www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
werelderfgoed

Texel

Werelderfgoed Waddenzee verdient beter en eenduidig natuurbeheer

Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee staat onder grote druk. Dat blijkt ook uit het woensdag verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’. De situatie is wat de samenwerkende natuurorganisaties betreft zorgwekkend. De achteruitgang van de biodiversiteit is niet gestopt; zie de recente berichten over mosselbanken en broedvogels. Goed en eenduidig natuurbeheer […]

lees meer
Utrecht

Nieuwe Hollandse Waterlinie is UNESCO Werelderfgoed

Op 26 juli heeft het Werelderfgoedcomité besloten om de Nieuwe Hollandse Waterlinie de werelderfgoedstatus te verlenen. Dit is de uitbreiding van het werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam (sinds 1996) met de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

lees meer
Fryslân

Enquête: Natuurbeleving rond Holwerd

In het kader van haar opleiding bij Hogeschool Van Hall Larenstein enquêteert student Arya Seldenrath de komende tijd om erachter te komen of bezoekers van het Waddengebied geïnteresseerd zijn in kwelderactiviteiten en natuurbeleving in en rondom de buitendijkse kwelders in Holwerd. Help Arya mee en vul de enquête in.

lees meer
Fryslân

Kees Wevers onthult wadpost op kwelder Holwerd

Kees Wevers opende afgelopen vrijdag de nieuwe Wadpost op de kwelder bij Holwerd. Dit Waddenbeleefpunt maakt deel uit van het verkwelderingsplan Holwerd naar Buiten, dat Staatsbosbeheer begin 2013 opstartte samen met Dorpsbelang Holwerd, de Gemeente Dongeradeel en diverse andere partijen. Komend jaar zal de wadpost een rol gaan vervullen bij diverse excursies van onder meer van Staatsbosbeheer en de Waddenvereniging.

lees meer
Vlieland

Ga eens mee met de Phoca!

Komend weekend is het ‘de dag van het Wad’, in het hele waddengebied wordt dan aandacht besteed aan het feit dat de Wadden al weer 7 jaar Werelderfgoed is. Er zijn op Vlieland allerlei mogelijkheden om te genieten van alles wat de Waddenzee ons biedt. Een excursie, met een snelle boot naar zeehonden kijken, wandelen, […]

lees meer
Vlieland

Past u ook op het Wad?

(luchtfoto’s zijn van Jan Huneman) Steeds meer mensen willen graag, ieder op eigen wijze, genieten van ons aller Werelderfgoed: De Waddenzee. Om er voor te zorgen dat onze kinds kinderen dat ook nog kunnen is het belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken. Daarom is er een zogenaamde ‘Erecode’ tot stand gekomen. De Erecode wordt […]

lees meer
Vlieland

Vlielanders denken mee over toegankelijkheid Kroon’s Polders.

Huis aan huis hebben we Vlielanders uitgenodigd om met ons mee te denken over de toegankelijkheid van Kroon’s Polders. Afgelopen weekend was werelderfgoed weekend, om aandacht te vragen voor het werelderfgoed Waddenzee. Dat was een mooie gelegenheid om met de eilanders van gedachten te wisselen over dit mooie stukje Vlieland, dat grenst aan de Waddenzee. […]

lees meer
Ameland

Waddenposter en getijden tabel op de deurmat

Vorig jaar,eind december, heeft u het Jaar in beeld 2014 mogen ontvangen. Helaas bleek de daarin opgenomen getijden tabel niet te kloppen. Het eerste half jaar stond wel goed vermeld, maar de tweede helft van het jaar 2015 ontbrak. We hebben toen gezegd dat we zo spoedig mogelijk de nieuwe correcte tabel zouden gaan verspreiden. Dat heeft […]

lees meer
Ameland

Natuur Waddenzee goed in kaart gebracht

Voor het eerst in de geschiedenis zijn de natuurwaarden van de wadplaten in de Waddenzee nauwkeurig in kaart gebracht. Onderzoekers namen maar liefst 12.000 monsters verspreid over alle wadplaten, zochten de rol van stroming en golven uit en deden proeven met het herstel van mosselbanken. Uit het onderzoek blijkt de Waddenzee veel gevarieerder dan tot […]

lees meer
Ameland

Vogels kiezen weer voor Engelsmanplaat

Gisteren ontving de bemanning van de Krukel een bericht van de vrijwillige Vogelwachters op Engelsmanplaat dat ze weer een aantal dwergsterns en Noordse sterns hadden gezien, die zich aan het hervestigen waren op de oostpunt van de plaat. Op deze plaats hebben de dieren al eerder getracht te vestigen, maar afgelopen springtij zijn ze daar weggespoeld. Nu dus een tweede poging. […]

lees meer
Ameland

Een beetje te veel

Het weer beloofde in de ochtend niet veel goeds. Maar gelukkig toen we de spullen verzamelden voor de Werelderfgoed dag maakte de grijze lucht plaats voor een strak blauwe lucht. Prachtig weer om op de dijk te staan en te vertellen over de vele vogels die bij de Feugelpôlle vertoeven. Maar helaas we hebben maar […]

lees meer
Rottum

Mythisch eiland vastgelegd in National Geographic

Deze week verschijnt het al eerder op dit blog aangekondigde National Geographic Magazine juni 2014 met een grootse fotoreportage over Rottumeroog. De bekende natuurfotograaf Jasper Doest heeft het eiland werkelijk schitterend in beeld gebracht. Door een intensieve samenwerking met ons kon Doest een jaar lang op Rottumeroog fotograferen.  

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog