www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Berichten met de tag:
wandelpaden

Drents-Friese Wold

Het bergje bij Appelscha is aangepakt

Het bergje bij Appelscha is geen groot bos maar wel zeer in trek als uitloopgebied voor bewoners van de Boslaan en omgeving. Gasten van camping Alkenhaer komen er ook graag. Het bergje is één van de oudste bossen van Appelscha en dankt zijn of haar naam aan de heuvel aan de noordkant van het bos.

lees meer
Drents-Friese Wold

Wandel-, atb- en ruiterroutes nog niet helemaal bomen vrij !

Het was weer even raak begin deze week met de storm. Veel omgewaaide en afgeknapte bomen in het Drents-Friese Wold. En veel werk om paden weer toegankelijk te maken. Dat is met de fietspaden gelukt. Wandel-, atb-  en ruiterroutes komen direct na de Pasen aan de beurt. Daar ontbrak simpelweg de tijd voor deze week. Fietspaden zijn dan wel niet […]

lees meer
Texel

Einde broedseizoen: genieten van extra wandelpaden op Texel

Goed nieuws voor de avontuurlijke wandelaar: vanaf 1 augustus valt er extra veel te wandelen op Texel. Het broedseizoen in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. En dat betekent dat de groene wandelroutes die buiten het broedseizoen extra beschikbaar zijn voor wandelaars, weer opengaan.

lees meer
Texel

Terugkeer eerste lepelaar opent broedseizoen 2018 op Texel

De eerste lepelaar is teruggekeerd uit het overwinteringsgebied en daarmee is het broedseizoen van 2018 traditioneel ingeluid. De extra wandelpaden worden afgesloten en honden moeten weer aan de lijn.

lees meer
Overijssel

Flinke opknapbeurt bronvijver Springendal

Na de storm van juli 2010 in het Springendal start Staatsbosbeheer op maandag 1 december j.l. met herstelwerkzaamheden rondom de ‘grote bronvijver’. Aansluitend worden in het hele Springendal kwetsbare delen van wandelroutes opgeknapt. De werkzaamheden duren naar verwachting twee weken en kunnen enige overlast veroorzaken voor wandelaars. Enkele jaren geleden woedde een storm in het Springendal. […]

lees meer
Utrecht

Het IJsselsteinse bos wordt een flink stuk groter

Begin november zijn de werkzaamheden gestart voor de uitbreiding van het IJsselsteinse bos. Met de uitbreiding van 24 hectare wordt het IJsselsteinse bos in totaal 50 hectare groot en zal een grote variatie aan boomsoorten met een plukboomgaard en wandelpaden kennen. De werkzaamheden worden gefaseerd aangepakt en eindigen vooralsnog in maart 2016. Samen In dit […]

lees meer
Ameland

Paaltjeswandelingen in de metamorfose

Vorige week is het eerste exemplaar van het wandelboekje “Wandelen op Ameland” overhandigd aan de burgemeester van Ameland, Albert de Hoop door Herman Brink, districtshoofd Friese Wadden Staatsbosbeheer. Dit alles vond plaats in het Natuurcentrum. Een officieel moment waarbij we lieten zien dat de bestaande wandelroutes weer in een nieuw jasje zijn gestoken. Eén van deze routes, speciaal voor […]

lees meer
Groningen

Staatsbosbeheer sluit olifantenpaden op Trimunt

In het bos van Trimunt vind je verschillende wandel- fiets- en ruiterpaden. Doordat fietsers of wandelaars een kortere weg zoeken of het pad van dieren volgen ontstaan er nieuwe paden, onofficiële wandelpaden. Deze paden op Trimunt zijn inmiddels van een klein olifantenpaadje waar een enkeling overheen liep, veranderd in een pad waar mensen dagelijks overheen lopen. Door die vele gebruikers worden de paden steeds breder en is het tijd om in te grijpen. In dit blog lees je welke ingrepen er plaatsvinden en waarom dit belangrijk is.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog