www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Berichten met de tag:
ganzen

Oostvaardersplassen

Update kuddebeheer in de Oostvaardersplassen

De boswachters die het kuddebeheer onder hun hoede hebben doen meerdere malen per week rondes langs de dieren om te kijken hoe het met ze gaat. De conditie van de runderen is gestabiliseerd en gaat langzaam omhoog. Bij de paarden zien we dat zij stabiel blijven en in goede conditie zijn.

lees meer
Oostvaardersplassen

Ganzen in de Oosvaardersplassen

De winter is in aantocht. Een periode waarin trekkende ganzen de Oostvaardersplassen bezoeken en foerageren op de grazige delen van het gebied. Het gaat hierbij dan om grote aantallen grauwe ganzen, brandganzen en kolganzen. Welke ganzen dit zijn en om welke aantallen het gaat lees je in dit blog.

lees meer
Oostvaardersplassen

Wintergasten op weg naar hoge noorden

Je zou het door het warme weer bijna vergeten maar de wintergasten vertrekken nu pas! Afgelopen winter zag ik dagelijks tienduizenden brandganzen in het gebied. Al deze dieren vertrekken nu naar het hoge noorden. Maar stil is het met hun vertrek niet geworden…

lees meer
Oostvaardersplassen

Ganzen vliegen niet meer onder de radar

De Oostvaardersplassen is een gebied waar het hele jaar door duizenden ganzen komen. De ganzen die overdag in het gebied verblijven worden via monitoring vanuit een vliegtuig nauwkeurig bijgehouden. Hoeveel ganzen er ’s nachts in het gebied verblijven is tot nu toe niet bijgehouden. In de eerste twee weken van oktober zal er in de Oostvaardersplassen een pilot gedraaid worden met een radar die ook ’s nachts kan registreren hoeveel ganzen er in het gebied zijn en waar zij zich bevinden. Op deze manier hopen we beter inzicht te krijgen op de invloed van deze dieren op het systeem in de Oostvaardersplassen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Hoe gaat het in de Oostvaardersplassen?

Het is inmiddels eind maart en de winter lijkt voorbij, of is het eigenlijk nooit echt begonnen? We hebben een aantal koude weken gehad, maar dit was van korte duur. Hoe gaat het nu in de Oostvaardersplassen en hoe gaat de natuur om met dit zachte weer?

lees meer
Oostvaardersplassen

Veel vogels in de Oostvaardersplassen

Beste mensen, Om te beginnen wens ik iedereen een natuurlijk en gezond 2016. Door het zachte weer, vooral in de decembermaand, zijn er opvallend veel vogels in de Oostvaardersplassen blijven hangen. Vooral de aanwezigheid van duizenden goudplevieren, kieviten en in mindere mate de bonte strandlopers was opmerkelijk. Deze vogels hielden zich veelal op in plas-dras […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Afname aantallen grazers

Eind oktober 2013 heeft Staatsbosbeheer door middel van drie directe tellingen vanuit een helikopter de aantallen edelherten, konikpaarden en Heckrunderen in de Oostvaardersplassen geteld. De tellingen werden gevalideerd aan de hand van foto’s die tijdens de helikoptervlucht van grote groepen werden gemaakt. Er zijn tussen de 1950 en 2300 edelherten, 825 en 975 konikpaarden en […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Media

Afgelopen week was het een drukte van belang. Er waren genoeg onderwerpen voor de diverse media om  met de Oostvaardersplassen bezig te zijn. Volg de vos, het vernieuwde excursieaanbod met fotosafaris, schaatsen, enzovoort. Allemaal onderwerpen waarvan ik denk dat ze de moeite waard zijn. Neem nu volg de vos. Alles staat klaar voor deze real-life […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Vreemde vogels in de Oostvaardersplassen

Wel eens gehoord van een bosruiter of witgatje? In de Oostvaardersplassen kom je ze tegen. Veel vogels op doorreis naar Afrika of de Middellandse Zee houden een rustpauze in het natuurgebied.

lees meer
Aan Zee

Wel zijn haren, maar niet zijn streken…

Vossen zijn in de terreinen van Staatsbosbeheer meestal welkom, maar soms ook wat minder. Ze bezorgen ons nogal es hoofdbrekens en stellen ons voor dilemma’s.

lees meer
Noord-Holland

Waar zijn de vogels in het veld gebleven?

In de weilanden van Laag Holland zijn vrijwel altijd veel vogels te zien. Ook in de winter. Tijdens een kwakkelwinter zie je bijvoorbeeld veel groepen kieviten. Maar ook groepen met ganzen, goudplevieren en wulpen vind je dan in de weilanden. In en langs de sloten zie je tijdens de winter ook veel smienten en de witte zilverreiger. Allemaal vogels die hier overwinteren, omdat we een mild klimaat hebben. Dat betekent dat hier de gehele winter gewoon wormen te vinden zijn en het gras groen is. Maar zodra er een strenge vorstperiode aankomt lijken al die vogels opeens verdwenen. Waar zijn ze dan gebleven?

lees meer
Noord-Holland

Ganzen in de wintertijd

Elke winter komen ze weer; de overwinterende ganzen. De meeste van deze ganzen broeden op de noordelijke toendra’s van Noord-Europa. In Nederland verblijven midden in de winter er meer dan 2 miljoen stuks!

lees meer
Noord-Holland

Vogels dupe van rietbranden in het Guisveld?

Gisteravond hebben vandalen 12 riethopen in de brand gestoken in natuurgebied het Guisveld in Wormerveer. Enkele vogels zijn hier de dupe van geworden en hebben nu hun nesten verlaten.

lees meer
Texel

Riet voor roerdompen

Om rietontwikkeling te stimuleren en te beschermen voor typische rietvogels zoals de roerdomp heeft Staatsbosbeheer maatregelen genomen. Er zijn twee ‘vlakmeertjes’ met riet afgezet met gaas. Hiermee worden stukjes riet ‘beschermd’ tegen ganzenvraat en blijft broedgebied voor roerdompen op Texel aanwezig.

lees meer
Texel

Geluiden boven Texel

Boven Texel zijn op dit moment vele soorten ganzen te horen die van en naar slaapplekken trekken. Geluiden boven het duin komen niet alleen van vogels maar ook van de branding.

lees meer
Rivierengebied

Bezoek uit het hoge noorden

Het is tijd voor de ganzentrek. Ieder najaar komen er honderdduizenden ganzen vanuit het hoge noorden naar de Gelderse Poort om de winter door te brengen.

lees meer
Noord-Brabant

Vogels schijnen de weg te kennen

Het is herfst! De vogeltrek is alweer in volle gang. Een bijzonder jaarlijks fenomeen waarbij miljarden vogels naar warmere oorden trekken om te overwinteren. In de Pelen sluiten we daarom delen van de gebieden tijdelijk af, om rust voor de doortrekkende vogels en wintergasten te bieden.

lees meer
Utrecht

Is het voorjaar al begonnen?

Vanmorgen werd ik wakker met merelgezang en dat is zeker niet de eerste keer. Ook zanglijsters zijn al te horen, dit is wel wat vroeg voor de tijd van het jaar. Zelfs de pruimenboom tegenover mijn huis staat al in bloei. Terwijl ik dit schrijf zijn de ganzen in super voorjaarstemming luidkeels bezig. Ook een […]

lees meer
Rottum

Het mysterie van de verdwenen ganzenkuikens

Het broedseizoen start hier met de grauwe ganzen. Begin april zagen we bijna overal op Rottumerplaat ganzen op het nest zitten. Geregeld vloog een ouder verschrikt op. Drie weken later vinden we veel lege nesten, maar geen ganzenkuikens. Een mysterie. Waar zijn de kuikens gebleven?

lees meer
Rottum

5e blog vogelwachters Rottumeroog: grote canadese gans

Op Rottumeroog lijkt de voorjaarstrek nu zo goed als voorbij te zijn. Het wad en de hoogwatervluchtplaatsen rond het eiland zijn leeg geworden en op de kwelders scharrelt nog maar een handjevol rotganzen. Inmiddels zullen zowat alle trekvogels naar hun noordelijke broedgebieden zijn teruggekeerd. Toch zagen we hier de afgelopen weken nog steeds grote groepen […]

lees meer
Rottum

1e blog van de vogelwachters op Rottumeroog

Sinds drie weken verblijven Tim van Nus en Henk Mellema als vogelwachters op Rottumeroog. In deze eerste blog stellen zij zich voor. “We staan hier in onze lieslaarzen in het zand van Rottumeroog. Samen gaan we op dit afgelegen Waddeneilandje voor Staatsbosbeheer een lente en zomer lang de functie van vogelwachter vervullen. We kennen elkaar al geruime […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog