www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

Berichten met de tag:
inventarisatie

Drenthe

Interessant vogeljaar voor het Bargerveen

Ondanks de werkzaamheden in het Bargerveen heeft 2020 voor een zeer interessant vogeljaar gezorgd. Door de jarenlange werkzaamheden is het leefgebied vergroot en interessanter geworden door andere omstandigheden in de randgebieden bij de buffers.

lees meer
Texel

Mooie resultaten bij nachtzwaluwen op Texel

In Nationaal park de Duinen van Texel zijn dit jaar nieuwe territoria ontdekt van de mysterieuze nachtzwaluw. De nachtzwaluw broedt sinds 2008 jaarlijks op het eiland. De afgelopen jaren nemen de aantallen nog steeds toe. Het prachtige geratel van deze unieke vogel is niet meer weg te denken uit het duin en de bosrand. Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Texel tellen regelmatig het gehele potentiële broedgebied van deze soort. Dit jaar werden nieuwe vogels ontdekt op recent afgesloten stukjes bosrand en duin.

lees meer
Texel

Wantsenonderzoek op Texel, weer nieuwe soorten ontdekt!

  Al een aantal jaren doen Dik Hermes en Berend Aukema in de duinen van Texel onderzoek naar wantsen. Ook in 2015 is er gezocht naar wantsen en met een leuk resultaat. Er zijn vier nieuwe soorten gevonden voor Texel: Hesperocorixa castanea (gevonden door Ronald de Boer), Compsidolon salicellum, Liorhyssus hyalinus, en Rhopalus subrufus. Hesperocorixa […]

lees meer
Texel

Vrijwilligers gezocht voor de broedvogelinventarisaties op Texel!

Door het verzamelen van broedvogelgegevens weet Staatsbosbeheer of soorten in aantal voor- of achteruitgaan. Dit biedt een basis voor het natuurbeheer van de Texelse duinen en polders van Staatsbosbeheer. Wat zoeken wij: Vrijwilligers om de broedvogels te inventariseren in verschillende gebieden van Staatsbosbeheer op Texel, bijvoorbeeld de Bollekamer of de Muy. Wij vragen: een gedegen […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Het vliegt in Nationaal Park Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land is zoals bekend een waardevol vogelgebied, maar er vliegt nog veel meer! Bij biodiversiteit gaat het tenslotte om de totale variatie aan leven en die gaat verder dan alleen vogels. Reden genoeg om daar eens op in te zoomen.

lees meer
Rivierengebied

Meerjarenoverzicht brengt bijzondere natuur Gelderse Poort in beeld

Op vrijdag 15 mei werd het Meerjarenoverzicht 2017-2019 door Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort overhandigd aan Staatsbosbeheer en ARK natuurontwikkeling. Deze uitgave geeft heeft een overzicht van de stand van zaken van bijzondere planten en dieren in het gebied. Opvallend in de afgelopen jaren was de terugkeer en komst van soorten die profiteren van klimaatverandering zoals grauwe klauwier, kiezelsprinkhaan en teunisbloempijlstaart.

lees meer
Rivierengebied

Oude ringoven heeft nieuwe huurders

Afgelopen week hebben leden van de vleermuiswerkgroep Vlegel een aantal locaties rondom Nijmegen bezocht om vleermuizen te tellen. Een van de bezochte locaties is de oude ringoven in de Ooijpolder, ook wel vleermuizenhotel genoemd. Deze ringoven is 30 jaar geleden ingericht voor vleermuizen en daarna afgedekt met grond. Het vleermuizenhotel is de laatste jaren populair […]

lees meer
Overijssel

Nachtzwaluw zelf horen en zien op de Sallandse Heuvelrug en Borkeld

Het ging jaren erg slecht met een mysterieuze vogel: de nachtzwaluw. Maar, gelukkig gaat het de laatste jaren heel goed met de nachtzwaluw. Inventarisaties in 2017 duidden op toename van de populaties op de Sallandse Heuvelrug en de Borkeld. Op dit moment vinden de inventarisaties voor 2018 plaats.

lees meer
Overijssel

Op zoek naar het hondsviooltje

  Viooltjes kennen we allemaal, maar het hondsviooltje is wel een héél bijzonder familielid. In het wild komen ze nog maar zo weinig voor dat de soort inmiddels opgenomen is in de Nederlandse Rode Lijst van zeer zeldzame planten. Het hondsviooltje houdt van droge tot natte, voedselarme grond waarin leem, klei of veen te vinden […]

lees meer
Utrecht

Afgeplat tepelkogeltje

Het Afgeplat tepelkogeltje ? Mijn collega kijkt me glazig aan bij het horen van deze naam en schiet in de lach, want je denkt al gauw aan iets heel anders dan je zou vermoeden. Wat is dat ?? Wel, dit is de naam van een zeldzame paddenstoel met een charmantere wetenschappelijke naam, namelijk Rosellinia britannica. Paddenstoelen krijgen wel vaker bijzondere en tot de verbeelding sprekende Nederlandse namen. Vaak zijn deze namen gebaseerd op een bijzonder kenmerk of het algehele uiterlijk. Als je een foto bekijkt van een Rosellinia snap je de naamskeuze direct.

lees meer
Utrecht

Even voorstellen

Mijn naam is Wanda en ik ben sinds 1 Juni werkzaam bij Staatsbosbeheer als Boswachter ecologie. Na een paar verschillende werkgevers in het natuurbeheer en/of natuurwetenschappelijk onderzoek ben ik terecht gekomen bij Staatsbosbeheer in deze prachtige provincie. Wat een geweldige verscheidenheid aan terreinen en diens natuurlijke bewoners, afgewisseld met een rijke cultuur en historie.

lees meer
Fryslân

Super jaar voor wasplaten en fotografen

Het was afgelopen jaar spannend voor Jan en Jan! Ze zijn enthousiaste vrijwilligers in de Rotstergaaster Wallen, een uniek paddenstoelenreservaat in het zuiden van Friesland. Jan en Jan inventariseren voor Staatsbosbeheer zeldzame wasplaten: fotogenieke graslandpaddenstoelen. Ook organiseren zij ieder jaar een aantal excursies die erg populair is onder de paddenstoelenliefhebbers. We vroegen Jan en Jan om iets over hun vrijwilligerswerk en hun ervaringen van vorig jaar te vertellen en dat wilden ze graag.

lees meer
Fryslân

De waterspitsmuis, een kleine rover van het moeras!

’s Ochtens vroeg in het pikkedonker loop ik samen met stagiaire Manon van Wesel door het moerasgebied van de Houtwiel. Op onze laarzen soppen we langs rietzomen door het rietveen. Vlak voor ons vliegt luid krijsend een blauwe reiger op. Dan horen we een waterral luid roepen, de haren in mijn nek gaan recht overeind staan. In het donker heeft het moeras altijd iets geheimzinnigs. We zijn op weg om de muizenvallen te controleren die we gisteravond hebben uitgezet. Spannend, welke soorten gaan we aantreffen in de Houtwiel en Falomster Leyen? Zullen we de waterspitsmuis weer aantreffen?

lees meer
Fryslân

“Long time no see”

Naar aanleiding van planteninventarisaties van 2 enthousiaste vrijwilligers is in een klein heideterreintje op de Noordwoldermeenthe het Klein Warkruid gevonden. Een zeldzaamheid! De laatste 15 jaar hebben we het plantje niet meer in onze terreinen gespot. Doordat er afgelopen voorjaar een stuk hei in vlammen opging, hebben de heideplanten zich verjongd met verse, malse twijgen. […]

lees meer
Rottum

Druk werk aan de wadden

Nelly en Hans bloggen in de zevende vogelwachtersupdate van 2016 vanaf Rottumerplaat: de afgelopen drie weken hebben wij de bekende vogelwachters Bart Ebbinge en Doortje Ebbinge-Dalmeijer vervangen. Ons verblijf op Plaat had dit keer een ander karakter dan de vorige keer, doordat we achtereenvolgend een viertal bezoeken kregen. Hierdoor hebben we dit keer minder het onbewoonde eilandgevoel gehad.

lees meer
Rottum

Nauwe korfslak sterk toegenomen op Rottumerplaat

In september 2006 heeft Stichting ANEMOON voor het eerst de mollusken* op Rottumerplaat geïnventariseerd. Een van de opvallendste waarnemingen destijds was de vondst van de Nauwe korfslak (Vertigo angustior). Dit kleine slakje staat op de Rode Lijst en is beschermd op grond van de Europese Habitatrichtlijn. Rottumerplaat is aangewezen als speciale beschermingszone voor dit landslakje. Op Rottumerplaat hebben de krachten […]

lees meer
Rottum

Spontane vestiging Groot zeegras bij Rottumerplaat geeft hoop

Onderzoekers van Rijkswaterstaat, Radboud Universiteit, the Fieldwork Company, Arcadis en Staatsbosbeheer hebben afgelopen donderdag een nieuw veld Groot zeegras (Zostera marina) onderzocht ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog. Dit naar aanleiding van een eerdere vondst door onze vogelwachters. In korte tijd is rondom de zogenaamde Boschplaat ca. 21 hectare Groot zeegras gegroeid. Na bemonstering blijkt […]

lees meer
Rottum

6e blog van de vogelwachters Rottumerplaat: ‘De laatste loodjes’

Dit blogbericht behandelt een paar drukke werkweken uit het leven van twee vogelwachters. Het einde van ons verblijf is in zicht. De meeste vogels hebben de broedgebieden verlaten. De hoogwatervluchtplaatsen rond het eiland zijn in indrukwekkend tempo volgestroomd met steltlopers. We telden alweer wolken van duizenden bonte strandlopers, wulpen en scholeksters, honderden kanoeten, rosse grutto’s […]

lees meer
Rottum

4e blog van de vogelwachters Rottumerplaat: ‘Zomeroffensief’

Op het noordelijkste puntje van Nederland is de zomer nu ook goed op gang gekomen. Het vogelwacht-seizoen op Rottumerplaat draait op volle toeren. Ontwikkelingen van flora en fauna zijn bijna niet bij te benen, maar gelukkig zijn de dagen lang. Een verslag van de afgelopen twee weken.

lees meer
Rottum

2e blog vogelwachters Rottumerplaat: ‘Common Linnets en breekbare Eiderlegsels’

Na de opstartfase is het vogelwachtersseizoen op Rottumerplaat in volle gang. De afgelopen twee weken hebben Martijn Bunskoek en Tim van Nus op het eiland gebivakkeerd en samen hebben zij de monitoring van flora en fauna en de bewaking van het eiland verricht. Veel van de regen die de afgelopen tijd op de vaste wal […]

lees meer
Rottum

Slotblog van de vogelwachters Rottumerplaat: “ga-ga-ga” ontbreekt

We worden ’s ochtends niet meer gewekt door de opgewonden herrie van scholeksters en het geklieuw, gemauw, ge-“ga-ga-ga” en wat niet al voor geluiden uit het brede scala van klanken waarover zilvermeeuwen beschikken. Hier thuis klinkt weer het getsjilp van huismussen, een vogelsoort die op Rottumerplaat ontbrak. Ons verblijf op  ‘Plaat lijkt wel een droom […]

lees meer
Rottum

7e blog van de vogelwachters van Rottumeroog: late zomer

Onlangs repte Vroege Vogels radio er al over: “alles is dit jaar twee weken later”. Dit niet in relatie tot het tijdstip van de uitzending van het programma, maar tot de fenologie: de studie van jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen, zoals tijdstippen waarop trekvogels terugkomen, de eerst planten bloeien of de eerste vlinders worden gesignaleerd. In het hoge […]

lees meer
Rottum

6e blog van vogelwachters Rottumerplaat: zangvogels, “hoeoe” en zinloos geweld

“Alle schepen, alle schepen. Hier verkeerspost Schiermonnikoog met het weerbericht. Voor district Rottum en Delfzijl geldt een waarschuwing van windkracht 6 uit het zuidwesten.”  Zo klinkt het hier op Rottumerplaat vaak over de marifoon. Dat is onze enige echt betrouwbare verbinding met de wereld om ons heen. De mobiele telefoon en ook internet via de […]

lees meer
Rottum

Drie nieuwe vleermuissoorten op Rottumeroog

Het bedrijf “The fieldwork company” uit Groningen heeft in navolging van het vleermuizentrekonderzoek op Rottumeroog in 2011 (zie blog van 25 januari 2012) haar onderzoek met een ‘bat recorder’ in 2012 voortgezet. De belangrijkste conclusies zijn: In 2011 kon alleen de migratie (trek) van de Ruige dwergvleermuis worden aangetoond. Ook in 2012 was de Ruige dwergvleermuis de soort die het meest geregistreerd werd. Opvallend […]

lees meer
Rottum

Volle bak op inspectiedag Rottumeroog

De winter is bijna voorbij. Het werk-, excursie- en broedseizoen kan weer beginnen op Rottumeroog. Op 15 februari was het tijd voor de jaarlijkse inspectie van het eiland, het milieu, het materieel en de gebouwen. We hadden een volle bak aan boord van het motorschip ‘Harder’: vogeltellers voor het uitvoeren van een hoogwatervluchtplaats-telling, een fotograaf van National Geographic en een […]

lees meer
Rottum

Mosseninventarisatie op Rottumerplaat

Om de 10 jaar voeren we een blad-, lever- en korstmosseninventarisatie op de Rottums (zie “Over dit blog” Beheerregeling Rottum 2011-2016, blz. 27 par. 6.4.2.). In 2000 werd voor het eerst op Rottumerplaat een gehele inventarisatie uitgevoerd. Toen hebben we 32 blad- en 2 levermossen gevonden. Het aantal soorten mossen is in de tussentijd gestaag gegroeid. Dit jaar zijn er 40 soorten […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog