www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
dynamiek

Texel

Stormen maken vormen

Zijn we voor nu even uitgewaaid? Na 2023 met storm Agnes, Babet, Ciarán, Debi, Elin, Fergusen Gerrit. Was het op 2 januari 2024 Henk die Texel even aanpakte. Het bleef ook maar regenen, met dikwijls nachten met 30 mm. Op sociale media doken foto’s op van stromende beekjes in het duinlandschap en de kustafslag was met name ten zuiden van paal 12 indrukwekkend te noemen. Een plek die het meest veranderd met extreem weer is de Slufter. Stiekem de mooiste plek die we als boswachters van Staatsbosbeheer beheren, zonder dat we er eigenlijk veel voor hoeven doen. Al die wind en dat hoge water zijn voor dit gebied landschapsvormend. Wat zal volgende week brengen, als opnieuw storm het weerbeeld zal bepalen.

lees meer
Texel

Rollende en zwevende zandkorrels

Op Texel zijn we als Staatsbosbeheer voornemens om een kerf aan te leggen in de zeereep. Het doel hiervan is om weer rollende en zwevende strandzandkorrels het duin in te laten komen. Dit is belangrijk om de verzuurde oude duinbodem weer te herstellen of te laten ontwikkelen. Bovendien is het belangrijk dat de duinen mee kunnen groeien met aanstaande zeespiegelstijging. Net als op vele andere locaties in het land ( van Zeeland t/m Terschelling) zal ook op Texel gegraven worden in de zeereep om het zand naar binnen te laten stuiven. Om deze processen te volgen en te begrijpen vindt er onderzoek plaats door het NIOZ en de VU Amsterdam

lees meer
Texel

Meer leven in het duin door stuifkuilen aanleg in de duinen van Texel

Komende winter wil Staatsbosbeheer in de Bleekersvallei nabij het parkeerterrein aan het Westerslag starten met de aanleg van drie stuifkuilen. Stuifkuilen zorgen ervoor dat plaatselijk met regen uitgespoelde mineralen zoals kalk weer aan de oppervlakte komen. Dit heeft een gunstig effect op planten en dieren die kenmerkend zijn voor onze duinen.

lees meer
Texel

Bijzonder in mei: natuurgebied de Slufter vol water

Door de harde wind en het hoge water stond de Slufter begin mei vol water. Slecht nieuws voor de broedende eidereenden, maar belangrijk voor de dynamiek van het natuurgebied.

lees meer
Texel

Duinbeheer, type duin en suppletie in Nederland

In 1990 is de basiskustlijn vastgesteld, wanneer de zee deze lijn dreigt te overschrijden door kustafslag wordt daar door Rijkswaterstaat iets tegen gedaan, meestal met een zandsuppletie. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de duinen. Een student heeft op verschillende plaatsen gekeken naar de relatie tussen de duinen en de suppleties. Jammer genoeg niet op Texel, […]

lees meer
Texel

Dynamiek: de sleutel voor het behoud van duingrasland, ook op Texel.

Dat dynamiek voor de duinen belangrijk is, weten we al langer. Nieuw is dat onderzoek uitwijst dat duingraslanden wanneer er voldoende dynamiek is, (door begrazing, betreding en verstuiving), hun soortenrijkdom kunnen behouden ondanks de neerslag van stikstof uit de lucht. Wat we buiten zagen, behoud van kwaliteit bij dynamiek en verlies van kwaliteit bij gebrek […]

lees meer
Texel

Stuivend zand van levensbelang voor gezonde duinen, ook op Texel

Steeds duidelijker is dat stuivend zand van levensbelang is voor gezonde duinen. Dankzij het huidige beleid om de kustlijn op zijn plek te houden, door zandsuppleties voor de kust of op het strand, krijgt stuivend zand steeds meer ruimte in de Texelse duinen. Na de aanleg van de Afsluitdijk bleef al het water dat zich […]

lees meer
Overijssel

Lage waterstanden

De waterstanden in onze rivieren zijn al een poos bijzonder laag. In de IJsselvallei, het werkgebied van boswachter Anja, zijn de gevolgen hiervan duidelijk waar te nemen. Plassen en poelen in de uiterwaarden staan droog, in de geulen is veel water weggetrokken en zandplaten die eerder onder water lagen zijn zichtbaar. Welke gevolgen heeft dat nou eigenlijk?

lees meer
Terschelling

Veranderingen op de Boschplaat: Kwelder Amelandergat bedekt door laag zand

Op de Boschplaat overspoelt de zee bij stormtij de kwelder. Bij het Amelandergat stroomt de zee rechtstreeks vanaf de Noordzee naar de Waddenzee over de kwelder. Hierdoor wordt iedere keer zand afgezet en hoogt de kwelder op. Dit noemen we een washover, die hier op natuurlijke wijze is ontstaan. Zand dat anders door kustafslag in zee zou verdwijnen wordt hier nu op de kwelder afgezet en blijft zo behouden voor de Boschplaat.

lees meer
Terschelling

Speeltuin voor wind en zand

Beweeglijk ruig en tegelijk poëtisch verstild liggen ze in het landschap: de duinen tussen paal 16 en 18. Een doolhof van inhammen om te verdwalen voor de wandelaar die zich in zijn eigen verbeelding klein maakt in dit gangenstelsel, spelend als een kind.

lees meer
Terschelling

Ruim baan voor het stuifduin

Aan het begin van de Boschplaat, tussen paal 18 en paal 20 kan de wind haar gang gaan. De stuivende duinen vormen hier een prachtig landschap dat continu in beweging is. Dat is iets wat we graag willen, maar wat soms wel even wat aanpassingsvermogen van onze kant vraagt. Een stuivend duin houd je namelijk niet zomaar tegen.

lees meer
Terschelling

Unieke eilandcolleges

Zondag 1 november houden we samen met Rijkswaterstaat de Doe & Kennisdag bij Ieders Plak. Een belangrijk onderdeel van het programma zijn acht colleges, die verspreid over de dag meerdere keren worden gegeven. We organiseren deze dag om mensen te betrekken bij ons werk en om de kennis van het waddenlandschap te vergroten. Alles wat Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat […]

lees meer
Terschelling

Dynamiek op de Noordsvaarder

Toen Staatsbosbeheer zo’n 100 jaar geleden het beheer van de duinen van Terschelling op zich nam was één van de hoofdtaken het ten gelde maken van de woeste gronden. Met andere woorden: het vastleggen van de stuivende duinen. Er werd bos geplant voor de mijnen en duinvalleien werden ontgonnen voor veeteelt. Hiermee verdween langzaamaan het […]

lees meer
Terschelling

Wie Overleeft Nederland?

In het tv-programma Wie overleeft Nederland duiken vier bekende Nederlanders in teams van 2 de Nederlandse wildernis in waar ze drie dagen moeten zien te overleven. Die natuurgebieden liggen soms praktisch om de hoek van de drukke bewoonde wereld en zijn allemaal in duurzaam beheer bij Staatsbosbeheer. In de eerste aflevering op woensdag 20 mei […]

lees meer
Terschelling

Gevolgen voorjaarsstorm: groei en afslag

Zoals na iedere storm is iedereen op Terschelling benieuwd wat er op het strand en de Boschplaat allemaal weer veranderd is. Jan en ik zijn net terug van een rondje strand. Langs de gehele kust zijn de gevolgen goed zichtbaar. Dat betekent niet dat deze negatief zijn, voor het grootste deel zelfs juist positief. Laat […]

lees meer
Terschelling

Voorjaarsstorm op Terschelling

De bomen op Terschelling zijn wel wat wind gewend. Zolang er geen blad aan zit is er weinig aan de hand, hoewel er op de hoofdweg toch een flinke populier omver werd geblazen. In de bossen is alles blijven staan. De vogelwachters op de Boschplaat hadden een winderige eerste nacht en zijn vanochtend door collega Anne uit voorzorg […]

lees meer
Terschelling

Oude mosselbank weer boven water

Het Amelandergat ziet er telkens weer anders uit wanneer je er komt. Zoals bekend neemt bij bijna iedere storm de zee een stukje Boschplaat tot zich. De Koffiebonenplaat die aan de oostpunt van de Boschplaat vast zit heeft zich hierdoor in de loop der jaren verplaatst; lag hij eerst in noord-zuidelijke richting, nu ligt hij […]

lees meer
Terschelling

Zandbank wordt één met Terschelling

Ter hoogte van paal 4 groeit langzaam een grote zandbank vast aan het eiland. Boven het eiland liggen meerdere zandbanken die langzaam richting het eiland ‘wandelen’. Dit is één van de grootste natuurlijke landschapsvormende processen die Nederland kent, best bijzonder dus! Het is indrukwekkend om te zien hoeveel zandbanken er noordwest van het eiland liggen, […]

lees meer
Terschelling

Dagboek van de vogelwachter, deel 1

Een bijdrage van vrijwillige vogelwachters Gert Jan Blankena en Masha Cramer. Al voor de vierde keer zijn we een week te gast als vogelwachter op de uiterste punt van Terschelling: op de ‘Koppen van 28’. Deze keer van 2 tot 9 mei. Voor Veluwse zandhazen zoals wij is dat een hele belevenis! Bovenop een laag duin […]

lees meer
Terschelling

Terschellinger duinen natuurlijker en sterker

De Terschellinger gemeenteraad heeft in januari zijn bezorgdheid geuit over de toestand van de zeereep ter hoogte van paal 16 na de ‘Sinterklaasstorm’. Staatsbosbeheer, Vitens en Rijkswaterstaat hebben op verzoek van het College van B&W gezamenlijk een analyse van het gebied uitgevoerd. In de notitie zijn de ontwikkelingen van de Terschellinger kust tussen paal 15 […]

lees meer
Terschelling

Natuurretraites: de natuur als ‘gids’

Vanaf dit jaar gaan we op Terschelling een unieke samenwerking aan met Martine Meijer, psychoanalytica. Juist als je in je leven met vragen zit, waar je niet eenvoudig een antwoord op hebt, kan de natuur je de helpende hand bieden. En vooral ook op een eiland, waar je geest volledig tot rust kan komen, krijg […]

lees meer
Terschelling

Gestrand na de storm

De storm op Sinterklaasavond heeft zijn sporen nagelaten op Terschelling. Je kan het dan hebben over de landschappelijke veranderingen, maar wanneer je op het strand loopt en goed naar de grond kijkt zie je nog veel meer. Door de hoge golven zijn talloze dieren die op en in de zeebodem leven losgewoeld en aangespoeld op […]

lees meer
Terschelling

Storm biedt kansen voor Boschplaat

Het was een flinke storm afgelopen donderdag en vrijdag, gecombineerd met springtij. Niet vaak gebeurt het dat het zeewater zo hoog wordt opgestuwd in de Waddenzee. Op de Boschplaat, aan de oostkant van Terschelling, zijn de effecten van het hoge water en de harde wind spectaculair en goed zichtbaar. Stukken duin zijn afgeslagen en hebben […]

lees meer
Terschelling

Een weekje vogelwachter, deel 4

Net als vorig jaar wordt de vogelwachterskeet bij het Amelandergat op de Boschplaat bemand door vrijwilligers. van 25 mei tot en met 1 juni heeft, net als vorig jaar, Gert Jan Blankena hier een week doorgebracht en een dagboek bijgehouden. Hierbij deel 4. Maandag 28 mei. Om 6 uur het bed uit. Dichte mist, zicht […]

lees meer
Terschelling

De dynamische kust van Terschelling

Afgelopen dagen verschenen er enkele berichten in de media over kustafslag op Terschelling als gevolg van de januaristormen. Rijkswaterstaat bepaalt het beleid en de maatregelen ten aanzien van de kustveiligheid. Zij garandeert dat de zeekeringen op Terschelling in stand blijven en voert hiervoor geregeld metingen uit. Staatsbosbeheer volgt in haar beheer van het natuurlijke duingebied […]

lees meer
Terschelling

Dennen tegen het stuivende zand, net als vroeger!

Van paal 16 tot paal 20 kan het zand in de duinen weer haar eigen gang gaan. De duinen verstuiven en verplaatsen zich naar het zuid-oosten, uniek in Europa! Begin dit jaar werden de duinen bij paal 18 alleen wel erg laag vonden bewoners van Oosterend. Samen met hen en Rijkswaterstaat hebben we toen twee rijen […]

lees meer
Terschelling

Bericht van de vogelwachter: dag 8

Gert Jan Blankena heeft in juli een week lang samen met zijn vrouw als vrijwillig vogelwachter de vogelwachterskeet bij eht Amelander gat bemand. Hierbij zijn verslag van de laatste dag. Vrijdag 15 juli. Nou, dat was me het nachtje wel. Toen we gingen slapen oordopjes ingedaan omdat de keet zo’n herrie maakt. Dat wordt veroorzaakt […]

lees meer
Terschelling

Field-trip ‘HOPE-university’ op Terschelling

Afgelopen week, van maandag 9 mei tot vrijdag 13 mei, was een aantal studenten milieubeheer en medewerkers van de ‘HOPE University’ uit Liverpool, op Terschelling voor een (lange) excursie. Ze verbleven in het Stayokay in West. Mooi om te zien hoe mensen met een hele andere achtergrond het landschap en de natuur op Terschelling beleven! Er […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog