www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
duin

Texel

Begrazing in de Duinen van Texel; reden tot verandering?

Staatsbosbeheer is nu twintig jaar bezig met begrazing als beheermaatregel in de duinen. En met succes: zoals verwacht levert begrazig veel gunstige resultaten op voor de natuur. Er wordt nu onderzocht of met aanpassingen in de begrazing nog betere resultaten te bereiken. Op basis van onderzoeksresultaten en besprekingen met de streek bepaalt Staatsbosbeheer of we […]

lees meer
Texel

Weer ruim excursieaanbod van Staatsbosbeheer op Texel in april

Langs de lepelaars en meeuwen van de Geul In het reservaat De Geul is de grootste broedkolonie lepelaars te vinden. Tijdens de excursie kunt u de aalscholvers van dichtbij bekijken, hoe goed de lepelaars zich laten zien is telkens een verrassing. De route gaat ook door de grootste meeuwenkolonie van Texel. De boswachter van Staatsbosbeheer […]

lees meer
Texel

Duinbeheer, type duin en suppletie in Nederland

In 1990 is de basiskustlijn vastgesteld, wanneer de zee deze lijn dreigt te overschrijden door kustafslag wordt daar door Rijkswaterstaat iets tegen gedaan, meestal met een zandsuppletie. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de duinen. Een student heeft op verschillende plaatsen gekeken naar de relatie tussen de duinen en de suppleties. Jammer genoeg niet op Texel, […]

lees meer
Texel

Fruit uit bos en duin, naar Texel is anders!

Fruit uit de Texelse duinen wordt als sinds het bestaan van deze duinen gegeten. Door vogels, kleine zoogdieren zoals muizen en door de mensen en ook door schapen die in het duin grazen. Mensen beperken zich meestal tot het plukken van bramen. Na het broedseizoen laat Staatsbosbeheer daarom ook mensen toe buiten de paden in […]

lees meer
Texel

Struuners, Skarrelaars (IVN Texel) en Leeuwen uit Alkmaar, zagen, knippen en sjouwen er lustig op los tijdens de Natuurwerkdag

In het Duinpark onderdeel van het Nationaal Park Duinen van Texel werkten vandaag 40 jeugdleden van IVN Texel (Struuners en Skarrelaars) en 20 leden van de Lions Alkmaar met andere vrijwilligers samen aan het verwijderen van opslag uit dit duingebied. Staatsbosbeheer is erg blij met deze hulp om het open duingebied tegen verbossing te beschermen […]

lees meer
Texel

Zilveren zandbij; zeldzaam, maar op Texel talrijk

Een bekend misverstand is dat een zeldzame plant- of diersoort altijd maar in klein aantal voorkomt. De zilveren zandbij is landelijk zeldzaam en in het binnenland bijna verdwenen. Ook langs de kust is deze soort sterk afgenomen. Op Texel is de bij, vooral in de duinen van het oude Texel, echter nog volop te vinden. […]

lees meer
Texel

Dynamiek: de sleutel voor het behoud van duingrasland, ook op Texel.

Dat dynamiek voor de duinen belangrijk is, weten we al langer. Nieuw is dat onderzoek uitwijst dat duingraslanden wanneer er voldoende dynamiek is, (door begrazing, betreding en verstuiving), hun soortenrijkdom kunnen behouden ondanks de neerslag van stikstof uit de lucht. Wat we buiten zagen, behoud van kwaliteit bij dynamiek en verlies van kwaliteit bij gebrek […]

lees meer
Texel

De Westerduinen begin mei

De broedende bontbekplevier van paal 12 heeft het een paar dagen volgehouden, maar helaas is het beestje weer met de noorderzon vertrokken. Net als vorig jaar had hij moeite met het eerste nestje, maar ze kunnen wel 3 nestjes leggen, dus er is nog een kans op een succesvol broedsel. Bij paal 15 en 17 […]

lees meer
Texel

Stuivend zand van levensbelang voor gezonde duinen, ook op Texel

Steeds duidelijker is dat stuivend zand van levensbelang is voor gezonde duinen. Dankzij het huidige beleid om de kustlijn op zijn plek te houden, door zandsuppleties voor de kust of op het strand, krijgt stuivend zand steeds meer ruimte in de Texelse duinen. Na de aanleg van de Afsluitdijk bleef al het water dat zich […]

lees meer
Texel

Zand, zon, wind en zee, de wondere beelden van beginnende duinvorming op De Hors Texel

[slideshow] Wildernis met een oer Hollands karakter Is te vinden op De Hors op Texel. Vanuit het kale ‘niets’ van het strand laat het samenspel van zand, zon, wind en zee hier nieuwe duinen ontstaan. Zeker de eerste stappen, drie voor uit en weer twee of drie achteruit, geven schitterende beelden. Elke dag weer anders. […]

lees meer
Texel

Driedistel; droogbloem in de Duinen van Texel

Een bijzondere bloem in de duinen is de driedistel. De bloemen van de driedistel blijven nog lang na de bloei zichtbaar. Driedistels zijn lid van de grote familie van composieten waarvan ook de paardenbloem en de akkerdistel deel uit maken. Ook al heeft hij stekelige bladeren en zit er distel in de naam, toch maakt […]

lees meer
Texel

Muizenoor, een vrolijke aankondiging van de zomer

Dit jaar bloeit het muizenoor erg uitbundig. Op Texel is deze plant vooral te vinden in de duinen en op tuinwallen. Muizenoor is een plant uit het geslacht havikskruid uit de grote familie van de composieten. De plantenfamilie waar ook de paardenbloemen, distels en margriet deel van uit maken. Net als de andere havikskruiden is […]

lees meer
Texel

Het belang van veldnamen

  Veldnamen zijn, zoals de straatnamen in het dagelijks leven, een hulpmiddel om de weg te kunnen vinden. Uiteraard zou dit zeker in deze tijd van GPS ook met coördinaten kunnen; 110765 559631 is erg nauwkeurig en niet voor twijfel vatbaar, maar praat toch minder makkelijk dan Loodsmansduin. Wel is er wat meer context nodig […]

lees meer
Texel

Texelse landschappen; stuifdijken landschap

Een bijzonder element van het Texelse duingebied wordt gevormd door het stuifdijkenlandschap. Grote delen van het duin bestaan dankzij de aanleg van stuifdijken. Het meest duidelijk is dit te zien in de duinen tussen het oude Texel –daterend van circa 800 jaar na het ontstaan van dit eiland- en het even oude eiland Eierland. Hier […]

lees meer
Aan Zee

Droogte in de Boswachterij?

Ondanks de vele regen staat het waterpeil in de meertjes van de Boswachterij Westerschouwen lager dan ooit. Hoe kan dat? In dit blog lees je er meer over.

lees meer
Aan Zee

De meest gefotografeerde boom van Zeeland is gesneuveld

De “Boom van Alex”, de meest gefotografeerde boom van Zeeland is gesneuveld. Jaren was deze afstervende dennenboom een baken in het landschap. De storm van afgelopen dagen heeft hem zijn laatste zetje gegeven.

lees meer
Aan Zee

Blauwe gloed in de duinbossen

Stinzenflora in de Manteling geeft de voorjaarsbossen een blauwe gloed

lees meer
Aan Zee

Een zeldzaamheid in het duin: Kleine Parelmoervlinder

Misschien is de Kleine Parelmoervlinder wel de mooiste Zeeuwse vlinder. Met dichte vleugels zijn namelijk de grote, prachtige parelmoerkleurige vlekken op de onderkant van de vleugels goed te zien. Deze vlinder maakt je dag goed!

lees meer
Vlieland

Klein bezoek voor Soay lammetjes en meer geiten in Vlielands duin

De kleinste Vlielanders zijn op bezoek geweest bij de Soay lammetjes en uitbreiding geitenkudde voor Vlielands duin.

lees meer
Vlieland

Oud, maar nog echt niet de dagen zat. Bericht uit het duin.

De 10 Schotse hooglanders in het begrazingsgebied zijn al oud, maar doen hun ‘werk’ nog steeds goed. Ze gaan de verruiging van het duin tegen, bij jeuk schurken ze zich tegen bomen aan, die vervolgens het loodje leggen. Ze wroeten met hun kop stukken duin open. Kortom, ze doen het prima. Wekelijks gaan we enkele malen bij ze kijken. Af en toe tellen we 9 koeien, nummer 10 dwaalt de laatste tijd nogal eens alleen door het duin. Dat is Goasse, geboren op 19 juli 1999.

lees meer
Ameland

Paaltjeswandelingen in de metamorfose

Vorige week is het eerste exemplaar van het wandelboekje “Wandelen op Ameland” overhandigd aan de burgemeester van Ameland, Albert de Hoop door Herman Brink, districtshoofd Friese Wadden Staatsbosbeheer. Dit alles vond plaats in het Natuurcentrum. Een officieel moment waarbij we lieten zien dat de bestaande wandelroutes weer in een nieuw jasje zijn gestoken. Eén van deze routes, speciaal voor […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog