hanenplas, bericht van Provincie Noord-Holland

Werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas Texel van start en financiering van STIFT rond; bericht van provincie Noord-Holland

EHS-Texel opmaat geknipt, duidelijheid over Dorpzicht, Hanenplas en Zeeburg

 

reageren

geef een reactie

 • F van Rossem-Klomp
  23 november 2017 om 13:55

  Dag beste mensen!

  De verwijdering van singels en bosjes in het Texelse landschap is een verontrustende ontwikkeling.
  Worden deze ingrepen ook wetenschappelijk geevalueerd?
  Opdat we te weten komen welke soorten planten en vogels het veld hebben moeten ruimen voor een de mensen welgevalliger natuur?

  Bij de aanleg van het nieuwe fietspad is het ook misgegaan.
  De akker ligt nu zonder natuurlijke plantenbuffer direct langs het pad.
  Jammer, ook hier had een singel voor mens en dier nut gehad.
  Beschutting is noodzakelijk. Vogels hanteren ook een nauwgezette vluchtafstand ten opzichte van de mens.

  • Boswachter Erik van der Spek
   23 november 2017 om 16:29

   goedemiddag,

   dat het verwijderen van bossages en singels gunstig is wanneer in een gebied (ook) gestreefd wordt naar weidevogels, een groep die meer in de verdrukking zit dan de struweelvogels, is o.a. vastgelegd in: Ecologie van weidevogels: kennisbundeling voor bescherming en beheer. Dit rapport, A&W 1831, is door Alentenburg & Wymenga gemaakt in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

   vriendelijke groet, Erik van der Spek

 • Axel W. Bak
  22 november 2017 om 08:09

  Is het nieuwe fietspad al toegankelijk voor fietsers? ‘Afgerond’ betekent niet automatisch ‘opengesteld’, dus vandaar mijn vraag!

  groet
  Axel

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog