www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

Berichten met de tag:
Amerikaanse vogelkers

Drenthe

Minder Amerikanen bij het Schillenveen

In de Kop van Drenthe ten noorden van Norg ligt het Schillenveen. Dit is een prachtig veentje met een goede hoogveenbegroeiing in ontwikkeling. Langs de rand van dit ven ligt een smalle strook heide die al jaren dreigt dicht te groeien met Amerikaanse vogelkers. Ondanks gericht beheer met de bosmaaier neemt het aantal vogelkersen niet af maar eerder toe. Wat te doen?

lees meer
Aan Zee

Werkzaamheden in de Boswachterij Westerschouwen: het rooien van Amerikaanse vogelkers

Het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers op de Kop van Schouwen verloopt voorspoedig. Op sommige plaatsen is al 90% van deze soort verdwenen. Op plekken in het bos met meer licht – langs de paden of op open plekken – is de soort nog niet verdwenen, daar worden daar nu de stobben gerooid.

lees meer
Aan Zee

Verwijderen Amerikaanse vogelkers in de Boswachterij Westerschouwen deel III

Deze zomer wordt er gestart met het verwijderen van de laatste Amerikaanse vogelkersbomen in de Boswachterij Westerschouwen. Ook wordt het hele bos nagelopen om nieuwe boompjes om te knakken of af te zagen. Waar nodig worden schapen ingezet om kiemplantjes van deze exoot aan te pakken. Om inheemse soorten meer kansen te geven worden sommige bomen en struiken extra beschermd tegen damhertenvraat door middel van een tijdelijke boomkorf. De werkzaamheden zullen in oktober afgerond zijn.

lees meer
Aan Zee

Verwijderen van Amerikaanse vogelkers uit de Boswachterij Westerschouwen fase II en Gadra

Deze zomer wordt het gestart met het weghalen van de Amerikaanse vogelkers in het bos van Gadra en in de Boswachterij Westerschouwen (midden gebied). Door het verwijderen van deze exoot krijgen inheemse soorten meer kans wat de biodiversiteit van beide bossen ten goede komt.

lees meer
Aan Zee

Schapen in de duinen

Om het ontkiemende zaad van de exoot Amerikaanse vogelkers uit de duinen te verwijderen worden er heideschapen ingezet. Deze zorgen ervoor dat er geen nieuwe boompjes van deze soort ontstaan. En ze helpen mee met het verspreiden van zaden van gewenste kruiden. In dit blog kunt u er meer over lezen.

lees meer
Aan Zee

Boswerkzaamheden in Boswachterij Westerschouwen

Binnenkort wordt er gestart met het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers uit het westelijke deel van de Boswachterij Westerschouwen. Om het wild en de bezoekers van het bos zo min mogelijk te verstoren wordt er gewerkt in 3 fases én wordt het zoveel mogelijk met elektrisch gereedschap gewerkt. Spontane verjonging van inheemse soorten worden beschermd tegen vraat van damherten door middel van boomkorven.

lees meer
Aan Zee

Vervolg Prunusbestrijding in de Kop van Schouwen

Komend najaar wordt er op verschillende plaatsen in de duinen en in de Boswachterij op de Kop van Schouwen de Amerikaanse Vogelkers bestreden. Deze exoot bedreigt de biodiversiteit van de het gebied. Door het verwijderen hiervan krijgen de oorspronkelijke planten en dieren weer een kans.

lees meer
Aan Zee

Volgende stap in de strijd tegen de Amerikaanse Vogelkers: schapen

De komende maanden zullen grote kuddes schapen aan het werk zijn in de duinen in de Kop van Schouwen. Zij worden met name ingezet om de blaadjes van de Amerikaanse Vogelkers (Bospest) op te eten om zo deze soort uit de duinen te laten verdwijnen.

lees meer
Aan Zee

Schapen in de duinen

Voor het tweede jaar op rij roept Staatsbosbeheer hier de hulp in van een schaapsherder met zijn schapen. De schapen helpen ons in de strijd tegen de invasieve soort Amerikaanse Vogelkers. In de Meeuwenduinen en in het Groene Duin kun je nu een kudde schapen tegenkomen.

lees meer
Aan Zee

Schaapskuddes met herder losgelaten in het Groene Duin

Naast reeën, damherten, paarden en koeien kun je nu ook schapen tegen komen in het Groene Duin. We hebben namelijk de hulp ingeroepen van een herder met zijn schaapskudde om ons te versterken in de strijd tegen de invasieve soort Amerikaanse Vogelkers. Wij willen graag dat de struik – die niet thuis hoort in Nederland – verdwijnt en schapen lusten er wel pap van. Win-win!

lees meer
Aan Zee

Amerikaanse vogelkers verwijderen voor behoud open duinen

Vanaf morgen starten we met het verwijderen van Amerikaanse vogelkers bij het Groene Duin op de Kop van Schouwen. De exoot bedreigt het typisch Zeeuwse open duinlandschap. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken in beslag nemen.

lees meer
Utrecht

Meedogenloos

In het nieuwe studiejaar trekken de studentenverenigingen weer nieuwe leden. Om lid te kunnen zijn worden er kampen georganiseerd om de nieuwe leden te “ontgroenen” en mekaar te leren kennen. Een strak regiem, of wat socialer, we maken het allemaal mee. Deze clubs willen graag een maatschappelijk verantwoorde bezigheid en daarom helpen ze een handje mee in het onderhoud van de natuurterreinen in de bossen van Staatsbosbeheer.

lees meer
Utrecht

Natuurwerkdag Leersum: gezellig met mooi resultaat

Ook in Leersum vond afgelopen zaterdag de Natuurwerkdag plaats, en ik kijk er met veel plezier op terug! In totaal waren we met 20 man/vrouw, waarvan 3 kleine kinderen. Na koffie met koek en een korte uitleg liepen we naar de werkplek, vlakbij de infobalie. In het eikenbos daar staat veel Amerikaanse vogelkers, Prunus serotina. De […]

lees meer
Utrecht

Zet onze kabouters in het zonnetje!

Heb je komende zaterdag nog niets te doen en wil je wel eens buiten aan de slag? Meld je dan dit jaar aan voor de Natuurwerkdag locatie Leersumse Veld of een van de andere locaties zoals fort Ruigenhoek Het wordt weer een fantastische dag, dus kom helpen en leef je uit! Op het prachtige Leersumse Veld bevinden […]

lees meer
Een boom is meer

Bomen van Betekenis #17 De jeneverbessen van de Zeegserduinen

Boswachter Kees van Son laat op twee locaties in Drenthe zien dat de jeneverbes zich weer verjongt. Spectaculair is de ontmoeting met de oudste jeneverbes van West-Europa.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog