www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Berichten met de tag:
storm

Aan Zee

Storm(en) over de Boswachterij Westerschouwen

Door de stormen die de afgelopen weken ons land hebben geteisterd, zijn veel bomen omgewaaid of geknapt. Ook in de Boswachterij Westerschouwen gingen vele bomen om. Zonde van de vaak oude, kapitale bomen. Toch is dood hout in het bos erg belangrijk: vers dood hout staat garant voor een explosie van nieuw leven.

lees meer
Aan Zee

Verlies en winst door stormschade

Een storm raasde over Zeeland. Naast veel schade en werk geeft het ook winst: de natuur wordt rijker met veel dood hout in de natuurgebieden.

lees meer
Noord-Holland

Staatsbosbeheer haalt € 25.216,83 op voor opruimen stormschade Poly

Staatsbosbeheer haalt € 25.216,83 op voor opruimen stormschade Poly

lees meer
Noord-Holland

Elswout gaat stap voor stap weer open

De storm Poly richtte een ravage aan op buitenplaats Elswout. Boswachters en aannemers zijn de druk bezig geweest met het vrij maken van de wandelpaden en hebben gevaarlijke takken en bomen opgeruimd. Vanaf donderdag 20 juli is een deel van het bos van Elswout weer toegankelijk voor bezoekers.

lees meer
Noord-Holland

Help buitenplaats Elswout weer opengaan

Buitenplaats Elswout is grotendeels afgesloten vanwege de enorme stormschade door zomerstorm Poly. Om de geliefde buitenplaats weer veilig toegankelijk te maken voor bezoekers is Staatsbosbeheer een crowdfundactie gestart. Hiermee hoopt Staatsbosbeheer in korte tijd €25.000 bijeen te brengen, zodat met behulp van gespecialiseerde aannemers en hoogwerkers Elswout snel weer kan worden opengesteld voor bezoekers.

lees meer
Texel

Stormen maken vormen

Zijn we voor nu even uitgewaaid? Na 2023 met storm Agnes, Babet, Ciarán, Debi, Elin, Fergusen Gerrit. Was het op 2 januari 2024 Henk die Texel even aanpakte. Het bleef ook maar regenen, met dikwijls nachten met 30 mm. Op sociale media doken foto’s op van stromende beekjes in het duinlandschap en de kustafslag was met name ten zuiden van paal 12 indrukwekkend te noemen. Een plek die het meest veranderd met extreem weer is de Slufter. Stiekem de mooiste plek die we als boswachters van Staatsbosbeheer beheren, zonder dat we er eigenlijk veel voor hoeven doen. Al die wind en dat hoge water zijn voor dit gebied landschapsvormend. Wat zal volgende week brengen, als opnieuw storm het weerbeeld zal bepalen.

lees meer
Texel

Storm en zand

De afgelopen jaren is door veranderende inzichten meer ruimte voor dynamisch kustbeheer. In dit blog meer over storm en zand. Belangrijke elementen voor een afwisselend , mooi en veilig duingebied.

lees meer
Texel

De Slufter op Texel stond vandaag weer lekker vol water

Gisteravond liep De Slufter al lekker vol. ’s Avonds is op verzoek van het waterschap de extra dichting in de duiker van het Slufterdijkje gedicht.Mocht de klepduiker die normaal voorkomt dat zeewater vanuit De Slufter naar De Muy stroomt niet goed werken dan moet deze schuif het water tegenhouden en voorkomen dat het dijkje beschadigd. […]

lees meer
Texel

Storm belevenis in @de_Slufter @NPTexel, verjongd het duin en zorgt voor wat hinder in het bos

De bijzondere zomerstorm van zaterdag 25 juli leverde een unieke kans voor veel Texel bezoekers om in hun vakantie eens mee te maken dat De Slufter goed vol zeewater staat en om de kracht van de wind te ervaren. Veel mensen kwamen naar het uitkijkpunt om deze belevenis te ervaren.Vanaf het strand is weer veel […]

lees meer
Texel

Sneeuwlandschap in de Eierlandse Duinen op Texel?

Op de plek waar het Slag door de Eierlandse Duinen bij het strand komt lijken mensen wel door een besneeuwd landschap te lopen. De storm van vorige week heeft een verse laag zand over het duinlandschap uitgestrooid. Straks verdwijnt het weer onder de plantengroei. De duinbodem krijgt door het verse zand een verjongingskuur, goed voor […]

lees meer
Texel

De Slufter op Texel na de storm

Tijdens de storm gisteren liep De Slufter weer goed vol met water. Vandaag is veel van dit water alweer verdwenen, maar je moet nog wel erg je weg zoeken. Aan de andere kant is een bezoek daardoor nu extra aantrekkelijk, zeker ook voor kinderen. Gelukkig lijkt de hoeveelheid plastic die met het zeewater het gebied […]

lees meer
Texel

Vuilruimen in De Slufter, Staatsbosbeheer zoekt hulp op 14 maart

Traditiegetrouw wordt in maart met de inzet van vrijwilligers het zwerfafval geruimd in De Slufter in het Nationaal Park Duinen van Texel. Deze keer organiseert Staatsbosbeheer de grote schoonmaakactie op zaterdag 14 maart. Mensen die graag aan deze actie willen meewerken zijn welkom vanaf 09.30 in de Slufter. Verzamelpunt is de overzijde van de trap […]

lees meer
Texel

Stormachtige wind brengt op Texel veel zand in beweging, afbraak en opbouw gaan zo hand in hand.

De harde en stormachtige winden van de laatste dagen hebben in het Nationaal Park de Duinen van Texel weer veel zand in beweging gebracht. De witte duinen langs het strand zijn weer wit, de helm kan hierdoor goed groeien en het duin wordt hoger. Dit is gunstig voor insecten die van helmwortels leven en broedvogels […]

lees meer
Texel

Weer lekker veel water in De Slufter op Texel door storm

Vanochtend kwam door de storm het wat het water bij hoogwater op de Noordzee voor de kust van Texel tot 1,08m in plaats van de voorspelde 1,48m. Evengoed kwam er voor de derde op een volgende dag veel water De Slufter binnen. Dit overstromingsniveau wordt elke winter meerdere keren bereikt en speelt een belangrijke rol […]

lees meer
Texel

Storm bracht weer een mooie plas water in De Slufter op Texel

Vanochtend bij hoogwater zorgde de combinatie van storm en springtij er voor dat De Slufter weer grotendeels vol liep. Niet zo spectaculair vol als op 22 oktober: http://staatsbosbeheertexel.wordpress.com/2014/10/22/storm-in-de-slufter-op-texel/, maar wel een prachtig gezicht. Boswachter Erik van der Spek

lees meer
Texel

Veel mensen keken in De Slufter op Texel tot hoe hoog het water kwam en wat het effect daarvan is.

Veel mensen profiteerden vandaag van het mooie weer om een wandeling door De Slufter te maken. Het was goed zichtbaar tot hoe hoog het water is gekomen door het achtergelaten vloedmerk. Het zeewater zorgde ook voor dynamiek in de duinen van De Slufter. Hier werd wat afgebroken, daar werd zand achter gelaten. Ook de groeiplaatsen […]

lees meer
Texel

Storm over De Hors en Mokbaai op Texel

Vanochtend vroeg joeg de storm ook het water hoog op in de Mokbaai en over De Hors op Texel. Op De Hors liep een deel van de valleien tussen de jonge duinen vol met zeewater. In het Marsdiep lagen de zandzuigers die aan de zeewering bij Petten werken veilig voor anker. Het incidenteel overstromen met […]

lees meer
Texel

Storm in De Slufter op Texel

Tijdens het ochtend gloren stond van ochtend het water in De Slufter op zijn hoogst, het evenaarde de waterstand van 6 december 2013. Het is bijzonder dat binnen een jaar het water twee keer zo hoog komt te staan. Een vers vloedmerk, alles wat in zee dreef en aanspoelt laat ook late bezoekers goed zien […]

lees meer
Texel

Filmpje pakken: De Slufter op Texel; tijdens en na de Sinterklaasstorm 2013

Tijdens de ‘Sinterklaasstorm’ vielen in 2013 storm en springvloed samen. Het zeewater kwam extreem hoog en dit was in De Slufter op Texel goed te merken. Vanaf het Vlak Zonder Naam in De Slufterbollen in het zuiden tot de Achtbunder in het noorden stond het hele Sluftersysteem vol zeewater. Veel mensen kwamen van dit bijzondere […]

lees meer
Texel

Hoogwater in De Slufter op Texel, veel mensen komen het bewonderen

[slideshow] Na de storm van 5 december, die samen viel met springtij is De Slufter weer eens goed vol water komen te staan. Vanochtend met hoog water is dit goed te zien en het mooie weer gaf veel mensen kans om er van te genieten. Ieder doet dat op eigen wijze. De een steekt even […]

lees meer
Texel

Hoogwater in De Slufter op Texel, morgenochtend op zijn mooist te zien

Vanochtend is op de Noordzee bij Texel een waterstand van 115 cm boven NAP bereikt, 30cm meer dan verwacht. Voor vanavond om 20.40 wordt 2,37 voorspelt een meter meer dan normaal in deze getijde cyclus. Morgenochtend om 8.40 is de verwachting met 2,19m zelfs 145cm meer. Door drie hoge tijen met meer water dan normaal […]

lees meer
Texel

De storm en de Texelse natuur, meer hinder dan schade ondanks veel omgewaaide bomen

De storm van 28 oktober heeft veel invloed gehad op de Texelse natuur. Het meest opvallend zijn de honderden omgewaaide en afgebroken bomen in De Dennen en het Krimbos. Ook langs het Waalenburgerdijkje, Skillepaadje, Korverskooi en andere plaatsen waar bomen en struiken staan, zijn bomen omgewaaid of soms zware takken afgebroken. Sinds de storm maandag […]

lees meer
Texel

Extra water door de storm gaf kleine versnelling aan verloop van De Slufter op Texel.

[slideshow] Het verlopen van De Slufter naar het zuiden ging gisteren door de storm iets sneller dan de laatste weken. De punt die uit de zuidelijke stuifdijk bij de monding van De Slufter is gesneden is een meter of vijf grote geworden. Er bleef vandaag ook bij hoogwater weer een strook over waarlangs je van […]

lees meer
Texel

Ruimen van stormhout in de bossen van Texel is in volle gang

[slideshow] Door de boswachters van Staatsbosbeheer en aannemers wordt hard gewerkt aan het weer toegankelijk maken van De Dennen en het Krimbos op Texel. Met hulp van kranen wordt hard gewerkt aan het open zagen van de fietspaden. De fietspaden over het Waalenburgerdijkje en het Skillepaadje zijn al weer open. In De Dennen en het […]

lees meer
Texel

Blijf uit het bos!!! Veel hinder, weinig schade in de bossen op Texel

[slideshow] Vele tientallen bomen zijn omgewaaid of hangen nog half omgewaaid. Ook hangen er nog half afgewaaide takken en kronen boven de wegen en paden in De Dennen en het Krimbos. Staatsbosbeheer raad iedereen dan ook aan voorlopig uit deze bossen te blijven en de wandel- en fietspaden in de duinen te gebruiken wanneer u […]

lees meer
Flevoland

Boswerkzaamheden na de storm

Essentaksterfte en een storm van 18 januari. De bossen in Dronten/Lelystad hebben het zwaar te verduren. Naast deze werkzaamheden begint Staatsbosbeheer in januari ook aan de houtoogst in een deel van het Revebos. Houtoogst is belangrijk voor een bos omdat een bos zo gezond blijft. Enig nadeel van deze werkzaamheden kan zijn dat bepaalde routes tijdelijk worden afgesloten voor de veiligheid van onze bezoekers.

lees meer
Flevoland

Recreatieve paden weer vrij na zomerstorm Almeerderhout

.   Na de zomerstorm van zaterdag 25 juli is Staatsbosbeheer met man en macht aan de gang gegaan om wegen en paden weer begaanbaar te maken. Na de storm lagen veel wegen en paden bezaait met takken, boomtoppen of zelfs hele bomen. De schade aan het bos zelf valt mee, er zijn nu geen […]

lees meer
Flevoland

Storm raast over Flevoland

De eerste najaarsstorm van dit seizoen die gisteren (28-10-2013) over ons land trok heeft in Flevoland minder schade aangericht dan in 2007. In januari van dat jaar vielen door heel Flevoland vele bosvakken tegelijk om. Met name de naaldhout en populieren soorten hadden het toen zwaar te verduren. Met de storm van gister zijn vooral […]

lees meer
Drents-Friese Wold

Weet jij hoe een storm het bos magisch maakt?

De storm uit 1972 staat als één van de zwaarste stormen van de vorige eeuw te boek. Hij richtte een enorme ravage aan in heel Nederland. In Drenthe moest met name het bos eraan geloven. Bomen knakten als luciferhoutjes in stukken, of ze werden met wortel en al uit de grond gerukt. Nu 50 jaar later is hier een magisch bos ontstaan.

lees meer
Drents-Friese Wold

Omgevallen bomen in het bos zorgen voor nieuw leven

De storm van eind vorig jaar heeft ook bij ons in het Drents-Friese Wold de grond doen trillen van de omgevallen bomen. Zonde zou je denken! Toch, als je weet dat dode bomen veel insecten aantrekken en op hun beurt weer vogels. Dan is het niet zonde maar een prachtige kans. Dood hout is voedsel […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog