www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Berichten met de tag:
Noord Holland

Schoorlse Duinen

Dit weekend is de Nationale Tuinvogeltelling: Doe mee!

Dit weekend is het weer zover: de Nationale Tuinvogeltelling. Door een half uurtje de vogels te tellen help je mee aan het grootste burgeronderzoek naar natuur van Nederland. Doe jij ook mee? Met jouw bijdrage help je de Vogelbescherming en Sovon om inzicht te krijgen in hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen zij vogels beter helpen en beschermen. Kijk voor meer informatie op tuinvogeltelling.nl.

lees meer
Schoorlse Duinen

Duinbrand razendsnel geblust

Gisteren heeft er kort een brand gewoed in de Schoorlse Duinen. De brand werd ontdekt door een aantal mountainbikers die direct 112 hebben gebeld.

lees meer
Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer schakelt hulptroepen in voor herstel Schoorlse Duinen

Vanaf dit najaar loopt herder Marijke Dirkson met haar schaapskudde in de Schoorlse Duinen. De schapen eten gras op de verbrande delen en zorgen zo voor herstel van de heide en het open houden van de duinen. Staatsbosbeheer heeft een overeenkomst met Marijke afgesloten voor minimaal drie jaar, waarbij de schapen tijdens de winterperiode vier tot zes weken in de duinen zijn te vinden.

lees meer
Schoorlse Duinen

Natuurbeleving vanuit een hangmat, de perfecte combinatie

Frans Nieuwenhuizen was 42 jaar Boswachter bij Staatbosbeheer in de Schoorlse Duinen. Sinds 2000 geniet hij van zijn welverdiende pensioen en is hij columnist voor schakels (blad voor 55+ in gemeente bergen). Regelmatig schrijft hij een boswachterscolumn om zijn kennis, ervaring en verwondering te delen over de Schoorlse duinen.

lees meer
Schoorlse Duinen

Schoorlse Duinen opgeruimd na de branden

Staatsbosbeheer voert dit najaar één van de laatste ingrijpende werkzaamheden uit die nodig zijn om de Schoorlse Duinen te laten herstellen van de branden. Op verschillende plekken wordt de bovenste laag van de verbrande bodem verwijderd tot op het grondwater. Op de natte plekken die hierdoor ontstaan, kunnen soorten als de rugstreeppad en planten als Parnassia en de Moeraswespenorchis weer tot ontwikkeling komen.

lees meer
Schoorlse Duinen

Zeldzame poppenorchis ontdekt in de Schoorlse duinen. Supervondst of floravervalsing?

Vorige week kregen wij een berichtje van twee bezoekers van de Schoorlse Duinen, Marga en Sietse Postma, dat ze mogelijk een poppenorchis hadden ontdekt. Ze stuurden een bericht met goede foto’s erbij. Na even speuren op internet bleek het inderdaad om de poppenorchis te gaan. En wat blijkt. De poppenorchis is geen zeldzame, geen zeer zeldzame, maar UITERST Zeldzame orchidee! Zo beschrijft FLORON (Natuurorganisatie voor het behoud van de wilde flora van Nederland) deze soort.

lees meer
Schoorlse Duinen

Boswachterscolumn: Bijtende insecten, Durf jij het aan?

Frans Nieuwenhuizen was 42 jaar Boswachter bij Staatbosbeheer in de Schoorlse Duinen. Sinds 2000 geniet hij van zijn welverdiende pensioen en is hij columnist voor schakels (blad voor 55+ in gemeente bergen). Regelmatig schrijft hij een boswachterscolumn om zijn kennis, ervaring en verwondering te delen over de Schoorlse duinen.

lees meer
Schoorlse Duinen

Wát een ranonkel!

Pardon, hoe noemt u mij? Nee, ik bedoel de waterranonkel. De Klimopwaterranonkel, om maar eens een mooie soortnaam voor galgje te noemen. Die is nú al weer gevonden in het vernieuwde Catrijpermoor.

lees meer
Schoorlse Duinen

Uilskuikens!

“Maart roert z’n staart, aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed en in mei leggen alle vogels een ei”… maar veel vogels zijn sneller. In mei zijn er al kleine vogeltjes bij! Zoals die van de bosuil. Dat zijn die uilen van het griezelige ‘oehoeeee’-geroep uit de films. We zijn blij met de geboorte van 2 nieuwe bosuilen.

lees meer
Schoorlse Duinen

Mountainbikeroute Schoorlse Duinen kansrijker door aanpassing onderbouwing

Door Boswachter Laurens Bonekamp Staatsbosbeheer vervolgt aanvraag voor nieuwe mountainbikeroute Schoorlse Duinen Staatsbosbeheer gaat in overleg met de provincie Noord-Holland en de gemeente Bergen de komende tijd aan de slag om de huidige vergunning van de nieuwe mountainbikeroute in de Schoorlse Duinen op twee punten beter te onderbouwen. Hierbij zal wederom nauw samen worden gewerkt […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Boswachterscolumn: De lente, een drukke tijd voor de liefhebber

Door boswachter Frans Nieuwenhuizen Frans Nieuwenhuizen was 42 jaar Boswachter bij Staatbosbeheer in de Schoorlse Duinen. Sinds 2000 geniet hij van zijn welverdiende pensioen en is hij columnist voor schakels (blad voor 55+ in gemeente bergen). Regelmatig schrijft hij een boswachterscolumn om zijn kennis, ervaring en verwondering te delen over de Schoorlse duinen. De lente, een drukke tijd voor de liefhebber                     De […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer knapt wandelpaden op in de Pettermerduinen

Door Boswachter Laurens Bonekamp Maandag 21 maart is Staatsbosbeheer gestart met het opknappen van de wandelpaden in de Pettermerduinen. Door de boswerkzaamheden in januari en februari zijn veel wandelpaden in het natuurgebied beschadigd geraakt door de zware machines die zijn ingezet. De komende weken worden de paden voorzien van een laag houtsnippers om ze weer […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer verlengt samenwerking met Zonnetrein

Ouderen en mindervaliden kunnen weer volop genieten van de Schoorlse Duinen Door: Boswachter Laurens Bonekamp Maandag 14 maart heeft Staatsbosbeheer de samenwerking met de Zonnetrein verlengd met een periode van minimaal 5 jaar. Wat in 2014 begon als proef bleek al snel een doorslaand succes. Eigenaar, bestuurder en reisgids, Frank Hoogvorst neemt mensen mee met […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Niet storen: de natuur ontwaakt

Hond aan de lijn van 1 maart tot 1 september Door boswachter Yvonne van der Meer Merkt u het al? Gaat het bij u al kriebelen?. Na opnieuw een zachte winter staat het broedseizoen op losbarsten. Liederen worden aangeheven. Takken worden versleept. Het wordt lente! In het broedseizoen zijn er veel nesten en opgroeiende jonge […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Restant houtkap in Schoorlse Duinen na de branden van start

Door boswachter Yvonne van der Meer Inleiding In februari voert Staatsbosbeheer in de Schoorlse Duinen de laatste houtkap uit die in het kader van de branden gepland was. Daarmee wordt een deel van het open duinlandschap hersteld. Dit werk werd niet meegenomen met de grote kap vorige winter, omdat het een kleinschaliger aanpak vraagt in […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Catrijpermoor aantrekkelijker voor dieren en planten

Op vrijdag 4 december heeft gedeputeerde van de provincie Tjeerd Talsma natuurgebied de Catrijpermoor opnieuw geopend. Met een graafmachine groef hij een paar flinke halen zand weg en liet zo het schone kwelwater het gebied in stromen. Daarmee zijn de grondwerkzaamheden afgerond en de leefomstandigheden voor insecten, vogels, amfibieën en planten verbeterd.   Samenwerking Provincie […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Herstelde fietspaden Schoorlse Duinen scootmobiel-vriendelijk

Met een enthousiast vaartje opende oud-boswachter Kees Kroon woensdag 25 november op zijn scootmobiel de herstelde fietspaden in de Schoorlse Duinen. De fietspaden die tijdens de branden tussen 2009 en 2011 waren beschadigd, zijn weer volledig hersteld en beter dan ooit tevoren. Genoeg reden voor Staatsbosbeheer om met enkele genodigden en wethouder Peter van Huissteden […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Boswachterscolumn: Vreemde snoeshanen

Frans Nieuwenhuizen was 42 jaar Boswachter bij staatbosbeheer in de Schoorlse Duinen. Sinds 2000 geniet hij van zijn welverdiende pensioen en is hij columnist voor schakels (blad voor 55+ in gemeente bergen). Regelmatig schrijft hij een boswachterscolumn om zijn kennis, ervaring en verwondering te delen over de Schoorlse duinen. Vreemde snoesharen Het is al weer enkele jaren geleden dat ik werd gebeld […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Duinopgang de Viertrappen bij Catrijp hersteld

Staatsbosbeheer heeft een van de oudste duinopgangen van de Schoorlse Duinen weer volledig in ere hersteld. De Viertrappen bij Catrijp is voorzien van een nieuwe duinopgang en uitzichttoren. De bovenste trap volgt binnenkort. Bezoekers kunnen weer veilig van het mooie uitzicht genieten over het dorp Catrijp en de Schoorlse Duinen. De trap en de uitzichttoren […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Bruisend weekend in de Schoorlse Duinen

Het beschermen van de mooie natuur in Nederland is belangrijk voor Staatsbosbeheer, maar ook het laten beleven van natuur is een speerpunt. Afgelopen weekend ging dit goed samen, het bruiste in de Schoorlse Duinen. Door het mooie nazomerweer waren er veel mensen op de been om te genieten van de natuur. Mensen gingen er massaal op […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Waterrijke natuurontwikkeling in Catrijpermoor

Begin oktober start de provincie Noord-Holland in samenwerking met Staatsbosbeheer werkzaamheden in natuurgebied de Catrijpermoor. De werkzaamheden dragen bij aan een meer geleidelijke overgang van duin naar polder die aantrekkelijk is voor flora en fauna. De werkzaamheden nemen ongeveer een maand in beslag en kunnen mogelijk zorgen voor enige overlast in de vorm van geluid […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Hondenliefhebbers, Let op! Vers gestort beton

Tijdens de eerste 24 uur na de aanleg van het betonnen fietspad is het beton nog zacht en kan betreding zorgen voor afdrukken in het beton. De paden zijn daarom afgesloten voor publiek. Let goed op dat uw hond is aangelijnd rondom de Nieuwe Weg zodat hij/zij niet ongemerkt het verse beton op kan. Betonwachters In […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Spoedig verloop herstelwerkzaamheden fietspaden

Na een natte start vorige week, is er inhaalslag gemaakt met de herstelwerkzaamheden aan de fietspaden in de Schoorlse Duinen waardoor de aannemer weer geheel op schema ligt. Afgelopen vrijdag (18 september) zijn de betonwerkzaamheden aan de Lovinkslaan afgerond en ligt het gehele nieuwe fietspad er in. Het wachten is nu op het uitharden van het […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Herstelwerkzaamheden fietspaden in volle gang

De herstelwerkzaamheden van de fietspaden in de Schoorlse Duinen zijn in volle gang. Afgelopen week (woensdag 9 september) is er gestart met de werkzaamheden. Er is begonnen met het verwijderen van de oude klinkers van de Harger Zeeweg. Deze week is er vervolgens gestart met de aanleg van het betonnen fietspad aan de Lovinkslaan. De […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Nieuwe planning herstelwerkzaamheden fietspaden

Door onvoorziene omstandigheden is de start van de herstelwerkzaamheden aan de fietspaden in de Schoorlse Duinen uitgesteld met één week. De nieuwe startdatum is woensdag 9 september. Hierdoor zijn er ook een aantal aanpassingen doorgevoerd in de werkplanning. Planning werkzaamheden Woensdag 9 september beginnen de voorbereidende werkzaamheden aan de Harger Zeeweg en de Lovinkslaan, vanaf week 38 vind […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Omleidingen tijdens herstelwerkzaamheden fietspaden

In september start het herstel van de fietspaden aan de Lovinkslaan, Nieuwe Weg, Harger Zeeweg en de Julianalaan in de Schoorlse Duinen. Dit zal gebeuren in fases om het overlast te beperken. Tijdens de werkzaamheden zullen de fietspaden niet toegankelijk zijn en kunt u gebruik maken van omleidingen. Omleidingen De omleidingen en afsluitingen staan tijdig aangegeven in het gebied. Op de twee onderstaande […]

lees meer
Schoorlse Duinen

Herstel fietspaden Schoorlse Duinen

Vanaf 31 augustus start een aannemer met groot onderhoud aan de Lovinkslaan, Nieuwe Weg, Harger Zeeweg en de Julianalaan in de Schoorlse Duinen. De werkzaamheden nemen ongeveer twee maanden in beslag en kunnen voor enige hinder zorgen. Tijdens de werkzaamheden is het gebied en de horeca gewoon bereikbaar waardoor u volop kunt blijven genieten van de […]

lees meer
Noord-Holland

Reeën op liefdespad

Kijk de aankomende tijd niet gek op als je rare geluiden hoort in bos: schel geschreeuw en hoog gepiep. Wat dat is? De bronsttijd van reeën! Dat betekent blaffende reebokken en fiepende reegeiten, die verblind van liefde naar elkaar zoeken. Ontdek wat de bronst bij reeën inhoudt in dit blog.

lees meer
Noord-Holland

Mooie opkomst bewonersavonden bosaanplant bij de Groote Vliet

De afgelopen weken hebben we diverse bewoners en direct betrokkenen gesproken over de plannen van Staatsbosbeheer om in het najaar jong bos aan te planten in natuurgebied de Groote Vliet. Vandaag hebben we de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Medemblik.

lees meer
Noord-Holland

De Kreupel: het onbekende eiland in het IJsselmeer

Wist je dat we in Noord-Holland, naast Texel, nog een eiland heeft? Voordat ik werkzaam was in Noord-Holland had ik hier geen idee van. Maar in het IJsselmeer zo’n 4 kilometer uit de kust boven Andijk vind je het unieke vogeleiland De Kreupel dat ongeveer 70 hectare groot is. Het bestaat uit twee kale zandplaten waar vogels kunnen broeden, rusten en ruien. Hier omheen ligt een gordel van ondiep water en klei-eilandjes. In dit blog ontdek je meer over dit relatief onbekende eiland in het IJsselmeer.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog