www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Berichten met de tag:
lepelaar

Rottum

Juni, bloeiende kwelders en heel veel jong leven

Dit jaar werd het vogelwachtseizoen op Rottumerplaat geopend door Ali en Harry Horn en zij kwamen in juni twee weken terug om het stokje over te nemen van vogelwachters René Vos en Rafaella Porcu. In dit blog een verslag van hun werkzaamheden en indrukken: het ringen van jonge lepelaars, trekvogels, scholeksters, bloeiend melkkruid, zwerfvuil en een fatale afloop van een pril scholeksterleven.

lees meer
Rottum

Stormachtige afsluiting vogelwachtseizoen 2017 op Rottumerplaat

De laatste wacht van het broedseizoen 2017 zit er op. Vogelwachters Bart & Doortje sloten het seizoen stormachtig af! Lees hieronder hun, voorlopig, laatste blog.

lees meer
Aan Zee

Meer rust in de baai van de Schelphoek (Schouwen-Duiveland)

Nu het strandje bij de Schelphoek beter is afgesloten, zien we dat de rust in de baai is teruggekeerd: kustbroedvogels profiteren hier maximaal van. Helaas wisten sommige mensen toch nog de dieren in de baai te verstoren waardoor er in opdracht van de Provincie Zeeland rasters geplaatst zullen gaan worden zodat mensen bij laag water niet het slik op kunnen lopen. Het stukje Waddenzee in de baai van de Schelphoek wordt er hierdoor alleen maar mooier op. Vogels die hier foerageren, die overtijen bij hoogwater en die broeden op de vogeleilanden: het is allemaal te bekijken vanaf de diverse uitkijkpunten langs de Schelphoek.

lees meer
Aan Zee

Aangesterkte lepelaar krijgt vrijheid terug in de Schelphoek

Aangesterkte lepelaar wordt uitgezet in de Schelphoek.

lees meer
Noord-Holland

Witte vogels met lange poten in de polder Zeevang

In de zeevang zie je vaak lepelaars en zilver reigers.

lees meer
Texel

Extreem nat weer levert verrassingen op

Het is een extreem nat voorjaar. Dat is voor sommige soorten nadelig en menig wandelaar heeft al natte sokken gehaald op Texel. Het levert ook verrassingen op, zoals een spontane nieuwe kolonie lepelaars in de Lange Dam Vallei op Texel, ten westen van de Slufter. In dit blog vertel ik daar meer over.

lees meer
Texel

Einde broedseizoen: genieten van extra wandelpaden op Texel

Goed nieuws voor de avontuurlijke wandelaar: vanaf 1 augustus valt er extra veel te wandelen op Texel. Het broedseizoen in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. En dat betekent dat de groene wandelroutes die buiten het broedseizoen extra beschikbaar zijn voor wandelaars, weer opengaan.

lees meer
Texel

Start broedseizoen: doe mee met de Groene Wandelpaden Challenge

Nog een week en dan gaat op Texel het broedseizoen weer van start. Dit betekent dat de extra wandelpaden (groen) die vorig najaar zijn opengesteld binnenkort weer gesloten worden zodat verschillende vogels rustig kunnen broeden. Om tot 1 maart nog te genieten van deze uitdagende wandelpaden, nodig ik je uit om met mij mee te wandelen tijdens de “Groene-Wandelpaden-Challenge”.

lees meer
Texel

Lepelaars: van donzige kuikens tot wereldreizigers

Lepelaars horen bij Texel. De prachtige vogels zijn wereldreizigers, maar keren ieder jaar terug naar hun geboortegrond om hun jongen groot te brengen.

lees meer
Texel

Bezoek vrijwillige vogelwachters bij vogelkijkpunten in De Slufter en De Geul

Sinds deze week zijn er weer vrijwillige vogelwachters actief bij de vogelkijkpunten in De Slufter en De Geul. Deze vogelwachters vertellen je graag alles wat ze weten over de vogels en de bijzondere natuur in het Nationaal Park Duinen van Texel. Breng ze dus eens een bezoekje!

lees meer
Texel

De toestand in het veld door de ogen van een boswachter

De boswachters op Texel houden elkaar van het wel en wee in de gebieden op de hoogte door regelmatig een verslag te schrijven. In dit verslag blikt boswachter Dick Schermer terug op de afgelopen periode.

lees meer
Texel

Extra wandelmogelijkheden op Texel nu broedseizoen afloopt

Het broedseizoen 2016 in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. Nog enkele vogels zitten op eieren, nadat een eerdere broedpoging geen succes had of zijn hun jongen nog aan het voeren. De meeste paden die alleen buiten het broedseizoen voor wandelaars beschikbaar zijn gaan daarom vandaag, 1 augustus, weer open.

lees meer
Texel

Het gaat goed met de lepelaar in Nationaal Park Duinen van Texel

Ook dit jaar gaat het goed op Texel, het aantal broedparen (696) is hoger dan ooit eerder vastgesteld. Er zijn nu veel jongen in de kolonies. Het lijkt er op dat er door het gunstige weer daarvan veel gaan uitvliegen en dan is ook het broedresultaat goed.

lees meer
Texel

Al zeker 282 paren lepelaars in De Geul op Texel, telling komt op Vroege Vogels TV.

In De Geul, onderdeel van Nationaal Park Duinen van Texel, broeden al zeker 282 paar lepelaars. Staatsbosbeheer heeft vorige week de eerste telronde gedaan door van uit een vliegtuig foto’s te maken van de kolonie. Op deze manier zijn de lepelaars in dit moeras van wilgen en riet zonder ze te verstoren te tellen. Althans […]

lees meer
Texel

Start van het broedseizoen, honden aan de lijn en katten vast.

Op Texel wordt de start van het vogelbroedseizoen traditioneel ingeluid met eind februari de waarneming van de eerste lepelaar die uit het overwinteringsgebied terugkomt. De eerste lepelaars zijn vorige maand op Texel aangekomen en er zullen er nog veel volgen. Meer afstand tussen paden Staatsbosbeheer zorgt dat de natuurreservaten klaar zijn voor op de terugkomst […]

lees meer
Texel

Texel kiest haar eigen eilandvogel

Bericht van de Vogelwerkgroep Texel Naar aanleiding van de uitzending van de Natuurwijzer op Radio Texel op zondag 6 december roept Vogelwerkgroep Texel iedereen op om te stemmen op de meest Texelse vogel. In navolging van de verkiezing van de Grutto tot Nationale Vogel zijn we benieuwd welke vogel nu het meest kenmerkend voor Texel […]

lees meer
Texel

Texelse driedoornige stekelbaarsjes in hoofdrol van Holland, Natuur in de Delta

Maandag is de nieuwe Nederlandse natuurfilm Holland, Natuur in de Delta in première gegaan, in deze film spelen driedoornige stekelbaarsjes een van de hoofdrollen. Aanleiding daarvoor zijn de vistrappen voor stekelbaarsjes die Staatsbosbeheer in de Moksloot heeft aangelegd. Bij de montage zijn de beelden van de vistappen niet in de film terecht gekomen. Wel driedoornige […]

lees meer
Texel

Broedseizoen 2015 in Nationaal Park Duinen van Texel

In de Muyplas hebben lepelaars, aalscholvers en blauwe reigers als kolonievogels gebroed. In 2015 hebben maar liefst 106 paar lepelaars gebroed. Dit aantal is nog nooit zo hoog geweest. – in 2014 85 nesten. De aantallen aalscholvers lopen in de loop van de jaren terug: Er werden in 2015 848 nesten ingeschat (telling 20 april). […]

lees meer
Texel

Het broedseizoen in de Duinen van Texel loopt op het eind, de meeste 'groene routes' 1 augustus open

Het broedseizoen 2015 in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. Nog enkele vogels zitten op eieren, nadat een eerdere broedpoging geen succes had of zijn hun jongen nog aan het voeren. De meeste paden die alleen buiten het broedseizoen voor wandelaars beschikbaar zijn gaan daarom op 1 augustus weer open. […]

lees meer
Texel

2015 goed jaar voor lepelaars in @NPTexel

Bij de telling met hulp van luchtfoto’s van de lepelaarskolonies in De Geul en De Muy in het Nationaal Park Duinen van Texel bleek dat ook 2015 een goed jaar is voor het aantal broeden de lepelaars. In De Geul is het aantal sinds de telling in half mei toegenomen tot minimaal 420 paar. Iets […]

lees meer
Texel

Een berichtje uit De Geul in @NPTexel

Er zijn al heel veel jonge lepelaars en aalscholvers te horen en soms te zien. Wel is gebleken uit recent muizen onderzoek dat het met de muizenstand dit jaar zeer slecht is gesteld in de (Geul en Bollekamer) misschien een oorzaak dat er minder bruine kiekendieven zijn. De vrouwtjes die zitten te broeden zijn ook […]

lees meer
Texel

Zeker 49 paar lepelaars in De Muy op Texel tijdens 1e ronde

Vandaag zijn voor de eerste keer dit jaar uit de lucht foto’s gemaakt om de lepelaars in de kolonies in het Nationaal Park Duinen van Texel te tellen. In de kolonie in De Muy zijn 49 nesten/paren geteld. Ook konden er drie nesten van blauwe reigers worden vastgesteld. Vorig jaar hebben hier 84 paar lepelaars […]

lees meer
Texel

De Duinen van Texel in 1940

De jaarverslagen van Staatsbosbeheer geven ook in de oorlogsjaren een beeld van wat er toen gebeurde in de Duinen van Texel. In het verslag van boswachter Epe over 1940 staat onder andere: In het natuurmonument De Geul en Westerduinen zijn in het afgelopen jaar eerst door het departement van Defensie en naderhand door het Duitse […]

lees meer
Texel

Weer ruim excursieaanbod van Staatsbosbeheer op Texel in april

Langs de lepelaars en meeuwen van de Geul In het reservaat De Geul is de grootste broedkolonie lepelaars te vinden. Tijdens de excursie kunt u de aalscholvers van dichtbij bekijken, hoe goed de lepelaars zich laten zien is telkens een verrassing. De route gaat ook door de grootste meeuwenkolonie van Texel. De boswachter van Staatsbosbeheer […]

lees meer
Texel

Natuureiland Texel 2015, weer mooier dan het vorige nummer

Vanmiddag heeft Monica Ralling coördinator Voorlichting en Educatie het eerste exemplaar van Natuureiland Texel editie 2015 overhandigd aan Han Lindeboom de voorzitter van het Nationaal Park Duinen van Texel. Het nummer wordt binnenkort op Texel huis aan huis verspreid en is dan ook op de boot, bij Ecomare, VVV, logiesverstrekkers en veel andere beschikbaar voor […]

lees meer
Texel

Broedseizoen 2014 Duinen van Texel

Door de zachte winter begon het broedseizoen in 2014 vroeg. Er broedden meer lepelaars dan ooit sinds de grote daling van het aantal eind jaren zestig in de Muyplas. Tijdens de jaarlijkse vliegtuigtelling werden 85 nestlocaties geteld. De groei van de aalscholverkolonie is er uit. Er werden 882 nesten geteld. Er gaan door de teloorgang […]

lees meer
Texel

Slag achter De Geul op Texel is nu open, voor de avontuurlijke wandelaar

Een uitdagende wandeling door het Nationaal Park Duinen van Texel gaat over het Slag achter de Geul. Dit is één van de wandelpaden die Staatsbosbeheer buiten het broedseizoen extra aanbiedt. In deze grote lepelaarskolonie, ongeveer 450 paar en de grootste kolonie van Nederland, zijn nu net de laatste jongen uitgevlogen. Het pad loopt langs de […]

lees meer
Texel

Broedseizoen in de Duinen van Texel bijna over, meeste 'groene paden' gaan eerder open.

Het broedseizoen 2014 in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. Nog enkele vogels zitten op eieren, nadat een eerdere broedpoging geen succes had, of zijn hun jongen nog aan het voeren. Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer gekeken of de regeling van de met groene aanduiding gemarkeerde wandelpaden in het Nationaal Park […]

lees meer
Texel

Lepelaars; vette kuiven op Texel

Al in de 19e eeuw broedden er lepelaars op Texel in terreinen die nu in beheer van Staatsbosbeheer zijn Samen met de lepelaars die bij natuurmonumenten op De Schorren broeden biedt Texel onderdak aan ongeveer 20% van de in Nederland broedende lepelaars. Het is nu een goed moment om de lepelaars te bekijken met de […]

lees meer
Texel

ONVERWACHTE STERFTE BIJ LEPELAARS IN WADDENGEBIED

Sinds half juni zijn er 21 dode lepelaars gevonden op de Waddeneilanden en langs de Waddenkust van het vaste land. Bijzonder is dat het volwassen dieren zijn die niet vermagerd zijn en waaraan op het oog niets markeert. De afgelopen jaren is het aantal lepelaars dat in het Waddengebied broedt sterk toegenomen. Dat er ook […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog